PERSONPROFIL

Ulf Harbo

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Norddjurs

Født 21. februar 1977 i Emmelev Kær Gift 3 børn

Ø

Ulf Harbo (EL) er kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og ungdomsudvalget.

Ulf Harbo er uddannet lærer og bachelor i Idræt fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet som friskolelærer på Gjerrild-Bønnerup Friskole siden 2009.

Privat er han gift og bosat i Glesborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 607 Enhedslisten in total 1113
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 341 Enhedslisten in total 1058

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg gik i 2013 til valg på at stoppe ulovlig sagsbehandling og unødigt bureaukrati der fastholdt syge i dyr aktivering. 2015 var ledelsen udskiftet og I dag er Norddjursmodellen et forbillede for alle kommuner der vil matche kontanthjælpsmodtagere hurtigt og effektivt til job eller førtidspension spare skattekroner på aktivering og frigøre ressourcer til velfærd - min mærkesag 2017 er at flytte ressourcer fra forvaltning til skoler og familiehuse stoppe indkøb af konsulentbistand, lederkurser og udliciteringer og styrke lokale kræfter og virksomheder. Norddjurs Kommune er i fuld gang med grøn omstilling, næste skridt er økologisk mad fra bunden i alle kommunale køkkener og kantiner -Skoler med Udeskole og plejecentre med Køkkenhaver hvor børn og ældre kan mødes - Bæredygtig vækst bygger på social balance

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal lukkes skoler for at sikre kommunens økonomi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 De svageste indbyggere får den hjælp, de har brug for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør arbejde for mere grøn energi fra vindmøller på land.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som bestyrelsesmedlem i Aqua Djurs var min stemme afgørende da det blev besluttet at drive rensningsanlæg med investering i en vindmølle og solceller - Private investeringer i kæmpemøller der placeres i fx fredede ådale er jeg som den øvrige lokalbefolkning aktiv modstander af.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Norddjurs Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Meritlæreruddannelse
Bachelor Idræt, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - nu

Skolelærer Gjerrild-Bønnerup Friskole
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Norddjurs Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Meritlæreruddannelse
Bachelor Idræt, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - nu

Skolelærer Gjerrild-Bønnerup Friskole