PERSONPROFIL

Søren Egge Rasmussen

Enhedslisten

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 2. juli 1961 i Fussingø Vandmølle I et forhold Bor i Aarhus Kommune

Ø

Mærkesager

  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Hvis jeg får din opbakning, vil jeg fortsat kæmpe for at klimaproblemerne tages alvorligt. De næste 10 års indsats er afgørende for klimaforandringerne omfang, vi skal passe bedre på klima og miljø.

Vi har både råd til klimaindsats og bedre velfærd. Det kræver at Danske Bank og andre ikke snyder i skat, men bidrager til et stærkt velfærdssamfund.
Der er brug for flere pædagoger, lærertimer og praktikpladser, så vi kan give børn og unge en god start. Vi skal ikke bare forsvare velfærden, vi skal udvikle den ved at give gratis lægehjælp til alle hele livet, uanset om sygdommen sidder i maven, sindet eller tænderne.

Mine mærkesager:
• Klimaindsatsen er det vigtigste. Vi kan og skal vende udviklingen.
• Almene boliger skal ikke nedrives eller sælges. Vi skal udvikle boligområderne og skabe bedre integration.
• Mere natur og 100 % økologisk landbrug. Stop for brug af sprøjtegift vi skal sikre vores drikkevand.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet for svært at opnå dagpengeret. Det er en fordel for samfundet at vi i Danmark har et meget fleksibelt arbejdsmarked, hvor det er let at fyre og hyre arbejdskraft. men dagpengene er for lave, så det er ikke nok blot at nedsætte genoptjeningsperioden. Dagpengesatsen skal også hæves.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et stort problem at de fattigste er blevet for fattige de seneste år. Samtidig har de rigeste fået al for mange skattelettelser og store biler er blevet billigere. Og sidste finanslov medfører at privatfly og luksusbåde også bliver billigere for de rigeste.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne spare på militærudgifterne og bruge pengene på velfærd. Men sådan som spørgsmålet er formuleret er det svært at svare på. jeg vil ikke tage penge fra folkeskolen og give til de ældre.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke kun styres efter sundhed. Men lavere moms på havregryn, gulerødder og rugbrød vil være godt. Der bør være højere moms ud fra en CO2-belastning, så højere moms på oksekød og varer der er fløjet til Danmark vil være godt. Enhedslisten går ind for lavere moms på økologiske fødevarer, men det vil EU ikke tillade. Det vil vi I EU arbejde for bliver ændret.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet for direktører er for højt.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et stort problem at mere end 60.000 børn vokser op i fattigdom, og antallet er vokset under den nuværende regering. Derfor skal kontanthjælpsloftet og den lave integrationsydelse afskaffes. Og regeringen udskiftes.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke vi får en fredeligere verden med en EU-hær.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at genbruge for at nedsætte vores materielle forbrug. Klimabelastningen fra alle de importerede varer tæller ikke med i danskernes officielle CO2-udslip. Mange foreninger, facebook grupper m.m. er med til at sikre mere genbrug. Kommuner bør også drive genbrugsbutikker. Jeg tror ikke politikerne skal lave en masse love, men den politiske debat er vigtig for at være med til at sikre at genbrug og deleøkonomi er godt. Det er det samlede materielle forbrug som skal reduceres.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal have CO2-afgifter på produktionen. Samtidig kan vi lave et system, hvor virksomheder for støtte i en periode til at nedbringe deres CO2-udslip.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt urimeligt at Danmark ikke kan have højere standarter på miljøområdet. Så vi kan forbyde flere sprøjtegifte i landbruget og forbyde flere stoffer i lejetøj og emballage.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuner og den lokale vandforsyning skal have lov at sikre rent drikkevand til de næste generationer. I nogle områder kan det sikres ved at lave skov og natur omkring vores drikkevandsboringer. En anden mulighed er at landmænd omlægger til økologisk drift. At sikre vores drikkevand er vigtige end at traditionelle landmænd kan køre med giftsprøjten og forurene natur, vandmiljø og drikkevand. EU tillader al for mange sprøjtegifte, og det gør det sværere for Danmark at sikre vores drikkevand.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ghettodannelser og bandekriminalitet er ikke dominerende i de boligområder som regeringen +DF+S+SF kalder "Hårde ghettoer". Hvor er banden i Sundparken i Horsens? Rigtigt dårligt spørgsmål fra TV2. Pressen er medvirkende til fjendebilleder. Enhedslisten vil gerne afhjælpe sociale problemer i boligområder med et højt antal ledige. Men det har flertallet ikke formået med deres ghettoplaner og kamp mod såkaldte "parallel samfund". Kommuner bør også have anvisningsret til privat udlejningsbyggeri.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udbygge den kollektive trafik. Det er dybt kritisabelt at letbanen ikke allerede kører til Grenå. Vi skal udvide letbanen med flere etaper og ændre busdriften, så den kollektive trafik hænger bedre sammen. Det kan få flere til at vælge kollektiv trafik - gerne kombineret med bedre forhold for cyklister. Vi skal have nedbragt CO2-belastningen fra trafikken. Udvidelser af motorveje giver bare mere biltrafik. Hvorfor sidder der for det meste kun en person i hver bil på motorvejen?

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Enhedslisten
Boligordfører Folketinget, Enhedslisten
Energiordfører Folketinget, Enhedslisten
Fiskeriordfører Folketinget, Enhedslisten
Fødevareordfører Folketinget, Enhedslisten
Landbrugsordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Enhedslisten

1994 - 2001

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2000 - 2015

Bestyrelsesmedlem NRGI

2010 - 2015

Bestyrelsesformand NRGI

2002 - 2006

Bestyrelsesmedlem Gudenaacentralen

2006 - 2012

Næstformand Midtjyske Net

2006 - 2012

Bestyrelsesmedlem N1

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem Lejerbo Århus

2008 - 2015

Bestyrelsesmedlem ELCON

2010 - 2015

Bestyrelsesformand Havvind Århus Bugt

Uddannelse

Driftlederuddannelse Den Økologiske Landbrugsskole, Kalø

1999 - 2002

Økologisk landmand Den Økologiske Landbrugsskole, Store Vildmose

1987 - 1990

Tømrer Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning

1979 - 1981

Student Randers Statsskole

Erhvervserfaring

2009 - 2010

Sekretær Enhedslisten, Christiansborg

1999 - 2010

Landmand

1987 - 1999

Tømrer
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Enhedslisten
Boligordfører Folketinget, Enhedslisten
Energiordfører Folketinget, Enhedslisten
Fiskeriordfører Folketinget, Enhedslisten
Fødevareordfører Folketinget, Enhedslisten
Landbrugsordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Enhedslisten

1994 - 2001

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2000 - 2015

Bestyrelsesmedlem NRGI

2010 - 2015

Bestyrelsesformand NRGI

2002 - 2006

Bestyrelsesmedlem Gudenaacentralen

2006 - 2012

Næstformand Midtjyske Net

2006 - 2012

Bestyrelsesmedlem N1

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem Lejerbo Århus

2008 - 2015

Bestyrelsesmedlem ELCON

2010 - 2015

Bestyrelsesformand Havvind Århus Bugt

Uddannelse

Driftlederuddannelse Den Økologiske Landbrugsskole, Kalø

1999 - 2002

Økologisk landmand Den Økologiske Landbrugsskole, Store Vildmose

1987 - 1990

Tømrer Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning

1979 - 1981

Student Randers Statsskole

Erhvervserfaring

2009 - 2010

Sekretær Enhedslisten, Christiansborg

1999 - 2010

Landmand

1987 - 1999

Tømrer