Hospital tager med patienter hjem

Sygeplejersker og læger på Intensivafsnittet på Regionshospitalet Randers tager med meget syge patienter på besøg i hjemmet

Patienter, som ligger i respirator i uger eller måneder, mister ofte modet og bliver triste. Respiratoren afskærer dem fra at tale med andre mennesker, og det fører til en følelse af isolation. Det vil Regionshospitalet Randers nu gøre noget ved.

Løsningen er at give patienterne mulighed for at komme hjem på besøg. Indtil videre har hospitalet haft fire af disse hjemmebesøg i 2015, og fremadrettet håber personalet på at få ordningen sat i system, så endnu flere får glæde af tilbuddet.

- Dem, vi indtil videre har tilbudt besøget, har været patienter, som har ligget længe. Vi har ikke kunnet gøre ret meget mere for dem med behandlingen, så det har givet dem og deres pårørende noget kvalitetstid i den sidste stund, forklarer afdelingssygeplejerske, Anisette Høgenhaven til tv2oj.dk.

Står lysende klart for dem

Både for personalet, patienten og de pårørende har besøgene givet et tiltrængt afbræk i en hverdag, der hurtigt bliver triviel og ensformig.

- Efterfølgende er det især disse hjemmebesøg, der står lysende klart i erindringen for alle involverede. De har stor betydning, og jeg er glad for, at vi har kunnet gøre det ekstra for dem, siger Anisette Høgenhaven.

En af de patienter, som har haft gavn af ordningen er Palle Skinneholm fra Hvidsten, der i 2015 var hjemme to gange. Det ene besøg fandt sted på hans 20 års bryllupsdag, hvor en præst efter aftale med hans hustru velsignede parret under en fire timer lang sammenkomst for familie og venner.

Stor tilfredsstillelse at se glæden

Intensivsygeplejerske Mette Nyhus var med Palle Skinneholm hjemme begge gange.

- Jeg fik et nært forhold til familien i de to måneder, han var her, fortæller hun. Det var en stor tilfredsstillelse at se, hvor glade de alle sammen blev, fortæller Mette Nyhus.

Under nogle af hjemmebesøgene deltager både en læge og en sygeplejerske. I andre tilfælde kan en sygeplejerske udstyret med bl.a. transportabel respirator, ilt, sug og medicin klare opgaven alene. Det kan desuden være nødvendigt at etablere en rampe ved huset, så patienten kan komme ind i sit hjem, og ofte skal hjemmeplejen involveres.

Ét besøg om måneden

- Det kræver altså en del ressourcer, men håbet er, at vi i 2016 kan have et af disse besøg én gang om måneden, siger Anisette Høgenhaven.

Hun forestiller sig, at patienter, der bliver tilbudt at komme hjem, i mange tilfælde vil være nogen, der ikke har lang tid igen. Men det kan også være alvorligt syge, der skal gennem et meget langt behandlingsforløb, og som derfor har brug for opmuntring i hverdagen.