Dronningborg fyrer 50 ansatte

Dronningborg Industries afskediger 50 for at flytte udviklingen af mejetærskere til USA og Brasilien. I Randers skal produktionen gøres mere effektiv og moderne.

Endnu en af Randers' store virksomheder fyrer mange folk. Mejetærskerfabrikken Dronningborg i Randers flytter store dele af udviklingsarbejdet til to globale centre i Brasilien og USA.

Det koster 50 medarbejdere i Randers jobbet. Virksomhedens administrerende direktør, Roberto Dall'Agnol, beklager i Randers Amtsavis afskedigelserne, men forsikrer, at beslutningen ikke er første skridt i retning af at lukke den amerikansk ejede virksomheds afdeling i Danmark.

- Beslutningen er truffet for at opnå den bedst mulige udvikling af mejetærskere i koncernen, og derfor er kompetencen flyttet til andre steder i verden. I Randers vil vi i stedet koncentrere kræfterne om at modernisere og effektivisere selve produktionen, så vi kan tilpasse os kundernes ønsker og krav. Det her får ingen indflydelse på den fremtidige produktion, understreger Roberto Dall'Agnol.

I Randers vil der fortsat være en mindre udviklingsafdeling, som først og fremmest skal være med til at tilpasse det globale design til europæiske forhold.