Forlig indgået i Randers

Randers byråd har indgået budgetaftale

Fredag morgen blev et flertal i Randers Kommune enige om et forlig om budgettet for 2013-2016.

18 ud af byrådets i alt 31 medlemmer indgik forliget om budgettet for de kommende år. Det er Socialdemokraterne, det Konservative Folkeparti, Dansk Folkepart og løsgængeren Erik Poulsen, der står bag.

Det har været afgørende for forligspartierne, at fastholde udvikling, vækst, budgetbalance og samtidig at sikre driften af kommunen.

- Jeg er meget glad for, at vi kan præsentere et forlig om vores budget. Formålet med budgetforliget er at skabe balance i budgettet og sikre en robust kassebeholdning. Det er nødvendigt for at have en sikker drift, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) i en pressemeddelelse.

Besparelser favner bredt

Der skal spares 95 millioner kroner årligt, og ingen kan sige sig fri. Det rammer bredt i form af børn og unge, skole, kultur, teknik og miljø, og så rammer det også de ældre.

Dog har forligspartierne haft fokus på, at man trods sparesituationen skal se på muligheder og udvikling.

Der skal står blandt innovation, særlig indsats for dagpengemodtagere, fritids- og idrætsinvesteringer på dagsordenen.