Forlig mellem V og S i KMD-sag

Vil afvente undersøgelse fra Statsforvaltningen

Venstre og Socialdemokratiet i Randers byråd forsøger nu at lægge låg på den såkaldte KMD-sag. I en fælles pressemeddelelse hedder det, at den såkaldte KMD-sag har fyldt meget i medierne, selv om den blev afgjort i slutningen af 2010.

Sagen drejer sig om to tidligere direktørers forvaltning af et IT-indkøb af det såkaldte OPUS-system for 130 millioner kr. i 2009. Sammen med tre andre østjyske kommuner blev Randers kommune af Konkurrencestyrelsen blandt andet kritiseret for, at det store indkøb ikke er kommet i EU-udbud.

Venstre har i forbindelse med sagen indbragt en klage for Statsforvaltningen Midtjylland.

"Venstre og Socialdemokratiet er enedes om, at man nu afventer resultatet af Statsforvaltningens undersøgelse, ligesom begge partier har tilkendegivet, at man vil tage Statsforvaltningens afgørelse til efterretning" hedder det i pressemeddelelsen.

"Det praktiske samarbejde til gavn for Randers Kommune vil ikke blive påvirket af den verserende sag i Statsforvaltningen. Venstre og Socialdemokratiet i Randers Byråd er enige om, at nu handler det om at se fremad med fokus på at sikre udvikling for Randers Kommune".

Meddelelsen er underskrevet af borgmester Henning Jensen Nyhuus (S), og Anders Buhl-Christensen (V)