PERSONPROFIL

Niels Gyldenlund Mikkelsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 28. december 1986 i Herning

A

Niels Gyldenlund Mikkelsen (S) har siden 2018 været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune for Socialdemokratiet. I den igangværende periode er han medlem af Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

Niels Gyldenlund Mikkelsen har en bachelorgrad i historie og samfundsfag fra Aarhus Universitet, og han arbejder som svejser for Perstrup Beton Industri A/S. Desuden var Niels Gyldenlund Mikkelsen med til at starte Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms afdeling i Syddjurs. Han har desuden bestredet poster som afdelingsformand, regionsforretningsudvalgsmedlem og ungdomsorganiser i DSU. Derudover har han været aktiv i fagbevægelsen i et årti.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 302 Socialdemokratiet in total 6274

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for en "ungdomspakke" bestående af ungdomsboliger, et kollegium og et ungdomshus placeret i kommunens vestlige del.
Jeg kæmper for fri offentlig transport til alle studerende og unge under 25 år.
Jeg kæmper for de frivillige foreninger og har en drøm om at skabe koncepterne "Sund April" og "Kulturel Oktober", hvor foreningerne kan promovere sig selv i et samlet program med hjælp fra kommunen. Målet er at sprede kendskabet til foreningerne, få flere til at melde sig ind og blive aktive og styrke det sociale liv i kommunen. Mistrivsel, ensomhed og inaktivitet er store trusler mod velfærdssamfundet og vores mange, spændende foreninger er et stærkt våben mode disse trusler.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kommer selv fra den nu lukkede folkeskole i Ugelbølle og har været lærer på Ådalsskolen i Skørring. Jeg ved, hvor meget en skole betyder for et lokalsamfund - og hvor stor en fordel det kan være for en elev ikke at skulle dele lærerens tid og opmærksomhed med 27 andre. Ingen skolelukninger på min vagt!

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt kørende og endda med lave udgifter i Syddjurs kommune. Men det kan selvfølgelig altid gå bedre, når det handler om at tage sig af dem, der har det hårdest og ikke kan klare alting selv. Der skal være mere tid og kontakt til den enkelte borger og ressourcerne kan findes i at automatisere nogle områder og skære i bureaukratiet.

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kalø Vig er et unikt område med smuk natur, historie og er tilgængelig både med bil, offentlig transport og endda fra vandet. At udstykke byggegrunde i eller for tæt på området vil ødelægge eller i det mindste mindske oplevelsen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syddjurs er en pendlerkommune og privatbilismen skal være i orden. Men flere skal lokkes over i busser og tog - og især de unge har brug for at kunne tage den offentlige transport og ikke være afhængig af en bil, hvis de ikke skal flytte ud af kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden at afsætte et tre-cifret millionbeløb, så vil det give mening miljømæssigt og efter kort tid også spare penge at blive bedre til affaldssortering. Fremtiden er grøn og Syddjurs - såvel som resten af Danmark - skal være med helt fremme.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er en investering i menneskers velfærd. Det er socialt, sundt og udvikler kommunen. Der er brug for flere kræfter i idrætslivet og et håndværkertilbud af en fodboldklub er ikke så tiltrækkende som en velsmurt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur skaber liv og liv tiltrækker mennesker. Vi kan nå langt med frivillige kræfter, men kommer ikke i mål uden de økonomiske ressourcer, der skal til.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løfte fra bunden. Nogle er minde velstillet end andre og vi bør ikke snakke om sænkning af bilafgifter på Lamborghinier, når nogle af vores medborgere bor på gaden.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Men vi skal stadig presse vores Folketing til at gøre en indsats for, at de en dag kan vende hjem til et fredeligt land.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder, ja. På kerneområderne, nej. Alle skal have en værdig og tilstrækkelig pleje. Der skal ikke være A- og B-hold blandt pensionister, der har knoklet for at stable velfærdssamfundet på benene for os andre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke det bedste forslag at tage pengene fra et andet sundhedsområde, men forebyggelse kan for det første spare de penge, før de bruges; for det andet give bedre fysiske resultater for borgeren og for det tredje øge borgerens livskvalitet. Langt mere forebyggelse - som også er en socialdemokratisk mærkesag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kommer selv fra en lille klasse og oplevede, hvor stor en fordel, det kan være at have tilpas tid med sin lærer. Store klasser er dog ikke vores problem i kommunen..

