Efter heftig debat: Nu lempes dyreværnslov - mere rewilding på vej

Det betyder, at det nu bliver lettere at udsætte heste og kvæg som naturplejere af større arealer, herunder ved den nye naturnationalpark ved Fussingø.

Torsdag formiddag er regeringens forslag om en lempelse af dyrevelfærdsloven blevet vedtaget. 

Det sker efter en heftig debat i folketingssalen, hvor lovforslaget har været igennem 3. behandling. 61 stemte for, 31 imod. 

Lempelsen betyder, at Miljøministeriet fremover kan dispensere de kommende særlige naturnationalparker for nogle af reglerne i dyrevelfærdsloven, der blandt andet handler om de løbende tilsyn, der skal føres med dyrene.

Det vil sige, at man i naturnationalparker nu får mildere krav til, hvor ofte man skal tilse og fodre dyrene. 

Det betyder lempelsen

Rewilding har skabt stor debat

Der har i lang tid været stor debat om rewilding og de kommende naturnationalparker, efter at vi på TV2 ØSTJYLLAND har fortalt om massiv kritik af de forhold, som dyrere har levet under i Mols Bjerge og ved Molslaboratoriet.

Et af de steder, hvor man vil lave en naturnationalpark, er ved Fussingø vest for Randers. 

Formålet er at genskabe vild natur og øge biodiversiteten inden for nogle indhegnede områder. Det vil sige, at dyrene skal leve med så lidt menneskelig indblanding som muligt.

Men for at det kan lade sig gøre, er der brug for at skabe en retlig ramme for etableringen og forvaltningen af naturnationalparkerne. Derfor præsenterede miljøminister Lea Wermelin (S) i januar et lovforslag, der skal sikre netop dette. Det er det, som et bredt flertal i dag har vedtaget. 


- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. De kommende naturnationalparker skal være med til at få vores natur på fode igen, men det kræver et opdateret regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Det får vi nu, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Hvad er naturnationalparker?

Fokus på dyrevelfærd 

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har stemt for den nye lovramme. 

Et vigtigt fokusområde i debatten har været at sikre dyrevelfærden. 

I forbindelse med lovbehandlingen er det derfor besluttet, at der blandt andet skal ske en evaluering af dyrevelfærden, og at der igangsættes et pilotprojekt med teknologisk understøttelse af tilsynet med udsatte dyr.

- Store græssere spiller en afgørende rolle for at skabe en rig og varieret natur i Danmark. Men når vi lader dyrene give naturen en hjælpende hånd, har vi samtidig et ansvar for at sikre dyrevelfærden, det må vi aldrig gå på kompromis med. 

- Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget er enige om nogle rammer for de kommende naturnationalparker, hvor vi både passer bedre på naturen, giver mere spændende naturoplevelser til os alle sammen og samtidig sætter klare krav til dyrevelfærden. Det er ikke til diskussion, at de græssende dyr på statens arealer skal have det godt og trives, siger miljøminister Lea Wermelin.

Naturnationalparken Fussingø er ikke oprettet endnu, men forventes at kunne indvies i 2022.