Info til eksterne producenter

video videokamera tv tv-kamera filme filmer videooptagelse optagelse
Foto: Colourbox

TV2 ØSTJYLLAND er i gang med en omfattende forandringsproces på tv, web og sociale medier. Formålet er at være relevante for østjyderne på alle de platforme, brugerne befinder sig på. Det afspejler sig også i det indhold, vi efterspørger hos eksterne indholds-producenter.

Hos de eksterne producenter efterlyser vi formater, der først og fremmest fungerer i et online-univers og på digitale platforme.

Én gang om året afholdes Producenternes Dag, hvor eksterne leverandører kan høre mere om kriterierne og forudsætningerne for det indhold, vi efterspørger.

Sidste gang var torsdag den 5. december 2019.

Læs om dagen nedenfor.

____

Producenternes dag 2020 / TV2 ØSTJYLLAND

Den årlige Producenternes dag, med præsentation af vores efterspørgsel til 2021, bliver i år ikke afholdt hos TV2 ØSTJYLLAND grundet situationen med Covid-19.

Pitchrunden med producenter med egnede forslag bliver i år afholdt som videosamtaler i uge 47, 16. – 20. november.

Efterspørgsel:

Vi efterspørger til 2021 et serielt videoformat til digital distribution. Vi er primært interesserede i et bud på et nyt fiktionsformat.

Fiktionsserien skal have et stærkt regionalt præg, og primært være relevant for en del af målgruppen unge voksne 18-30 år m/k. Serien skal gerne foregå i et miljø, som er relevant og genkendeligt for unge østjyder, og stil og tone skal afspejle serien er tiltænkt de digitale platforme og et ungt publikum.

Serien skal optimalt have en tematik og behandle en situation, som kan skabe samtaler online i kommentarsporene og IRL mellem brugerne.

Pitch

Ønsker du/I at fremlægge jeres ide til en ny fiktionsserie, kan I skrive til Kirsten Høgh; kiho@tv2oj.dk, inden fredag d. 13. november.

Pitchrunde afholdes online i uge 47.

De bedste hilsner

Thomas Skov

Indholdschef