PERSONPROFIL

Rabih Azad Ahmad

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 26. februar 1976 i Libanon 3 børn

B

Rabih Azad-Ahmad (R) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, hvilket han har været siden 2007. Han var 1. viceborgmester i perioden 2009-2013. Derudover er han rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Rabih Azad-Ahmad er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han har blandt andet arbejdet i retshjælpen i Gellerupparken og som advokatfuldmægtig i firmaet Advokater Vest, som han var med til at starte. Han er desuden formand i flere foreninger, heriblandt Multikulturel Forening - Aarhus.

Rabih Azad Ahmad har palæstinensisk baggrund, men har boet i Danmark siden han var 13 år. Privat er han far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2628 Radikale Venstre in total 15615
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2048 Det Radikale Venstre in total 14956

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil gerne kæmpe for:
1: Aarhus skal være børnenes by
Jeg kæmper for at Aarhus skal være en god by for alle børn. Derfor skal vi prioritere og investere i vores børn og unge. Det betyder flere voksne i vuggestuen og børnehaver samt en bedre investering i skolerne herunder faglokaler, bedre indeklima og toiletforhold. Jeg ønsker mangfoldige skoler. Derfor skal børn gå i skole sammen uanset hvor de eller deres forældre er født. Vi skal sikre gode rammer med nærhed og nærvær. Alle børn fortjener en god start på livet.
2: Et Aarhus, hvor muligheder skabes og håb bliver til virkelighed. Aarhus skal være en god by for alle. Vi skal hjælpe de mennesker, der har det sværest. Vi skal som by kendes for hvordan vi behandler vores udsatte. Det handler bl.a. i forhold til at skabe bedre rammer for de hjemløse, psykiske syge og at vi tager os godt at de nye flygtninge.

3: Aarhus som kulturens, idrættens og foreningens by
Kultur bygger bro, giver dannelse og gør os klogere. Det sociale område kulturen og foreningslivet skal gå hånd i hånd, så vi skaber fællesskaber gennem gode tilbud. Derfor skal vi investere i kultur og fritidslivet. Tilliden til hinanden skaber vi gennem idrætsklubber og foreninger, der forener og samler os i demokratiske fællesskaber. Det er disse sunde fællesskaber, der skal gøre os klogere , give os gode oplevelser og gør byen spændende og attraktiv at bo i.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke i mål, men det kommer til at gøre en forskel, når letbanen kommer i drift og efterhånden som vi anlægger de nødvendige cykelstier og får styrket trafiksikkerheden for de yngste cyklister.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal først gennemføres en undersøgelse, der skal afdække behovet og hvordan et nyt stadion/multiarena bedst finansieres.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstierne vil sænke behovet for at tage bilen og derved have en positiv indvirkning på den trafikale situation.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Rådmand Aarhus Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2013

1. viceborgmester Aarhus Kommune, Radikale Venstre

2007 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Det Radikale Venstre

Tillidsposter

1998 - nu

Medstifter og formand Multikulturel Forening - Aarhus
Medstifter Foreningen ”Den Grimme Ælling” - Aarhus

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand Aarhus Kommune
Advokatfuldmægtig Advokaterne Vest
B

Politiske hverv

2013 - nu

Rådmand Aarhus Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2013

1. viceborgmester Aarhus Kommune, Radikale Venstre

2007 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Det Radikale Venstre

Tillidsposter

1998 - nu

Medstifter og formand Multikulturel Forening - Aarhus
Medstifter Foreningen ”Den Grimme Ælling” - Aarhus

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand Aarhus Kommune
Advokatfuldmægtig Advokaterne Vest