Ansatte dumper trivslen på sygehus

Sygehuset i Randers har fået priser og anerkendelse for sin gode behandling af patienterne. Men bagsiden af medaljen er, at sygehuset falder igennem i en ny trivselsmåling blandt sygehusene i Region Midtjylland.

En ny trivselsmåling på Regionshospital Randers scorer lavere end gennemsnittet af hele Region Midtjylland.

De ansatte på sygehuset i Randers føler sig i mindre grad trygge ved at sige deres mening til ledelsen end ansatte på andre hospitaler i regionen.

Tina Stenholt Kristensen, som er fællestillidsrepræsentant på Regionshospitalet Randers, er ikke glad for resultatet.

Tina Stenholt Kristensen er fællestillidsrepræsentant for medarbejderne på Regionshospitalet Randers.
Tina Stenholt Kristensen er fællestillidsrepræsentant for medarbejderne på Regionshospitalet Randers.

- Som repræsentant for medarbejderne, kan jeg ikke acceptere, hvis der er nogle medarbejdere, der føler, de ikke kan sige deres mening, siger Tina Stenholt Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun hæfter sig dog også ved, at svarprocenten i Randers er på 42 procent, hvorimod regionsgennemsnittet er på 48 procent. 

Hun vil sammen med ledelsen finde frem til dem, der ikke har svaret og finde ud af hvorfor.

Jonas Dahl er hospitaldirektør på Regionshospitalet Randers
Jonas Dahl er hospitaldirektør på Regionshospitalet Randers

Direktør på Regionshospitalet Randers, Jonas Dahl, er heller ikke tilfreds med målingen.

- Jeg er ikke tilfreds med, at der er nogle medarbejdere, der ikke føler sig trygge, det vil jeg da gerne tage fat på, siger Jonas Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

En del af målingen viser, at medarbejderne i mindre grad stoler på de meldinger, der kommer fra ledelsen.

- Det kan jeg godt forstå, når vi står midt i COVID-19, så er der kommet mange beslutninger ovenfra, og folk har fået ændret deres vagtplan med usædvanlig kort varsel, siger Jonas Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu går et større arbejde i gang for at hæve tilliden til hospitalets ledelse.

- Dem der har haft en utryghed, skal vi have betrygget i, at de både kan have tillid til ledelsen og komme med problemstillinger, og så skal vi i fællesskab finde løsninger, det, tror jeg, er vejen frem, siger Jonas Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Regionshospital Randers scorer lavere end resten af Region Midtjylland på stort set alle parametre i undersøgelsen, men på to spørgsmål scorer Randersygehuset markant lavere. Nemlig på følgende: "Er du tryg ved at sige din mening til din ledelse?" og "Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?".
Regionshospital Randers scorer lavere end resten af Region Midtjylland på stort set alle parametre i undersøgelsen, men på to spørgsmål scorer Randersygehuset markant lavere. Nemlig på følgende: "Er du tryg ved at sige din mening til din ledelse?" og "Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?". Foto: TV2 ØSTJYLLAND