Elever skal bestemme mere

Kommune skal teste værktøjer forud for reform

Når den nye skolereform træder i kraft, skal eleverne have mere indflydelse og medbestemmelse i undervisningen - men hvordan gør man lige det?.

Det skal Randers Kommune hjælpe andre kommuner med at finde ud af. Kommunen er nemlig blevet en del af et pilotprojekt i samarbejde med Danske Skoleelever.

Projektet indebærer, at ni af kommunens folkeskoler skal afprøve nogle nye værktøjer og processer, som kan være med til at inddrage eleverne.

En undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever viser, at medbestemmelse giver motivation og skaber trivsel. For at eleverne kan føle, at de har noget at skulle have sagt, er det ikke nok kun med elev, fortæller Agnete Vienberg Hansen, formand for Danske Skoleelever:

- Som det er i dag, er der meget stor forskel på, om eleverne bliver inddraget i planlægningen af de enkelte undervisningstimer. Det er afhængig af den enkelte lærer, om det sker eller ej. I projektet arbejder vi derfor med at finde nogle værktøjer, som gør elevinddragelse muligt i alle klasser. Niveauet for hvor meget elever får indflydelse på, vil dog fortsat variere, da det kommer an på den enkelte elevgruppe. Det handler derfor om at give lærerne nogle værktøjer til at sikre at medinddragelsen foregår på den til hver en tid optimale måde.

Det bliver følgende skoler, som skal deltage i projektet: Grønhøjskolen, Søndermarkskolen, Rismølleskolen, Østervangsskolen, Hornbæk Skole, Vorup Skole, Assentoftskolen, Vestervangsskolen og Munkholmskolen.

Den nye skolereform træder i kraft den 1. august 2014.