ADHD-børn skal spottes tidligere

Nødvendigt med meget tidlig indsats

Genrebillede/arkiv

Lærere i Randers tror på, at det nytter med en tidlig indsats for at støtte børn med særlige vanskeligheder og i særdeleshed over for børn med ADHD og andre tilsvarende problemer.

- Men spørgsmålet er, hvor den indsats skal ligge, siger næstformand i Randers Lærerforening Jette Husum til Randers Amtsavis i forbindelse med indsatsen for at hjælpe ADHD-børn.

Hun henviser blandt andet til Randers Kommunes inklusionspolitik med at lægge indsatsen for børn med indlæringsvanskeligheder ud på skolerne. Her skal alle parter inddrages på stedet, hvilket også gælder for indskolingsordningen fra 0. til 3. klasse, for også på den måde at kunne gøre en tidlig indsats for at spotte børn med indlæringsvanskeligheder og hjælpe dem.

- Det er ikke kun skolens opgave at hjælpe børn med særlige behov. Den indsats starter allerede med sundhedsplejersken, lige som vuggestuer og daginstitutioner har en stor opgave med at få fundet frem til, hvilke børn, der har behov for en specialpædagogisk indsats. Der er mange på banen, inden skolen får børnene. Spørgsmålet er, om der er ressourcer nok til at løfte opgaven, siger Jette Husum.

Husum kalder den inkluderende skole er en smuk tanke, som lærerne gerne bakker op omkring, men det er svært at se bort fra, at inklusion meget let kan dreje sig om penge og ikke barnets behov for det rette undervisningstilbud.