PERSONPROFIL

Peter Sørensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Horsens

Født 25. september 1966 i Horsens Gift 2 børn

A

Peter Sørensen (S) er borgmester i Horsens Kommune, hvilket han har været siden maj 2012. Posten overtog han efter forgængeren Jan Trøjborgs pludselige død. Peter Sørensen er formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Han har tidligere været 2. viceborgmester, som han blev udpeget til efter valget i 2009. Før han startede sin lokalpolitiske karriere arbejdede han som souschef i serviceafdelingen på Regionshospitalet i Horsens, en stilling han bestred i 21 år. Privat er han gift, og har to døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 10290 Socialdemokratiet in total 20321
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 10009 Socialdemokratiet in total 18804

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Horsens Kommune en af de hurtigst voksende kommuner i Jylland. På 10 år er vi vokset fra et fællesskab på ca. 90.000 til 100.000 borgere, og det betyder liv og aktivitet i hele kommunen.

De mange nye borgere er med til at sikre velfærd til gavn for alle og især for dem, der har mest brug for det, nemlig de syge, de handicappede og de svage ældre.

Samtidig betyder væksten, at vi kan bevare og udbygge vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og tilbud til ældre. Væksten gør også, at der skabes nye arbejdspladser til vores blomstrende erhvervsliv.

Men den gode udvikling fortsætter kun, hvis vi bliver ved med at gøre det, vi er så gode til i Horsens Kommune. Nemlig at gøre tingene sammen. Alle skal fortsat byde ind med ideer, initiativer, penge og arbejdskraft.

Sammen med byrådet og socialdemokratiet vil jeg lægge alle kræfter i, at den flotte udvikling i Horsens fortsætter.

Vi vil arbejde for, at betingelserne for vækst er i top. Det vil vi gøre ved at sikre, at kommunen fortsat drives økonomisk ansvarligt, så der er en stærk økonomi.

Det giver os mulighed for, at de kommunale opgaver fortsat bliver løst på en måde, så det giver den bedste kvalitet, mest mening og mest værdi for borgerne.

Vi kan ikke gøre det alene - men sammen når vi langt!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er fornuftigt, at kommunen kæmper for en udvidelse af E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal holde fast i planen om at sikre fjernvarme til flest mulige husstande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunens plan for Kvickly-grunden – 500 boliger, butikker, restauranter og et plejehjem – bliver en gevinst for Horsens.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

´det er et både og . vi skal have råd til at invester i hele sundhedsområdet .

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er pt afsat ca 150 mio til nye cykelstier . og vi vil også fremover sætte flere penge af til området.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2012 - nu

Formand, Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2012

2. viceborgmester Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2009

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Egebjergskolen

Erhvervserfaring

1991 - 2012

Souschef i serviceafdeling Horsens Sygehus
A

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2012 - nu

Formand, Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2012

2. viceborgmester Horsens Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2009

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Egebjergskolen

Erhvervserfaring

1991 - 2012

Souschef i serviceafdeling Horsens Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds