Forsker: Historisk at slæbe en kommune i retten

Vi kommer til at se flere kommunalpolitikere, der vil bruge domstolene, når de mener, at der bliver fiflet med reglerne, mener kommunalforsker

02:29

Interview med Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om torsdagens dom i Randers.

Det var ulovligt, da et flertal i Randers Kommune satte tre udvalgsformænd fra bestillingen og dermed uden for politisk indflydelse. Det slog Retten i Randers fast torsdag.

Det var Bjarne Overmark fra Beboerlisten, Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten og De Konservatives Daniel Madié, der blev afsat som udvalgsformænd tilbage i juni 2015.

Det daværende byrådsflertal argumenterede i sin tid med, at man ville reorganisere udvalgsstrukturen.

Men retten fandt, at det var bevist, at de tre udvalgsformænd blev frataget deres formandsposter på et usagligt grundlag, fordi Venstre og Dans Folkeparti ønskede at slippe af med dem.

Læs også Her er dommen: Tre afsatte udvalgsformænd vinder over kommune

Det handlede om konflikter

En af dem, der har fulgt retssagen tæt, er Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Han er ikke overrasket over dommens udfald.

- Jeg tror ikke, at der er ret mange, der har været i tvivl om, at det her primært handlede om politik. Det handlede om konflikter, og om at man fra flertallets side blev så træt af den larm og ballade, der var, at man fjernede de her udvalgsformænd. Det var det primære i det her. Så kom der en masse andre faglige og saglige begrundelser koblet på, da man skulle træffe beslutningen, siger Roger Buch.

Læs hele dommen her.

Lignende sag i Slagelse

De tre vragede udvalgsformænd kan dog ikke bruge torsdagens sejr til det store. 

- Dommen får ikke de store konsekvenser i de andre 97 kommuner. På nær i Slagelse kommune, hvor der kører en fuldstændig tilsvarende sag lige i øjeblikket. Der kan det få rigtig stor betydning. Der har man lige lavet en omkonstituering og fjernet udvalgsformænd. Der er der jo ingen tvivl om, at den her dom vil få en stor betydning, siger Roger Buch.

Det er historisk her, at man slæber en kommune i retten, fordi man som kommunalpolitiker mener, at der bliver fiflet med reglerne.

Roger Buch, forskningschef

Han forudser dog en anden konsekvens af dommen.

- Jeg tror, at andre politikere på alle mulige andre områder begynder at bruge domstolene. Det er historisk her, at man slæber en kommune i retten, fordi man som kommunalpolitiker mener, at der bliver fiflet med reglerne. Og det tror jeg faktisk, at der kan være andre politikere rundt i landet, der kan lade sig inspirere af, siger Roger Buch.

01:40

VIDEO: Torsdag slog Retten i Randers fast, at det var ulovligt da tre udvalgsformænd i Randers byråd blev frataget deres formandsposter. Se deres reaktioner på dommen her.

Luk video

Den går ikke i Randers

Det skabte jubel hos Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen, da dommen blev offentliggjort torsdag.

Et flertal på to dommere mod en fandt det beviseligt, at der var tale om en ulovlig fyring, da de tre udvalgsformænd fra tre mindretalspartier blev frataget deres poster. Retten mener, at de blev fyret, fordi de skulle sættes uden for politisk indflydelse. Og det er ulovligt.

Bjarne Overmark (t.h.) fra Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten er glade for torsdagens dom i Retten i Randers.

- De skal jo ikke tro, at det er konsekvensløst at opføre sig ulovligt over for politiske mindretal. I hvert fald ikke i Randers, siger Bjarne Overmark (Beboerlisten), byrådsmedlem, Randers Kommune

Giver stof til eftertanke

Ifølge Venstre og Dansk Folkeparti, der førte kniven, handlede omkonstitueringen om, at man ønskede helt nye udvalg. Det er lovligt. Men en lang række udtalelser i pressen i forbindelse med sagen overbeviste retten om, at der i virkeligheden var tale om personlige motiver

Det var Claus Omann Jensen (V), der var borgmester i Randers i sommeren 2015. Han fastholder, at det var behovet for nye udvalg, som kostede de tre deres formandsposter.

- Det giver altid stof til eftertanke, når retten har talt. Men det, der undrer mig, er, at Statsforvaltningen gav os medhold. Indenrigsministeriet og ombudsmanden gav os medhold, siger Claus Omann Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

02:35

VIDEO: Daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) skyder med skarpt tilbage mod Overmark, Fuhr og Madié. Se video fra juni 2015 her.

Luk video

I videoen øverst i artiklen kan du se hele interviewet med forskningschef Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Overblik over sagen

De tre sagsøgere mener, at de uretmæssigt blev frataget posterne som formænd for tre af byrådets udvalg.

2013
Efter kommunalvalget laves der en konstitueringsaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og de to borgerlister Velfærdslisten og Beboerlisten.

2014
Venstres Claus Omann Jensen bliver borgmester.

2014
Et forslag om lukning af flere skoler splitter partierne bag konstitueringsaftalen.

2015
To S-medlemmer er skiftet til Venstre, og partiet har nu et snævert flertal i byrådet sammen med Dansk Folkeparti.

2015
Venstre og Dansk Folkeparti vedtager en ny udvalgsstruktur. Det betyder, at Bjarne Overmark (Beboerlisten) mister posten som formand for børne- og skoleudvalget. Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) mister posten som formand for socialudvalget, og Daniel Madié (K) mister posten som formand for erhvervsudvalget. Flertallet begrunder det med ønsket om en anden udvalgsstruktur.

2017
Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié lægger sag an mod Randers Kommune for overtrædelse af den kommunale styrelsesvedtægt.

2018
Sagen begynder ved Retten i Randers 6. februar og forløber over tre dage.

Randers Kommune afviser anklagen og kræver frifindelse.

Kilder: Ritzau, Randers Amtsavis