Budget forhandlet på plads: Randers får ny stor daginstitution til pendler-forældre

Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre er natten til fredag blevet enige om, hvordan økonomien i Randers Kommune skal se ud de kommende år.

budgetforlig afsætter millioner til daginstitutioner, skoler og kulturen i Randers Kommune. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Randers investerer i fremtiden.

Sådan kan det kort konkluderes om det budgetforlig, der fredag morgen ligger klar i Randers Kommune.

Læs også Ny aftale i Aarhus: Børn skal senere i børnehave og får flere pædagoger tidligere

Budgettet er indgået mellem partierne Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har indgået en budgetaftale, der investerer i vores fælles fremtid. Vi investerer i børnene, i skoler og specialskole, vi holder hånden under socialområdet og de svageste, vi investerer i ældre, kultur, sundhed, infrastruktur og klima. Med andre ord investerer vi i mennesker og bæredygtige lokalsamfund, og vi gør det økonomisk ansvarligt, udtaler borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, i en pressemeddelelse.

Millioner til pendlerinstitution

I budgettet afsættes der blandt andet 21,5 millioner kroner til en ny daginstitution i den sydøstlige del af Randers med plads til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn, som især er tiltænkt forældre, der pendler.

Der afsættes også flere penge til to allerede planlagte byggerier af daginstitutioner i Dronningborg og Randers C. De nuværende daginstitutioner får samtidig 2,8 millioner til at øge normeringen.

Også indeklimaet i daginstitutionerne står til at få et nyk op, hvorfor aftaleparterne har afsat 20 millioner. Aftalen har samtidig fundet penge til specialskolen, der skal forbedre kvaliteten i undervisningen.

Læs også Aarhus sætter millioner af til ældreområdet: - Jeg kan slet ikke få armene ned igen

- Jeg er rigtig glad for, at der kommer 12 millioner kroner til en fremtidssikring af Randers midtby, ligesom vi glæder os over, at besparelsen på specialskolen nu er blevet seks millioner kroner mindre end hvad der lå i budgetudkastet fra sidste år, ligesom vi glæder os flere fine klima- og grønne aftryk, siger gruppeformand for det Radikale Venstre, Mogens Nyholm, i en pressemeddelelse.

Med budgettet ønsker aftaleparterne at holde fast i en såkaldt demografimodel, som sikrer, at i takt med, at der kommer flere småbørn, flere skolebørn og flere ældre, så får områderne også flere penge, sådan at serviceniveauet kan fortsætte uændret.

Kulturløft

I alt drejer det sig om 95 millioner kroner de kommende tre år. 32,2 millioner i 2021, 31,6 millioner i 2022 og 31,2 millioner i 2023.

Nogle af disse millioner går samtidig til kulturlivet i Randers Kommune.

Her er aftaleparterne blevet enige om at prioritere fem millioner kroner til en ombygning af Randers Teater, mens spillestedet Turbinen får to millioner over fire år. Museum Østjylland får en halv million årligt til bemandingsniveauet og Von Hatten får i 2021 650 tusinde kroner.

Herunder kan du se, hvordan de 95 millioner fordeler sig ud på de forskellige områder.

Det går millionerne til

Børn og familie

 • Ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst (21,5 mio. kr.)
 • Ny daginstitution i Dronningborg og Minimax (8,9 mio. kr.)
 • Indeklima i daginstitutionerne (20 mio. kr.)
 • Et løft til dagtilbudsområdet (2,8 mio. kr. i 2021 og frem)
 • Øget uddannelsesgrad i kommunens dagtilbud (4 mio. kr.)

