Højesteret skærper dom: Pædofil østjyde idømmes forvaring

50-årige Torben Kjærhus Larsen, der står bag en række overgreb på børn, er blevet idømt forvaring

Højesteret har torsdag slået fast, at en 50-årig pædofil mand fra Randers er så farlig, at han skal sidde i forvaring.

Vestre Landsrets dom fra sidste efterår på fængsel i syv år er altså blevet skærpet til, hvad der er en af landets strengeste former for frihedsberøvelse.

En forvaringsdom indebærer nemlig, at man er indespærret på ubestemt tid.

Torben Kjærhus Larsen er dømt for at have begået seksuelle krænkelser mod fire børn i perioden 2008-2009.

Derudover har han som administrator orkestreret to pædofile netværk på internettet. Her var kravet, at brugerne skulle indsende selvproduceret børnepornografisk materiale, hvis de ville fortsætte som medlemmer.

På den måde skal han indirekte have medvirket til hundredvis af overgreb. 

Hverken byret eller landsret mente, at der var grundlag for at idømme forvaring. Landsretten lagde vægt på, at de groveste overgreb på børn ikke var foretaget af ham selv, men af andre personer efter hans tilskyndelse.

Men Højesteret har vurderet, at bare fordi, overgrebene ikke er foretaget af den dømte selv, så er risikoen for, at han begår nye overgreb mod børn den samme. Og det er det, der er afgørende for udfaldet.

Forvaring kan komme på tale, når retten vurderer, at den dømte er så farlig, at der er risiko for, at han vil fortsætte sin kriminalitet.

Hvis en almindelig tidsbegrænset straf ikke kan dæmme op for den fare, så er forvaring en mulighed. Og den mulighed har Højesteret altså vurderet var nødvendig at tage i brug.

Torben Kjærhus Larsen udtrykte ved det afsluttende retsmøde, at han ikke kunne forstå, at han skulle straffes for andres overgreb.

- Det kom bag på mig, at jeg er blevet sigtet, tiltalt og dømt for andres overgreb. Dem, der producerer, gør det for deres egen skyld, sagde han.

Sagen kort