Charmeoffensiv i Randers skal skaffe flere fængselsbetjente

Onsdag afholdte Kriminalforsorgen info-aften i Randers i håb om at tiltrække flere til uddannelsen som fængselsbetjent

04:34

VIDEO: Manglen på fængselsbetjente er så stor, at Kriminalforsorgen er gået i offensiven. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix.

- Kriminalforsorgen er i en akut krise for at kunne løse de arbejdsopgaver man skal. Jeg tror ikke, at jeg i min tid som forbundsformand har været så meget rekrutteringsmæssigt bagud.

Så kontant lyder meldingen fra Kim Østerbye, der har været formand i Fængselsforbundet siden 2004. 

Kriminalforsorgen er i en akut krise for at kunne løse de arbejdsopgaver man skal. 

Kim Østerbye, formand, Fængselsforbundet.

I landets fængsler er der massiv mangel på fængselsbetjente, hvilket blandt andet skyldes, at der i 2018 for første gang i en årrække ses en stigning i antallet af indsatte. Og flere indsatte betyder behov for mere personale. 

Antallet af indsatte i de danske fængsler er stigende for første gang i flere år. 

Derfor afholdte Kriminalforsorgen onsdag aften et orienteringsmøde i Randers, som skal skabe opmærksomhed omkring uddannelsen og jobbet som fængselsbetjent. 

- Jeg håber, at vi er i stand til at sælge jobbet, således at vi kan få unge mennesker tiltrukket til jobbet som fængselsbetjent, siger Kim Østerbye.

Vold og trusler 

Kriminalforsorgens egne tal fortæller historien om, at jobbet kan være præget af et hårdt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne i gennemsnit er syge 22 dage om året og i nogle tilfælde bliver mødt af vold og trusler fra de indsatte. 

Jeg kan stadig med sindsro sige, at det er det bedste job. 

Kim Østerbye, formand, Fængselsforbundet. 

Det hårde arbejdsmiljø kan være en af grundene til, at rekrutteringen er så udfordret, men Kim Østerbye mener stadig, at der er grund til at blive fængselsbetjent. 

- Der er gudskelov ikke alle steder daglige overfald af betjentene, så selvom fordommene trives, er der mange andre nuancer i jobbet. Jeg kan stadig med sindsro sige, at det er det bedste job, jeg har haft.

Antallet af trusler mod fængselsbetjentene har været faldende i et par år, mens der er cirka ligeså mange voldsepisoder. 

Alsidig hverdag er tiltrækkende

Lasse er fængselsbetjentelev og blandt oplægsholderne på mødet. Han mener, at jobbet er tiltrækkende, fordi det er meget alsidigt. 

Vi arbejder med mennesker, og det er uforudsigeligt. Samtidig er vi selv med til at danne rammerne. 

Lasse, fængselsbetjentelev. 

- Det tiltrak mig, at vi har en hverdag, vi aldrig rigtig ved, hvad byder på. Vi arbejder med mennesker, og det er uforudsigeligt. Samtidig er vi selv med til at danne rammerne, siger Lasse.

Sidste år optog man 115 elever som Lasse, mens man i år forventer at optage hele 175, og grunden til det store optag skyldes ikke kun, at der er kommet flere indsatte i fængslerne. 

Et øget antal pensioneringer samt overdragelse af transportopgaver fra Politiet er ligeledes med til at øge nødvendigheden af, at der hurtigt bliver uddannet nogle flere fængselsbetjentelever.

Uddannelsen som fængselsbetjent

Krav: 
- Minimum 21 år
- Være lovlydig
- Indfødsret i EØS
- Godkendt førstehjælpsbevis

Uddannelsesmæssige krav:
- Have en erhvervsuddannelse​ eller anden sammenlignelig uddannelse
- Have en gymnasial uddannelse
- Have bestået dansk C, samfundsfag C, engelsk C og et valgfag C samt have mindst 3 års erhvervserfaring
- Have det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål
- Derudover skal man være i god fysisk form og have et godt helbred.

Kilde: UG.dk