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg var selv "en tur i møllen" sidste år og oplevede hvor professionelt, de tager det at få folk i arbejde i Syddjurs kommune. Jeg skaffede dog - som hele 70 % af alle arbejdsløse - mit nye job via mit netværk, fordi vi har et arbejdsmarked, der ikke søger de kvalifikationer, de arbejdsløse har; eller ikke vil betale for dem. Gennem sociale klausuler og bedre kontakt mellem kommune og erhvervsliv kan vi nå langt. Alle fortjener at have et arbejde, de holder af.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hverken ned eller op de næste fire år.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal hænge sammen og ingen skal føle sig afkoblet eller sat udenfor. Offentlig transport, vejnet og internet skal være acceptabelt hele kommunen rundt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syddjurs kommune er ikke den værste kommune for unge, men der er altid noget at løfte. Flere af kommunens større byer oplever unge i det helt tidlige teenage-år hænge på gaden og faldgruberne i Aarhus er kun en bus- eller togtur væk. De unge skal kunne finde et fritidsjob, en forening og et kulturelt værested, så de føler et tilhørsforhold til deres lokalmiljø. Derfor vil jeg kæmpe for et ungdomshus, hvor de kan være sig selv og udvikle kommunens ungdomspolitik og kulturelle muligheder.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke oplagt at tage pengene fra trafikken, men der skal være bedre cykelforhold.. Det giver mening økonomisk, miljømæssigt og sundhedsmæssigt. Der sker en masse for tiden og den proces skal fortsætte.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig have plads til erhvervslivet i Syddjurs. Ellers har vi ingen fremtid. Men sker det på bekostning af naturen, har vi ikke det unikke i netop den til at tiltrække folk, der ellers ville overveje Aarhus, Grenå eller Randers.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden at sprænge budgettet, bør vi indrømme, at der er plads til mere, bredere og bedre kultur i Syddjurs. Derfor kæmper jeg for de frivillige foreninger, som skaber langt størstedelen af kulturen i en kommune som vores, samt et ungdomshus og ungdomsboliger, der skal kunne tiltrække eller beholde de unge, vi har. De er især vigtige for kulturen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke en storby med boligblokke, der huser titusinder af udsatte mennesker, men nogle områder har mere brug for en håndsrækning end andre. Mørke har for nylig opleveten genrejsning ved at få kommunal hjælp og ildsjæle, der klarer det store arbejde. Mange byer i Syddjurs kunne bruge dette.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke verden kan stoppe den krig eller konflikt, de er flygtet fra, skal de føle sig hjemme her. Jeg har arbejdet sammen med flere flygtninge på Perstrup Beton og de er, som mennesker er flest: de trives bedst med noget at stå op til, følelsen af at bidrage og et socialt netværk. Det giver mening for økonomien, flygtningen og alle vi andre.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen A- og B-hold i ældreplejen. Private services er alle frit for, men tilkøb af kommunale goder er en glidebane, jeg ikke vil acceptere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er ikke det rette sted at tage pengene fra, men der skal flere penge til psykiatrien og de sociale indsatser, så simpelt kan det siges.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange steder i landet går man lnagt over grænsen, når det kommer til antallet af børn, én pædagog har ansvaret for. Nogle gange er det endda en ufaglært medhjælper! Voksenkontakt, tryghed og sikkerhed er enormt vigtig for børn. Vi bør gøre mere end i dag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i bedre dialog og tiltrække flere uddannede mennesker, men en reel branding-indsats til flere millioner er ikke vejen frem.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kunne tiltrække nye familier, men heller ikke sætte den udvikling, vi er inde i, økonomisk over styr.

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Udvalget for erhverv og beskæftigelse Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Fysik og nanoteknologi, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Svejser Perstrup Beton Industri A/S
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Udvalget for erhverv og beskæftigelse Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Fysik og nanoteknologi, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Svejser Perstrup Beton Industri A/S