PERSONPROFIL

Nick Mogensen

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Ringkøbing-Skjern Kommune

D

Mærkesager

  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

”Jeg vil hellere sidde på et græskar og have det helt for mig selv end at sidde i trængsel på en politisk korrekt fløjlspude”. Vi skal have langt flere mennesker, der sætter sig på de frie græskar og langt færre, der kryber i skjul og censurerer sig selv på fløjlspuden. Vor tid er tegnet af en politisk korrekthed, der ødelægger den offentlige samtale. Den politiske korrekthed giver ikke mening, hverken moralsk eller logisk, men alligevel sætter den mange skel i den offentlige samtale. Vi skal tage sproget alvorligt. Det må gerne være sjovt, men ikke på bekostning af evnen til at være alvorlig. Det er for høj en pris. Når Kaj Munk så smukt skriver ”Drenge, I drenge som døde. I tændte for Danmark i dybeste mulm en lysende morgenrøde,” så er det et stærkt sprog, vi alle kan forstå. Det siger noget vigtigt om Danmark og modstandsfolkenes mod. Vores sprog er i høj grad vores kultur. Det har vi ikke råd til at miste, hvis vi ønsker et dansk fællesskab. Stem på mig, stem på vort fælles sprog.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har lagt til grund for mit svar, at "andre velfærdsområder" forstås som andre statslige eller kommunale støttede eller finansierede områder.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

2010 - 2014

BA Kommunikation, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Forpagter VKB Drift P/S

2017 - 2017

Manager Hantwerk

2016 - 2017

Beverage manager Aarhus Street Food

2014 - nu

Musiker The Furnivalls

2014 - 2016

Manager Vin & Vinbaren

2013 - 2014

Wine sales representative Vin & Vin

2012 - 2013

Receptionist Nordjyske Medier

2011 - 2012

Callcenter employee LN Eurocom Tele service A/S

2011 - 2012

Callcenter employee Jysk analyse

2010 - 2013

Team Coordinator Nordjyske Medier

2008 - 2010

Personlig assistent Viborg Kommune

2007 - 2008

Callcenter employee Epinion

2006 - 2008

Warehouse employee Kiba Rainwear

2006 - 2007

Assistent Fona

2004 - 2007

Sailor Viborg Turistbureau

2002 - 2003

Salgsassistent Føtex, Dansk Supermarked Group
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

2010 - 2014

BA Kommunikation, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Forpagter VKB Drift P/S

2017 - 2017

Manager Hantwerk

2016 - 2017

Beverage manager Aarhus Street Food

2014 - nu

Musiker The Furnivalls

2014 - 2016

Manager Vin & Vinbaren

2013 - 2014

Wine sales representative Vin & Vin

2012 - 2013

Receptionist Nordjyske Medier

2011 - 2012

Callcenter employee LN Eurocom Tele service A/S

2011 - 2012

Callcenter employee Jysk analyse

2010 - 2013

Team Coordinator Nordjyske Medier

2008 - 2010

Personlig assistent Viborg Kommune

2007 - 2008

Callcenter employee Epinion

2006 - 2008

Warehouse employee Kiba Rainwear

2006 - 2007

Assistent Fona

2004 - 2007

Sailor Viborg Turistbureau

2002 - 2003

Salgsassistent Føtex, Dansk Supermarked Group