Asfaltarbejde lukker Grenåvej i aften - bagefter får motorvejen en tur

I denne uge vil trafikanter i Randers blive berørt af asfaltarbejde på først hovedvej og siden motorvej.

Er man bilist, kan den næste uges tid byde på trafikale udfordringer i det sydlige Randers. 

Det skyldes, at der skal lægges ny asfalt på to vejstrækninger. Ved begge vejarbejder kommer arbejdet primært til at foregå om natten for at genere så få bilister som muligt.

Det er her, vejarbejdet kommer til at foregå.
Det er her, vejarbejdet kommer til at foregå. Foto: Randers Kommune

Det første vejarbejde begynder mandag aften den 13. september. Det er en del af Grenåvej, der trænger til et nyt lag asfalt. Det berørte vejstykke strækker sig fra krydset ved Kristrupvej og Dådyrvej, hvor vejen deler sig, og frem til hvor de to vejbaner samler sig igen i mødet med Hammelvej.

Skal være klar fredag morgen

Det er et nyt slidlag, der skal lægges på, altså det øverste lag af vejbelægningen, og arbejdet kommer til at foregå i tidsrummet fra klokken 18 til 06. 

I det tidsrum vil vejen være lukket, og der bliver skiltet til alternative veje. Dermed mindskes generne for en god del af de 14.000, der ifølge en pressemeddelelse fra Randers Kommune hver dag kører på strækningen.

Kommunen varsler støjgener i forbindelse med arbejdet, når asfalttromler, lastbiler og fejemaskiner arbejder sig gennem området. I første omgang er det det sydgående spor, der bliver asfalteret, og derpå det nordgående. 

Den korte strækning, som samtidig er lidt af et knudepunkt, forventes at kunne åbnes i nyasfalteret stand fredag morgen den 17. september.

Også E45 skal have en tur

Når arbejdet på Grenåvej er afsluttet, kan bilister på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning fra lørdag og nogle dage frem også møde asfaltmaskiner, når en strækning på 1,5 kilometer omkring det sydlige Randers skal have ny asfalt.

Ifølge Vejdirektoratet, som står for arbejdet på motorvejen, udføres arbejdet hovedsageligt i weekenden, men de varsler samtidig, at det kan blive nødvendigt at male nye striber i den kommende uge, ligesom dårligt vejr kan forsinke weekendens arbejde. Til gengæld lover Vejdirektoratet, at det bliver en mere jævn kørebane, der ligger klar efter asfaltarbejdet.

Det er motorvejen syd for Randers, der bliver berørt af asfaltarbejdet.
Det er motorvejen syd for Randers, der bliver berørt af asfaltarbejdet. Foto: Google Maps