PERSONPROFIL

Uffe Jensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Odder

Født 8. oktober 1960 i Aarhus Gift 2 børn

V

Uffe Jensen (V) er borgmester i Odder Kommune, hvilket han har været siden valget i 2013 og igen fra valget i 2017. Han blev valgt til byrådet i 2009. Han er formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Frem til udgangen af 2013 arbejdede han i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Østjyllands politi.

Uffe Jensen har boet i Odder med sin familie de seneste 30 år. Han er far til to voksne børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2979 Venstre in total 0
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1952 Venstre in total 5144

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil gerne være med til at række hånden lidt længere frem. Sammen med borgerne finder vi de bedste løsninger. Det starter med god dialog, samarbejde og tidlig inddragelse, når vi udvikler kommunen.
Uddannelse er vejen frem - og vi skal have flere med. Det hele starter med tidlig indsats - før skolen. Trivsel og læring. Bedre muligheder for prioritering på egen skole.
Erhvervsvenlighed og godt iværksættermiljø. Flere virksomheder og arbejdspladser er med til at sikre velfærden for os alle. Det styrker den kommunale økonomi - og giver nye muligheder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange sommerhuse langs Odderkysten. I tilknytning til bestående områder, og i et balanceret / begrænset antal, kan der fint være flere sommerhuse i vores kommune.

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal energioptimere og begrænse energiforbruget mest muligt. Vi har vindmølleområder, men skal selvfølgelig tænke i grønne løsninger. Nye muligheder vil opstå i grøn og bæredygtig retning, og vi skal politisk handle i den retning.

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gode og velfungerende skoler - her tænker jeg på de fysiske rammer. Og vores skolestruktur ligger fast. Vi er til gengæld noget udfordret i forhold til andelen af specialiserede børn. Inklusionen er udfordret. Her har vi en opgave. Også almindelig dannelse blandt eleverne er en udfordring, og her har forældrene også en opgave.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke et reelt tema i vores kommune. Vi vil gerne understøtte den kollektive trafik, og bl.a. sikrer bedre betjening i oplandet. Det får vi en analyse på i 18. Det udelukker ikke også, at vi kigger på en forlængelse af den vestlige omfartsvej om Odder by

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre - selv om vi er ret gode - til at sortere, genbruge og genanvende mere af vores affald. Vi viser vejen i DK, og der er et stort eksportmarked her til mange lande. Affaldsmængden skal begrænses mest muligt

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed og bevægelse er meget vigtig. Odder er kendt som en rigtig forenings-kommune. Den er båret af frivillighed og fællesskab indenfor idræt. Næsten alle børn og unge er vokset op i foreningslivet. Vi sørger for gode rammer til idrætsområdet, men jeg ville gerne være med til at bruge flere penge - hvis vi havde råd - indenfor dette område. Også til en hyldest af vores mange frivillige ledere og trænere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er ikke afvisende for lidt flere penge. Kultur er vigtig, og takket været vores utallige frivillige foreninger, har vi utrolig mange kulturtilbud. Kommunen sikrer rammerne - kulturhuset i Saksild eller Kulturkøkkenet i VitaPark, og vores frivillige skaber indholdet. Tænk også på vores biograf som også næsten er frivilligt drevet. Kulturpuljen har i øvrigt ikke været brugt op de seneste år.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næsten alt indenfor dette område, er jo lovbestemt Christiansborg-stof, men vi har puljer, der kan bruges til hjælpe socialt udsatte. Vi skal hjælpe, hvor der er et behov, hvis vi kan / må. Også andre hjælper indenfor dette område - konkret med julehjælp til socialt dårligt stillede.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som kommune er vi generelt lykkedes godt med vores integration. Mange klarer sig rigtig flot - og bidrager til det fælles. Der er selvfølgelig undtagelser, men generelt har vi her med en ressource at gøre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Odder har vi Skovbakkehjemmet, som er et meget rost plejehjem. Det er de kommunale også. Jeg synes, det er fint, at vi "pristjekker" og får det bedste produkt til den rigtige pris. Det handler om en ordentlig kvalitet til de ældre - også når hjemmehjælpen er på besøg.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet. Vi skal selvfølgelig som kommune sørge for, at vi kan give bedst mulige forhold i forhold til genoptræning og al mulig andet sundhedsbehandling.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere styrke flere lektioner med 2 voksne undervisere - også ikke lærere. Ejendomsmæglere kan jo fint være medundervisere, når eleverne skal lære om budgetter, og tilsvarende i forbindelse med køb. Og så remdeles.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bestemt ikke mit indtryk. Vi kan blive bedre - men hvis vi - billedligt talt - kan "vende de ledige i døren", er det bedst. Også for den ledige selv. Også de borgere, der har svært ved at klare job eller uddannelse, skal vi hjælpe. Tæt kontakt mellem virksomheder og jobcenter er afgørende for, at det lykkes. Og vi ligger lavt med arbejdsløshedsprocent.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se mit svar om grundskyldspromillen. Det samme gør sig gældende her.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvikling i hele kommunen er vigtig. Og vi skal tilføre oplandet flere midler. Lokalrådene skal have en høj grad af indflydelse, og være med til at bestemme, hvordan der skal prioriteres. Vi starter med trafiksikkerhed i oplandsbyerne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener afgjort at den forebyggende - og tidlige - indsats er vigtig. Måske skal vi bare have mere fokus på den tidligere og forebyggende indsats, og så må vi se på, om opgaven også kræver flere penge. Jeg er positiv hvis den gør - og det er en investering i fremtiden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop styrket indsatsen for mere asfalt de kommende år Og meget gerne som cykelstier, der også er med til at skabe mere sikre skoleveje. Vi kigger helt sikkert frem mod flere cykelstier - og stier i det hele taget - i den kommende periode. Og det er godt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores erhvervsområde ligger ikke i et særligt naturområde langs Rude Havvej. Selvfølgelig skal der tages hensyn til naturområder ved udstykninger. Det gør vi eksempelvis ved den nye udstykning af boligenheder på Bendixminde eller ved p-området ved den kommende letbane.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odder ligger tæt på Aarhus, Horsens og Skanderborg med de mange store kulturtilbud, der gives der. Det skal vi ikke konkurrere med. I Odder findes så mange helt anderleders kulturtilbud, som på glimrende vis, supplerer de større kulturelle begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Odder kommune er det stærkt begrænset hvad vi har f socialt udsatte boligområder. Men vi skal selvfølgelig have opmærksomhed omkring, at vi heller ikke får det. Konkret ved at være gode til , at "blande" befolkningen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odder kommune har klaret sig flot i forhold til integration. I en periode har vi modtaget en større andel af flygtninge, end kommunens størrelse berettiger til. Nu kigger frem mod et markant lavere antal, og derfor skal ikke de kommende år, bruge flere penge på dette område.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regler regulerer jo også dette område. Der modregnes jo efter gældende regler, hvis indtægter / formuer er for store. Borgere der bidrager til samfundet via betalt skat, kan også forvente ydelser, de er berettiget til. Hvis den ældre, der har råd, har lyst til at tilkøbe ekstra ydelser, er det helt OK, og en god mulighed

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at vi har en udfordring i Region Midtjylland i forhold til de sindslidende. De bliver ikke behandlet godt nok - og det er ikke godt nok, hverken i forhold til patient, pårørende eller personalet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andelen af uddannede pædagoger i Odder kommune er ret høj. Også den kan selvfølgelig blive bedre - men det koster. Også andre voksne - med andre kompetencer - kan tænkes ind her. Den tidlige indsats er vigtig, så jeg håber, at vi kan styrke området i den kommende periode.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odder er et værksætter-mekka. Det skal vi have politisk fokus på og prioritere. I - eksempelvis - Vokseværket i VitaPark har vi et blomstrende iværksættermiljø, hvor vi hjælper nye virksomheder til verden. Tidligere var det babyer. De "nyfødte" iværksættere skal selvfølgelig helst vokse, og etablere sig på egne adresser andre steder i kommunen, og med flere ansættelser til følge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ville gerne, men det vil ikke være økonomisk ansvarligt at gøre. Det samme gælder personskatten. Vi skal være ansvarlige, og hvert år sikrer et tilstrækkeligt stort driftsoverskud. Derfor er der ikke mulighed for at sænke skatten i den kommende periode.

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmester Odder Kommune, Venstre

2009 - 2013

Byrådsmedlem Odder Kommune, Venstre
Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget Odder Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem UdviklingOdder
Bestyrelsesmedlem Odder Gymnasium

Uddannelse

Politiassistent Politiskolen København

Erhvervserfaring

2013 - nu

Borgmester Odder Kommune
Politiassistent
V

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmester Odder Kommune, Venstre

2009 - 2013

Byrådsmedlem Odder Kommune, Venstre
Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget Odder Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem UdviklingOdder
Bestyrelsesmedlem Odder Gymnasium

Uddannelse

Politiassistent Politiskolen København

Erhvervserfaring

2013 - nu

Borgmester Odder Kommune
Politiassistent