Brand: Mejetærsker og mark i flammer

En høst resulterede i markbrand i Øster Tørslev

Randers Brandvæsen er i fuld gang med at slukke en brand på en mark i Øster Tørslev ved Randers.

Her var en mejetærsker torsdag eftermiddag brudt i brand og havde samtidig antændt marken:

- Man var i gang med at høste, og så er mejetærskeren brudt i brand, og branden har så spredt sig til marken i et område på omkring 100 gange 300 meter, siger indsatsleder i Randers Brandvæsen Anders Dahl Jensen til tv2oj.dk.

Årsagen til branden skyldes efter alt at dømme, at mejetærskeren var overophedet:

- Den er sandsynligvis kørt varm på grund af noget friktionsvarme, siger Anders Dahl Jensen.

Der har den seneste tid været flere lignende brande, og det skyldes ifølge indsatslederen, at årets sommervejr har budt på en del regn:

- Det, jeg får at vide af fagfolk, er, at hvis der er en meget tør sommer, så sker der ikke så mange tilfælde af brand i landbrugsredskaber, siger han og fortsætter:

- Er det derimod som i år, så er kornet mere fugtigt, og det slider mere på maskinerne, der så kører varme.

Ingen kom noget til under dagens brand, og indsatslederen regner med, at slukningsarbejdet snart er færdigt.