PERSONPROFIL

Peter Nyegaard Jensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 5. juni 1962 i Gladsaxe I et forhold 4 børn

V

Peter Nyegaard Jensen (V) er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, hvor han er medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.
Han har været byrådsmedlem siden 2014.

Peter Nyegaard Jensen har en masteruddannelse i forandringsledelse fra Århus School of Business. Han er administrerende direktør i Wind Cluster, samt salgschef hos The Switch Engineering Oy. Ydermere er han formand for Silkeborg Gymnasiums Forældreforening, og medlem af bestyrelsen i Silkeborg Sportscenter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 374 Venstre in total 17030
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 451 Venstre in total 16841

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Silkeborg skal summe af liv ...

Kultur-, fritids- og idrætstilbud til os, der bor her, og til de, der flytter til.

Vi skal styrke vores enestående særkende, en fantastisk natur.

Vi skal bruge naturen, men passe på den og handle med omtanke.

Der skal være gode boliger til alle, men der skal bygges, så vi styrker Silkeborgs kendetegn, med bynær natur.

Vi skal prioritere boliger, der passer til de nye borgere, som vi ønsker at tiltrække: Unge aktive familier, der efter endt uddannelse søger frisk luft og natur til familien. De erhvervsaktive, der værdsætter vores kultur, fritids og idrætstilbud o.s.v.

Siden jeg kom i byrådet, har vi fået rigtig mange nye jobs. Vi har nusset om de eksisterende virksomheder, vi topper listen med nye iværksætter-virksomheder, og vi gør os lækre for at tiltrække nye udefra. Vi skal turde prioritere de erhverv, der skaber jobs og fremgang.

Vi har fået mange ledige i gang, men selvom vi nærmer os fuld beskæftigelse, så er der stadig alt for mange unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse. Også de mange nyankomne, flygtningene, skal vi have i arbejde.

Siden jeg kom i byrådet, har vi oplevet rigtig god fremgang. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Silkeborg Sportscenter

2012 - nu

Formand Silkeborg Gymnasiums Forældreforening

Uddannelse

2001 - 2003

Executive MBA Master i forandringsledelse, Aarhus School of Business

Erhvervserfaring

2008 - nu

Administrerende direktør Wind Cluster

2010 - nu

Salgschef The Switch Engineering Oy
Sagkyndig Energistyrelsens energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram

2005 - 2008

Vicedirektør KK-electronics a/s

2003 - 2005

Business Development Mngr. / Project Mngr. Arla Foods

1996 - 2003

Administrerende direktør Diessel Mobile Electronics a/s
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Silkeborg Sportscenter

2012 - nu

Formand Silkeborg Gymnasiums Forældreforening

Uddannelse

2001 - 2003

Executive MBA Master i forandringsledelse, Aarhus School of Business

Erhvervserfaring

2008 - nu

Administrerende direktør Wind Cluster

2010 - nu

Salgschef The Switch Engineering Oy
Sagkyndig Energistyrelsens energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram

2005 - 2008

Vicedirektør KK-electronics a/s

2003 - 2005

Business Development Mngr. / Project Mngr. Arla Foods

1996 - 2003

Administrerende direktør Diessel Mobile Electronics a/s