Hænger på barmarksværk

Beboere skal betale for varme, de ikke har glæde af

Landsretten har afsagt en principiel dom i en sag fra Uggelhuse, hvor beboerne nu er forpligtet til at betale til et varmeværk, selv om de ikke aftager varmen derfra.

Syv beboere krævede at blive befriet for den såkaldte forblivelsespligt.

Den indebærer, at de skal være tilsluttet kraftvarmeværket og betale de faste afgifter, selvom de ikke vil aftage varmen.

Arbejdet med at etablere Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk startede i midten af 1990'erne, og varmeprojektet blev godkendt af den daværende Sønderhald Kommune.

Men der blev ikke tale om billig varme fra det naturgasfyrede varmeværk.

Utilfredsheden bredte sig, og i 2003 var den så stor, at flere forbrugere truede med at melde sig ud.

Derfor måtte Sønderhald kommunalbestyrelse vedtage en såkaldt forblivelsespligt, som ville binde alle brugere, der var tilsluttet, indtil byrådet måtte beslutte noget andet.

Det blev syv forbrugere så sure over, at de klagede til Energiklagenævnet, der imidlertid gav kommunen medhold i, at forblivelsespligten var gyldig.