Info til eksterne producenter

video videokamera tv tv-kamera filme filmer videooptagelse optagelse
Foto: Colourbox


Producenternes dag 2021 / TV2 ØSTJYLLAND


Kære producenter

TV2 ØSTJYLLAND indbyder til producenternes dag 2021 tirsdag d. 23. november kl. 13.30.

I 2022 efterspørger vi serielle videoserier, som egner sig til distribution i TV2 ØSTJYLLANDs vinduer på TV 2, og som on demand-videoindhold på fx TV 2 PLAY og tv2østjylland.dk.

Vi leder efter stærke, karakterbårne serier med reportageelementer om livet i den østjyske landsdel.

Som reference har vi tidligere i år distribueret reportageserien ”Fisken på disken” om P. Clausens fiskehandel i fire afsnit på 10 minutter, produceret af Takeaway TV.

Vi efterspørger skarpe videoserier, som tager afsæt i et stofområde og en målgruppe, som man ikke så ofte ser på TV2 ØSTJYLLANDs platforme. Bud på stofområder for serierne kunne være fx erhvervsstof, iværksætteri, bæredygtighed, nye boformer, livet på landet osv.

Vi uddyber vores efterspørgsler og svarer på spørgsmål på dagen.

Producenternes dag foregår hos TV2 ØSTJYLLAND, Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N fra kl. 13.30-15.00, og du bedes venligst give besked til Kirsten Høgh på kiho@tv2oj.dk, såfremt du ønsker at deltage, samt oplyse antal af fremmødte.

Vi glæder os til at se jer

Indholdschef Thomas Skov