 

Familieområdet

 • Øget fokus på plejebørns skolegang og uddannelse (0,6 mio. kr. fra 2021 og frem)

 

Skole og uddannelse

 • Forbedring af indeklima på folkeskolerne (20 mio. kr.)
 • Specialskolen (2,2 mio. kr. i 2021 og 2022)
 • Projekt MyWay (1,3 mio. kr. i 2022)
 • Projekt RUN (630.000 kr. i 2021 og 2022)
 • Øget søgning til erhvervsuddannelser (540.000 kr. i 2021 og 2022)
 • Fodboldlinjen (0,5 mio. kr. i 2021 og frem)

 

Social- og beskæftigelsesområdet

 • Socialområdets afvikling af gæld (24 mio. kr.)
 • Særligt dyre enkeltsager (1,2 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 og frem)
 • Tilskud til foreninger (1,2 mio. kr. i 2021 og 0,55 mio. kr. i 2022)
 • Udsatte lege – Feriecamp (0,3 mio. kr. i 2022)
 • Veterancafeen (0,2 mio. kr. i 2021 og 2022)
 • Videreførelse af forstærket beskæftigelsesindsats (2 mio. kr. i 2022)
 • Øget anvendelse af revalidering (2 mio. kr. i 2021 og 2022)
 • Uddannelsesforløb SoSu-hjælpere (1,5 mio. kr. i 2021)

 

Erhverv og udvikling

 • Styrket bosætningsstrategi (2 mio. kr.)
 • Forstærket midtbyindsats (12 mio. kr.)
 • Erhverv Randers - Business Randers (0,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem)

 

Landdistrikter

 • Transportmuligheder for unge i landdistrikterne (0,8 mio. kr.)
 • Infrastrukturplan (30 mio. kr.)
 • Ringboulevard (1,5 mio. kr. i 2021)
 • Cykelstier – sikre skoleveje (6 mio. kr.)
 • Parkering i Randers midtby (2 mio. kr.)
 • Øget vejvedligeholdelse og renholdelse af cykelstier (2 mio. kr. i 2021)
 • Videreførelse af den boligsociale indsats (2,5 mio. kr. i 2022)
 • Grøn vedligeholdelse – og biodiversitet (1 mio. kr. i 2021 og frem)
 • Styrket naturgenopretning (1,2 mio. kr. i 2021 og 2022)
 • Gudenåsamarbejdet (250.000 kr. i 2021 og frem)
 • Naturcenteret – ny personalebygning (2,4 mio. kr.)
 • Offentlige toiletter – Langå og handicaptoiletter (0,1 mio. kr. i 2021 og frem)

 

Sundhed, Kultur og Fritid

 • Dronningborghallen (1 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. i 2024 og frem)
 • Breddeidrætsmidler (3 mio. kr.)
 • Driftsmidler til kunststofbane i Kristrup (0,2 mio. kr. i 2022 og frem)
 • Maritimt aktivitetshus i Udbyhøj (450.000 kr. i 2021)
 • Randers Teater – ombygning (5 mio. kr.)
 • Turbinen (0,5 mio. kr. årligt i 2021-2024)
 • Museum Østjylland (0,5 mio. kr. i 2021 og frem)
 • Von Hatten (650.000 kr. i 2021)

 

Omsorgsområdet

 • Ældreboliger med kald (2 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 og frem)
 • Klippekort på omsorgsområdet (5 mio. kr. i 2021)
 • Hjælpemidler til borgere med nedsat funktionsniveau (3 mio. kr. i 2021 og frem)
 • Analyse af ældreområdet (1 mio. kr.)
 • Talentprogram på omsorgsområdet (0,5 mio. kr. i 2021 og 2022)
 • Genetablering af Natcenteret (1 mio. kr. i 2021 og frem)

 

Sundhedsområdet

 • Sundhedsfremme og forebyggelse (3 mio. kr.)
 • Havndal sundhedscenter (2 mio. kr.)
 • Overvægtige børn (0,2 mio. kr. i 2021 og 2022)
 • Gratis psykologtilbud til unge (0,5 mio. kr. i 2022 og frem)

 

Tværgående, øvrig finansiering og administration

 • Grønne og bæredygtige indkøb – opstart af Møbelcirklen (1 mio. kr.)
 • Reduktion reservebeløb (-25 mio. kr. i 2021 og 2022 samt -20 mio. kr. i 2023 og -10 mio. kr. i 2024)
 • Lokal ældre- og handicapombudsmandsfunktion (0,2 mio. kr. i 2021 og frem)
Se mere

Du kan læse mere om budgetforliget her.