PERSONPROFIL

Ole Bollesen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 13. juli 1950 i Århus Gift 3 børn

A

Ole Bollesen (S) er borgmester i Syddjurs Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Ole Bollesen har været valgt som byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune siden valget i 2005 og i 2018 overtog han borgmesterposten. Han er formand for Økonomiudvalget.

Ole Bollesen er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er kandidat i historie, idræt og kommunikation fra Aarhus Universitet, og han har arbejdet som lektor på Rønde Gymnasium i over 35 år. Privat er Ole Bollesen bosat på Mols. Han er gift med Tine, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1066 Socialdemokratiet in total 6274
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 437 Socialdemokratiet in total 5574

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Forebyggelse - både for børn med en tidlig indsats og for ældre for at undgå sygdom.

Bæredygtigt Syddjurs samt rent drikkevand og rene strande

Borgerinddragelse for at sikre et reelt demokrati

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men nord for landevejen. Ikke byggeri ned i det fredede område

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men i en landkommune er det vanskeligt med kollektiv trafik overal.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en turistkommune og man kan tjene penge på kultur!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi prøvet med meget dårligt resultat Søhusparken.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal tænke klasserne anderledes. Årgange kan godt læses sammen

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ok at sætte skatten ned, hvis kassen bliver ved at vokse og vi opretholder vores serviceniveau.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at der er en fin balance i dag - med en lille hældning til de 4 "store" byer

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er ikke et kæmpe problem i Syddjurs

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en landkommune er dette vigtigt. Cykelstierne er sundhedsskabende

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må blive et både - og. Men forskellige steder i kommunen

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi har kun ganske få områder

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men regionen skal betale sin del

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Fregatten Jylland

Uddannelse

1998 - 2000

Kandidat Kommunikation, Aarhus Universitet

1970 - 1977

Kandidat Historie og Idræt, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1978 - 2015

Ass. lektor Rønde Gymnasium
A

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Fregatten Jylland

Uddannelse

1998 - 2000

Kandidat Kommunikation, Aarhus Universitet

1970 - 1977

Kandidat Historie og Idræt, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1978 - 2015

Ass. lektor Rønde Gymnasium