PERSONPROFIL

Rasmus Norup

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Herning

Gift Bor i Herning Kommune

C

Rasmus Norup (K) er 2. viceborgmester i Herning Kommune. Han er næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt medlem af Børne- og Familieudvalget.
Han er folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds.

Rasmus Norup arbejder som revisor, og er uddannet HD i Regnskab- og Økonomistyring fra AU Herning.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Jeg elsker Midt- og Vestjylland, og jeg kunne ikke drømme om at bo andre steder. Jeg håber at få din opbakning til at repræsentere vores fantastiske område med jysk sund fornuft, ordentlighed, ansvarlighed og rettidig omhu.

Jeg kæmper for, at vi får flere uddannelser til Midt- og Vestjylland. Det betyder, man som ung ikke er tvunget til at rejse væk, og at vores lokale virksomheder får adgang til veluddannet arbejdskraft.

Jeg kæmper for lavere skat og virksomheder i vækst. Du skal have mere ud af at gå på arbejde og vores virksomheder skal have bedre vilkår. Det giver råd til nye arbejdspladser og flere penge til fællesskabet. Skatter og afgifter skal sænkes, virksomhederne skal sikres kvalificeret arbejdskraft, der skal investeres i infrastruktur og vi skal have færre regler og et mere simpelt skattesystem.

Sidst men ikke mindst kæmper jeg for et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor der er en bedre balance mellem det helt nære og det specialiserede.

Jeg håber på din opbakning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 882 Det Konservative Folkeparti in total 2148
KV 2013 Personlige stemmer 320 Det Konservative Folkeparti in total 994

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Herning som uddannelsesby:

Vi skal have flere uddannelser til Herning og skabe et attraktivt studiemiljø. Unge skal have mulighed for at blive boende og tage deres uddannelse i Herning, og vores lokale virksomheder skal have mulighed for at rekruttere veluddannet arbejdskraft. Rigtig mange bosætter sig der, hvor de tager deres uddannelse. Derfor skal vi være meget bedre til at fastholde og tiltrække unge til vores kommune.

Lad os forkæle erhvervslivet:

Erhvervslivet er fundamentet for vores velfærdssamfund. Hvis ikke virksomhederne skaber jobs, så har folk ikke noget arbejde og betaler dermed ikke skat til fælleskassen. Vil vi have råd til gode kommunale tilbud, så kræver det, at vi konstant sikrer vores virksomheder de bedst mulige rammer. Jeg vil være erhvervslivets stemme og har fokus på bedre service, støtte og vilkår for vores virksomheder.

Ordentlig og værdig socialhjælp:

At hjælpe dem, som har allermest brug for hjælp er den mest basale kernevelfærd. Desværre har besparelser medført, at den personlige pleje og omsorg er under pres. Vi skal have genoprettet en ordentlig og værdig hjælp. Det er kommunens allervigtigste ansvar. Det ansvar skal vi tage.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bruger for mange penge på at renovere Herning Ishockeystadion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen har skåret for meget i hjælpen til svage borgere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Når det går godt for Herning by, smitter det positivt af på de små byer i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig smitter det positivt af på de mindre byer, men investeringer i Herning by kan ikke stå alene. Vi skal have en kommune i balance, og derfor skal der også investeres i de mindre byer, så hele kommunen udvikler sig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er andre områder, jeg prioriterer højere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger naturligvis meget af den enkeltes situation. Nogle flygtninge kan selvfølgelig være en ressource i lokalområdet eller på arbejdspladsen, men nogle har desværre også brug for massiv hjælp til at blive integreret.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en aktiv beskæftigelsesindsats. Blandt andet er ungdomsledigheden er alt for høj. Vi vil i langt højere grad bruge nyttejob i kommunen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er andre områder, som jeg her og nu vil prioritere højere. På sigt skal vi dog arbejde for en lavere skatteprocent.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en kommune i balance, og det kræver investeringer i hele kommunen og ikke kun i Herning by.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for bedre vedligeholdelse af det, vi har, før vi investerer i nyt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af det enkelte område. Det kan man ikke sige noget generelt om.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges flere penge på det end i dag, hvor vi i forvejen bruger mange penge på området med stor succes.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for en bedre integration gennem virksomheder, skoler, frivillige foreninger mv., men der er ikke behov for at bruge flere penge på integrationsprojekter.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle bør tilbydes den samme hjælp.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i at tiltrække private virksomheder er godt givet ud og kommer mange gange igen, når der skabes flere arbejdspladser.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er andre ting, jeg vil prioritere først.

Politiske hverv

2018 - nu

2. viceborgmester Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børne- og Familieudvalget Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti
Byrådsmedlem Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for politisk udvalg Herning, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Vestre Landsret

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem Sportscenter Herning

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem Herningholms Erhvervsskole

2018 - nu

Medlem af Beredskabskomissionen Brand og Redning MidtVest

Uddannelse

2014 - 2018

HD-(R) Regnskab og øknomistyring, AU Herning

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Revisor Anker Høst

2014 - 2016

Revisor, Assistant EY

2013 - 2014

Piccolo KPMG

2011 - 2012

Salgsassistent Marcus
C

Politiske hverv

2018 - nu

2. viceborgmester Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børne- og Familieudvalget Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti
Byrådsmedlem Herning Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for politisk udvalg Herning, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Vestre Landsret

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem Sportscenter Herning

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem Herningholms Erhvervsskole

2018 - nu

Medlem af Beredskabskomissionen Brand og Redning MidtVest

Uddannelse

2014 - 2018

HD-(R) Regnskab og øknomistyring, AU Herning

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Revisor Anker Høst

2014 - 2016

Revisor, Assistant EY

2013 - 2014

Piccolo KPMG

2011 - 2012

Salgsassistent Marcus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds