PERSONPROFIL

Peter Sporleder

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 17. november 1971 Gift 3 børn

V

Peter Sporleder (V) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Han er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget.

Han er uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Uddannelsen har han efterfølgende suppleret med Forsvarets uddannelse for feltpræster samt kurser inden for krisehåndtering og katastrofepsykologi. I den forbindelse har han også været udsendt som feltpræst til blandt andet Afghanistan, Kosovo og senest Irak.

Privat er han gift og far til tre. Fritiden bruger han gerne på sin foredragsvirksomhed.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1088 Venstre in total 29051

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Værdighed, respekt og nærvær er gennemgående værdier som altid har været det bærende fundament i mit arbejde med mennesker i forskellige livssituationer, og politisk vil jeg arbejde for, at disse værdier bliver udgangspunktet i de beslutninger der træffes for og med borgerne i Aarhus Kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør altid tilstræbe at lade borgerne beholde flere af deres egne penge, hvis der kan skaffes plads til det i budgettet.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal derimod tilføjes flere penge til psykiatrien

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungeudvalget Aarhus Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.theol. Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Sogne- og feltpræst
V

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungeudvalget Aarhus Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.theol. Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Sogne- og feltpræst