PERSONPROFIL

Natascha Joof

Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Herning Kommune

V

Natascha Joof (V) er folketingskandidat i Vestjyllands storkreds.

Hun er tidligere byrådsmedlem i Herning Kommune, hvor hun har været medlem siden 2001. Hun er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet, og hun arbejder til daglig som jurist i firmaet Quick Care.

I 2017 blev hun desuden formand for JBC Danmark, der er en international netværksorganisation for unge i 20'erne og 30'erne.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Fordi vi har brug for et Folketing med ny energi. Ved at stemme på mig, får man en politiker som både har markant politisk erfaring mere mere end 15 år i Herning byråd, men som også har omfattende erhvervserfaring. Både fra psykiatrien, som jurist i større virksomheder og som selvstændig.
Jeg har omfattende erfaring fra foreningslivet, og har lavet internationalt arbejde.

Jeg tror på et samfund, hvor frihed for det enkelte menneske prioriteres højt. Et samfund hvor friheden til at vælge selv, uanset om det gælder skolevalg, tandlæge, plejehjemsplads eller bopæl.

Og det er med din tilgang, jeg beder om din opbakning ved Folketingsvalget den 5. juni 2019. Mindre detailregulering fra Christiansborg betyder mere frihed til selv at planlægge og prioritere; for kommuner, skoler, institutioner - og i sidste ende for os alle.
Jeg er optaget af, at politik virker i hverdagen for du og jeg.
Derfor er det blevet tid til mindre spin, mere handling og ny energi i Folketinget. Stem personligt

Kandidaten på de sociale medier

08:20

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Istedet burde prioriteres flere job i den private sektor, hvor samspillet med det offentlige er stort.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo elastik i metermål :-) Jeg vil gerne tage en drøftelse af, om udeblivelser fra behandlinger skal koste penge. Det er vanvittig dyrt og andre kunne have fået muligheden for behandling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og ligeledes den anden vej rundt. Konkurrence og inspiration mellem aktører er sundt.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med den de elsker.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gøres bedst ved, at det ikke bliver dyrere at blive dansker, og at skatter og afgifter holdes i ro.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I al fald er incitamentet der ikke altid til at tage et arbejde. Det skal altid kunne betale sig at arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, for de mindste elever er dagen for lang. For de lidt ældre elever er det ikke et spørgsmål om længden, men om hvad tiden bruges på. En længere skoledag giver plads til kreative aktiviteter og bevægelse.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min opfattelse på nogle områder. Det er hverken godt for børnene med særlige behov eller for de børn der sidder tilbage.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Testene i sig selv er ikke den primære udfordring, men måden hvorpå de anvendes, så de står alene og kun i ringe grad tager højde for sociale kompetencer mv. Det er trods alt det hele menneske der er vigtigst når dagen er omme. Men jeg mener klart det bør revurderes, om brugen af tests skal starte så tidligt som det sker i dag.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere ressourcer til ældreområdet. Det er nødvendigt fordi der bliver flere ældre. Derfor er demografifremskrivningen vigtig.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det er ikke ældreplejen der er årsagen, men derimod at vi lever længere og vores helbredstilstand generelt forbedres. Derfor giver det mening at hæve pensionsalderen.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil afhænge af hvilke ydelser der er tale om. Basale ydelser som bad og rengøring fx, skal ikke opkræves brugerbetaling. Ønskes der tilvalgsydelser, som man ikke er visiteret til, så er det fint at kunne prioritere at betale for disse.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intentionen er god, men det bliver noget værre rod. Husk fx at der tidligere var afgifter på nødder fordi der er et højt indhold af fedt. Man forholdte sig slet ikke til, at det er det gode fedt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest er fastholdelsen af et skattestop vigtigt. Dernæst skal vi arbejde på, at skatten generelt skal sænkes herunder også topskatten. Vigtigt er det, at også de med de mindste indkomster får flere penge mellem hænderne.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt grundlæggende skal vi reducere omkostninger pålagt af staten for at drive virksomhed. Hver eneste gang vi pålægger flere omkostninger, forringer vi muligheden for at bruge pengene på at skabe arbejdspladser.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi giver i dag et flot bidrag. Det kan sagtens sænkes en smule uden at det forringer Danmarks samlede indsats. Det vigtige spørgsmål er nærmere hvordan pengene bruges.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger dog af typen af kriminalitet. Men for lettere kriminalitet er det ekstremt vigtigt, at vi ikke bare sikrer, at de mennesker der kommer ud på den anden side, gives et skub i den rigtige retning og ikke bare er en del af et hårdkogt kriminelt miljø mens man afsoner sin straf.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores helt store udfordring i Danmark er, at vi overforbruger. Sammen med civilsamfundet skal vi sætte fokus på, at genanvende og forbruge mindre.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan synes barskt, men det sikrer at det er reelle flygtninge som kommer her til landet, og at vi samtidig kan hjælpe flere i nærområderne.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til dels. EU skal ikke være en social union, og her er der afgivet for meget magt.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er vildt meget det offentlige er dygtigt og effektivt til. Men med så store enheder, så vil der være masser af steder man kan sætte ind, særligt på bureaukratiet. Det samme gælder jo for helt store virksomheder. På et tidspunkt kan stordriftsulemper indtræde.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi taler om vindmøller på vand, så synes det logisk at flytte dem væk fra kysten, så naturområdet søges opretholdt visuelt.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både biler og veje bygges med fokus på sikkerhed, hvilket også tilsiger at hastigheden kan stige med respekt for de faktiske forhold.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt generelt er dansk landbrug virkelig dygtige og meget opmærksomme på klima og miljø. Det giver mening fx at sikre grundvandet yderligere i det omfang ny viden kommer til.

Kandidatens valgvideo

08:20

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2001 - 2017

Byrådsmedlem Herning Kommune, Venstre

Tillidsposter

2017 - 2017

Nationalpræsident JCI Danmark

2018 - 2018

International Vice President JCI

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem CHPEA Musem

2008 - 2015

Komitémedlem Videnskabsetisk Komité, Region Midt

2010 - 2014

Komitémedlem Den Nationale Videnskabsetiske Komité (tidl. CVK)

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Vice president JCI Danmark

2018 - nu

Immidiate Past President JCI Danmark

2017 - nu

Selvstændig jurist Joof juridisk rådgivning

2017 - 2017

National President JCI Danmark

2016 - 2016

Deputy President JCI Danmark

2015 - 2018

Jurist Quick Care A/S
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2001 - 2017

Byrådsmedlem Herning Kommune, Venstre

Tillidsposter

2017 - 2017

Nationalpræsident JCI Danmark

2018 - 2018

International Vice President JCI

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem CHPEA Musem

2008 - 2015

Komitémedlem Videnskabsetisk Komité, Region Midt

2010 - 2014

Komitémedlem Den Nationale Videnskabsetiske Komité (tidl. CVK)

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Vice president JCI Danmark

2018 - nu

Immidiate Past President JCI Danmark

2017 - nu

Selvstændig jurist Joof juridisk rådgivning

2017 - 2017

National President JCI Danmark

2016 - 2016

Deputy President JCI Danmark

2015 - 2018

Jurist Quick Care A/S