Efter stor debat: Ny vej medfører tusindvis af biler i bydel

De lokale borgere har protesteret, men nu har et stort flertal i byrådet stemt for. Randers skal have en ny havnevej.

Trafikken over Randers Bro er berømt og berygtet. Hver dag bruger bilister kostbar tid på at holde i kø over den gamle bro over Randers Fjord. Men nu har politikerne taget et lille skridt mod en stor løsning på det årelange problem. 

28 ud af 31 politikere i Randers Byråd stemte tirsdag aften for det såkaldte "alternativ to" for en ny vej til den kommende klimabro i Randers. 

Det betyder, at Randers får en ny havnevej, der går fra krydset ved Grenåvej og Clausholmvej og ud til den planlagte klimabro i den nordlige del af Randers Havn.

Alternativet var at lade havnevejen starte ved Grenåvej og Kristrup Engvej længere inde mod centrum. 

Vil spare Randers Bro for tusindvis af bilister 

Ifølge trafikale beregninger vil begge alternativer spare Randers Bro for 21- eller 22.000 biler i døgnet. 

Til gengæld vil trafikken stige i bydelen Kristrup, der ligger klemt inde mellem motorvejen i Randers Syd og det centrale Randers.

Med den valgte løsning forudser trafikprognosen, som kommunen har fået udarbejdet af Rambøll, at trafikken på Valdemarsvej vil stige med 1000 biler i døgnet, ligesom trafikken vil stige på Clausholmvej med 4.100 biler hver dag. 

Frygter ny vej 

Det bekymrer en lang række lokale borgere, der har sat deres signatur på underskriftindsamlingen Havne- og Klimabro-trafik gennem Kristrup Nej Tak.  

De 888 underskrivere er bekymrede for den stigende trafik omkring bydelens to skoler og miljøforureningen fra de tunge køretøjer, der skal fra motorvejen og til havnen. 

Men tirsdag aften blev deres bekymringer om en ny vej til en realitet, da 28 ud af 31 politikere i Randers Byråd stemte for. 

Randers Byråd stemte for alternativ 2, der er markeret med rødt.
Randers Byråd stemte for alternativ 2, der er markeret med rødt.

Skal flytte trafik 

I planen for den nye havnevej kan man læse, at Clausholmvej skal optimeres, så der kan ledes tung trafik ud til motorvejsafkørslen i Sønder Borup. 

Byggeriet af den nye havnevej går i gang i 2021 og forventes færdig i 2023. Havnevejen er en del af byplanen Byen til Vandet, der også indebærer en kommende klimabro over Randers Havn. 

Broen skal lede trafik øst om den centrale del af byen, hvor Randers Bro i årevis har været et trafikalt kaos i myldretiden.