PERSONPROFIL

Orla Østerby

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Lemvig

Født 29. februar 1952 i Flynder Sogn Gift 3 børn Bor i Lemvig Kommune

C

Orla Østerby (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lemvig Kommune. Han er medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Orla Østerby er også medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Lemvig.

Orla Østerby har været byrådsmedlem i Lemvig Kommune i over 19 år. Han har tidligere været valgt for lokalisten Land og Bylisten i flere valgperioder, men siden kommunalvalget i 2009 har han været valgt for Det Konservative Folkeparti. Som kommunalpolitiker har Orla Østerby bl.a. arbejdet for øget tryghed for kommunens borgere og bedre forhold for det lokale erhvervsliv.

Orla Østerby stillede op til folketingsvalget for Det Konservative Folkeparti i Lemvig-Struer kredsen ved sidste valg. Han blev ikke valgt ind, men han blev imidlertid 1. suppleant for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds. Da Søren Pape Poulsen (K) blev justitsminister ved regeringsdannelsen i efteråret 2016, blev Orla Østerby således medlem af Folketinget. Han har derfor holdt orlov fra sin post som formand for Lemvig Kommunes Social- og Sundhedsudvalg siden april 2017, da han ikke følte, at han havde den fornødne tid, efter han kom i Folketinget. Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Frem til sin indtrædelse i Folketinget har Orla Østerby arbejdet som centerleder for fitness-, wellness- kulturcenteret Tangsø Centeret, som han været på siden år 2000.

Orla Østerby bor på Paradisbakken i Bækmarksbro og er på 44. år gift med Birthe, der er revisor. Sammen har parret tre børn og seks børnebørn.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Flere uddannelser til Vestjylland
Bedre vilkår for erhvervslivet og iværksætteri
Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Kandidaten på de sociale medier

03:08

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 390 Det Konservative Folkeparti in total 986
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 846 Det Konservative Folkeparti in total 1260
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 700 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 305 Land og Bylisten (Lemvig) in total 0
KV 2001

Valgt ind

Personlige stemmer 335 Land og Bylisten (Lemvig) in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

En Kommune i balance - der skal være børneliv, ungdomsliv og ældreliv i alle dele af Kommunen.

Et trygt liv i Lemvig Kommune - jeg er garanten for værdig ældrepleje og den rigtige sundhedsfremme gennem lokale indsatser.

Bedre forhold for de frivillige foreninger - de er lokalsamfundets livsnerve.

Kandidaten på de sociale medier

03:08

Spørgsmål og svar

1 Havnen i Lemvig bør i højere grad prioriteres til rekreative formål frem for erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lemvig Kommune skal investere flere penge i at gøre sig synlig uden for kommunegrænsen for at tiltrække tilflyttere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal fortsat støtte etableringen af kystnære havvindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beslutningen er taget på Christiansborg - kan ikke ændres.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har den skat som passer til vores serviceniveau.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lemvig Kommune har en meget lav kriminalitet og ingen bander.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidatens valgvideo

03:08

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Folketingsmedlem Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lemvig Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Lemvig Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Gruppeformand Lemvig Kommune, Det Konservative Folkeparti i Lemvig

2016 - nu

Forsyningsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Energiordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Fiskeriordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Fødevareordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Idrætsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

It-ordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Kommunalordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Landbrugsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Telekommunikationsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2001 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Lemvig Kommune, Land og bylisten

Tillidsposter

2019 - nu

Bestyrelsesmedlem Tangsø Sundhedscenter ApS

1997 - nu

Bestyrelsesmedlem TANGSØ INVEST ApS

Uddannelse

Byggetekniker

Erhvervserfaring

1997 - nu

Direktør TANGSØ INVEST ApS
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Folketingsmedlem Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lemvig Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Lemvig Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Gruppeformand Lemvig Kommune, Det Konservative Folkeparti i Lemvig

2016 - nu

Forsyningsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Energiordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Fiskeriordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Fødevareordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Idrætsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

It-ordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Kommunalordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Landbrugsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Telekommunikationsordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2001 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Lemvig Kommune, Land og bylisten

Tillidsposter

2019 - nu

Bestyrelsesmedlem Tangsø Sundhedscenter ApS

1997 - nu

Bestyrelsesmedlem TANGSØ INVEST ApS

Uddannelse

Byggetekniker

Erhvervserfaring

1997 - nu

Direktør TANGSØ INVEST ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds