PERSONPROFIL

Thomas Rahbek Sloth

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Spidskandidat i Ringkøbing-Skjern

Født 8. november 1990 Gift Bor i Ringkøbing-Skjern Kommune

B

Thomas Sloth var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Thomas Sloth blev ikke valgt ind.

Kommunalvalg 2017 bliver første gang, Thomas Sloth lader sig opstille. Thomas Sloth er formand for Radikale Venstre i Ringkøbing-Skjern.

Thomas Sloth er uddannet erhvervsjurist fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som AC Fuldmægtig for Skat, og han har tidligere bl.a. arbejdet som projektleder for spejderforbundet FDF og gældsrådgiver for det økonomiske rådgivningsfirma DinGæld. Privat er Thomas Sloth bosat i Ringkøbing og gift med Katja.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Retspolitik
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil have bedre infrastruktur til turismen og erhvervslivet i Vestjylland, så vi sikrer den fremtidige vækst. Samtidig vil jeg og Radikale Venstre sikre, at danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Fremtidens job vil kræve endnu flere kvalifikationer – både praktiske og akademiske. Ikke mindst i lyset af den 4. industrielle revolution, der kan betyde, at op mod 800.000 på det nuværende danske arbejdsmarked inden for de næste årtier automatiseres. Derfor vil jeg og Radikale Venstre prioritere uddannelse og efteruddannelse og skabe bedre vilkår for, at vores virksomheder kan rekruttere kvalificeret international arbejdskraft. Endelig har vi blik for det potentiale, der ligger i vores mange selvstændige samt små og mellemstore virksomheder. Her vil jeg og Radikale Venstre bl.a. arbejde på at tilbyde ordninger, der kan løfte vidensniveauet, så de kan modernisere deres produktion og udvikle deres forretningsmodeller.

Kandidaten på de sociale medier

00:50

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der er behov for arbejdskraften, skal vi kunne stille arbejdspladserne til rådighed for den offentlige sektor.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal naturligvis kunne udvises, hvis man ikke overholder loven, men det skal være under strenge betingelser, og det må kun være domstolene, der kan træffe beslutningen.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis skal det ikke være muligt at få mere på kontanthjælp, end man kan tjene ved arbejde. Desværre er mange på kontanthjælp også ramt af sygdom, så vi skal have kigget på, om vi kan hjælpe dem bedre end kontanthjælp.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er realistisk, så skal der helt sikkert kigges på pensionsalderen igen, idet vi lever længere, og derfor skal vi også bidrage længere.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må og skal være markedet, der bestemmer udbud og efterspørgsel, og ikke lovgivningen.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil jeg hellere gå ind for mindre egenbetaling på daginstitutioner, bedre normeringer og flere penge til børns udvikling og fritid.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal passe på, at man kommer til at gøre det surt at være bidragsyder til den danske model. Men samtidig skal vi ikke have børn, der lever under fattigdomsgrænsen i Danmark.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi sikrer, at vores ulandsbistand er hjælp til selvhjælp, og ikke korruption og magtmisbrug, så skal vi hjælpe vore medmennesker i denne verden.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et retssocioligisk spørgsmål, hvor man er nødt til at inddrage empiri. Men viser det sig, at en stigning i strafferammen kan gøre det mere præventivt, så skal vi helt sikkert kigge på det.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er det vigtigt, at man sikrer sig, at det har en effekt, hvis man skal sætte børn i fængsel. Jeg tror ikke på det hjælper, men at vi i stedet skal fokusere på at vi, med målrettede indsatser med familieterapeuter, SSP og i yderste konsekvens tvangsfjernelse, kan forebygge ungdomskriminalitet.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter løser ikke det problem, der skal løses. I stedet for skal man lovgive om krav, der skal overholdes. Men vi skal altid have for øje, at vore virksomheder skal være konkurrencedygtige.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en forvaltningsret, der SKAL overholdes, så man kan ikke tilsidesætte behovet for det offentlige. Men der kan være muligheder, der kan kigges på. Men INGEN offentligt ansatte er ineffektive - men på områder kan lovgivningen helt sikkert tilpasses bedre, end den er idag.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke spare for at spare, men vi skal have undersøgt behovene for noget af al det bureaukrati, vi har i nogle offentlige sektorer. På områder af sundhedssektoren og kommunerne, kan man helt sikkert kigge på mulighederne.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 158 Radikale Venstre in total 339

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, da jeg ønsker en kommune med bedre sammenhængskraft, hvor samarbejde i byrådet er en dyd. RKSK trænger til nye kræfter i byrådet, så vi kan få mere fokus på uddannelse, natur, miljø og infrastruktur.
Mere tillid - mindre bureaukrati!

Kandidaten på de sociale medier

00:50

Spørgsmål og svar

1 Kommunen har skåret for meget på hjælp til ældre og handicappede.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal fortsat støtte etableringen af kystnære havvindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beslutningen er taget og troværdigheden for vores byråd vil smadres, hvis man ikke gennemfører. Men jeg vil gerne være med til at kritisere byrådets håndtering af sagen, da den blev vendt på byrådsmøderne. Det er ens pligt at sætte sig ordentlig ind i sagerne, når man er valgt af folket!

