Fisk skal svømme rundt med iltsvindsmålere

Fisk i Mariager Fjord udstyres med små apparater, der skal advare biologer om iltsvind.

Danske forskere har udviklet en iltmåler, der er så lille, at den kan sættes fast direkte på en fisk.

Dermed får biologer et vigtigt redskab til at opklare, hvornår et iltsvind er så grelt, at fiskene dør eller stikker af, skriver Ingeniøren fredag.

Måleren tænkes anvendt i områder, der er ramt af iltsvind, som Mariager Fjord og uden for dambrug og i ferskvandssøer.

Iltmåleren vejer bare 15 gram. Den er udviklet af Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) sammen med elektronikvirksomheden Loligo Systems i Tjele.

- Måleren er verdens eneste af sin slags og er den bedst anvendelige til at bestemme fiskenes muligheder for at overleve i områder med iltsvind, siger ph.d.-studerende Jon C. Svendsen fra DFU til Ingeniøren. Han har været med til at udvikle iltmåleren.

Får friske fisk i Mariager Fjord en måler på om foråret, kan forskerne følge fiskenes respons og mulige flugt fra iltfattige områder under sensommerens iltsvind.