KV17
O

Steen Thomsen

Dansk Folkeparti

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 3782 Dansk Folkeparti 56898
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Drop besparelser på vores sygehuse.
Ventetiderne skal nedbringes - En operation bliver ikke billigere af at blive udskudt.
Der er for mange udenlandske læger på vores sygehuse - Kommunikationen med patienter og sundhedspersonalet er livsvigt, så lægerne skal tale flydende og forståeligt dansk.
Opprioriter de varme hænder - Færre kommunikationsrådgivere, minut-kontrollanter og andre ansatte langt væk fra patienterne.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke nedlægge busruter som børn og unge bruger til skoletransport.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De varme hænder skal opprioriteres. Færre kommunikationsrådgivere og minutkontrolanter. Til gengæld flere ansatte tæt på patienten.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hurtig førstehjælp er livsvigtigt. Og når vi har lavet store supersygehuse øges behovet for hurtig akutberedskab, da mange har fået længere til sygehust.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skønt at DF fik fjernet dette krav. Vi skal i det hele taget droppe sparekrav på vores sygehus. Vi skal respektér vores ansatte.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores region skal hænge sammen og derfor skal der tilbydes offentlig transpot i hele regionen.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Steen Thomsen (DF) er opstillet til regionsrådsvalget i Region Midtjylland.

Han har flere års erfaring med politik og politisk arbejde på de indre linjer i kraft af sin stilling som organisationskonsulent for Dansk Folkeparti. Ligeledes har han siden 1999 været medlem af partiet og sidder i dag i hovedbestyrelsen.

I jobbet som organisationskonsulent fungerer Steen Thomsen som bindeleddet mellem lokalforeningerne og partiledelsen i København. I 2016 blev han valgt som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Aarhus Vestkredsen.

Forud for hans politiske karriere går en karriere som souschef for Danske Bank i Horsens. Privat er han gift og far til fire.


Erhvervserfaring
 • Organisationskonsulent, Dansk Folkeparti

Politiske hverv
 • Folketingskandidat
  Dansk Folkeparti, Aarhus Vestkredsen

 • Regionsrådsmedlem
  Dansk Folkeparti, Region Midtjylland

  2018

Uddannelse
 • Danske Bank

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidatlisten opdateres løbende frem til udgangen af uge 43, hvor den vil være komplet.

Kandidater i Region Midtjylland