Danish Crown svinger pisken

Danish Crown i Randers vil straffe de landmænd, der ikke behandler deres svin godt nok.

Foto: Colourbox

Danish Crown med hovedsæde i Randers er ikke glad for tv-billeder af grise-søer med åbne sår. Derfor foreslår formanden for selskabet, Niels Mikkelsen, at det kan komme på tale at skærpe straffen og den interne disciplin i selskabet.

Niels Mikkelsen mener, at Danish Crown skal svinge pisken, hvis landmænd ikke lever op til den såkaldte Code of Practice - selskabets interne regler for godt landmandsskab.

For nylig har slagteriselskabet straffet en landmand ved at betale mindre for hans kød, fordi han havde fodret sine grise med bejdset såsæd, det vil sige korn tilsat kemikalier. Og tidligere på året har Danish Crown sendt breve til leverandører af søer, der har haft store problemer med skulderskader.