3 Der bør etableres en Nationalpark Skjern Å inden for de næste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil arbejde på at få oprettet Naturpark Skjern Å hurtigst muligt. Med en naturpark kan vi give Skjern Å det prædikat, som vi mener den fortjener - samtidig har vi vores folketingsgruppes opbakning til at få den erklæret til Nationalpark, som den bestemt fortjener.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som Danmarks største geografiske kommune finder vi det centralt, at infrastrukturen er i top. Derfor finder vi det yderst vigtigt at kæmpe for en 2-plus-1 vej fra Hvide Sande til Herning. Samtidig mener vi at man i kommunen sagtens kan tilbyde gratis offentlig transport til alle, da det allerede i dag er en kæmpe udgift med de få betalende passagerer. Vi vil derfor omlægge den offentlige transport til mindre og mere miljørigtige busser, som har flere afgange dagligt og er gratis for borgeren.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Radikale Venstre ønsker, at kommunen tænker i fremtidens løsninger og fortsat går forrest i denne grønne omstilling. Som konkrete forslag vil vi arbejde på, at vi genanvender 50 % af vores husholdningsaffald inden 2022 og arbejder på en optimering af affaldssortering både privat og kommunalt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge skal f.eks. kunne modtage økonomisk støtte til f.eks. idrætsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Det er håbet, at hvis vi skaber gode rammer for især børn og unge i forhold til det lokale foreningsliv, vil det også med tiden kunne hjælpe med en større interesse og engagement fra forældrenes side og dermed skabe en bedre integration.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er vigtigt, at vi også kan være med her, når vi nu er en kommune, der lever meget af turisme.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunal skattepolitik er nærmest umulig, idet man kun kan sætte skattesatsen ned. Dette kan også få betydning for vores bloktilskud af den samlede landsudligning, hvilket kan ødelægge hele kommunens økonomi. Vi ønsker derfor ikke at fokusere på skattepolitik, men vil hellere drøfte en optimering af kommunens drift og budget.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lokale samfund er helt særlige i vores kommune, og i Radikale Venstre vil vi arbejde for at beskytte og sikre deres fremtid. Derfor foreslår vi også, at kommunen opretter en pulje til byforskønnelse, -fornyelse og -udvikling, som kan søges af lokalforeninger, idrætsforeninger m.v. Landdistrikterne skal være attraktive at bosætte sig i nu og i fremtiden, og derfor vil vi ikke bare lade stå til.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går ind for en naturpolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune, som bygger på fornuft og fremadrettet tænkning. Dette betyder kort sagt, at vi vil arbejde for praktiske løsninger, som sikrer kommunens særlige natur, men som også tænker på at forberede sig på fremtidens klimaproblemer.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at skabe en attraktiv kommune for lokale, tilflyttere og turister må vi værne om det lokale kulturliv. Derfor må kommunen fortsat støtte kulturlivet og dets udvikling. Vi ser kulturen som et middel til at binde kommunen sammen og et område, der ikke må underkendes. Et levende kulturliv kan også gavne den lokale turisme til fordel for erhvervslivet i kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for Radikale Venstre, at alle borgere i kommunen kan føle sig velkomne, hvor end de kommer fra. Derfor er det vigtigt, at vi viderefører de gode tendenser Ringkøbing-Skjern Kommune allerede viser i forhold til integration. Det er vigtigt, at kommunen allerede fra dag 1 møder disse borgere med venlighed og åbne arme, eksempelvis ved at støtte med danskundervisning, bolig, praktikpladser osv., så de hurtigt kan blive en ressource.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en veludrustet psykiatri, da vi oplever flere og flere med psykiske sygdomme pga. den kultur, der er opstået på uddannelse og ikke mindst følelsen om at skulle vise kontrol i alle situationer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et af de vigtigste områder, hvor Radikale Venstre ønsker, at vi sætter stærkt ind, er på uddannelsesområdet. Derfor er det for Radikale Venstre vigtigt, at vi i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede ved barnets første møde med skolen, er godt rustet til at hjælpe det enkelte barn godt på vej. Konkret vil det betyde, at Radikale Venstre foreslår mindst 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at kommunen skal fortsætte deres arbejde på at skabe gode forhold for det eksisterende erhvervsliv, så de finder det attraktivt at have aktiviteter i kommunen. Derfor vil vi også arbejde på, at der skabes et forum, hvor erhvervslivet kan give udtryk for de problemer, de møder i hverdagen således, at man fra kommunal side får syn for sagen og kan handle. Kommunen har ydermere stærke iværksættere, som driver væksten og trækker arbejdskraft til.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidatens valgvideo

00:50

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Radikale Venstre i Ringkøbing-Skjern

Uddannelse

2015 - 2017

HA. jur. Erhvervsjura, Aarhus Universitet

2017 - nu

HD i organisation og ledelse Ledelsesteorier og organisationssammensætninger, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

AC Fuldmægtig Gældsstyrelsen

2015 - 2015

Projektleder FDF

2014 - 2015

Forbundsekretær FDF

2013 - 2014

Gældsrådgiver DinGæld ApS
B

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Radikale Venstre i Ringkøbing-Skjern

Uddannelse

2015 - 2017

HA. jur. Erhvervsjura, Aarhus Universitet

2017 - nu

HD i organisation og ledelse Ledelsesteorier og organisationssammensætninger, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

AC Fuldmægtig Gældsstyrelsen

2015 - 2015

Projektleder FDF

2014 - 2015

Forbundsekretær FDF

2013 - 2014

Gældsrådgiver DinGæld ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds