PERSONPROFIL

Morten Kjær Sørensen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Randers

Født 30. juli 1982 i Randers Gift 2 børn Bor i Randers Kommune

B

Morten Kjær Sørensen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Randers kommune. Morten Kjær Sørensen blev ikke valgt ind.

Morten Kjær Sørensen (R) arbejder til daglig med digital forretningsudvikling. Han bor i Øster Bjerregrav sammen med sin kone og to børn. Da han og familien flyttede fra Randers til Øster Bjerregrav var det afgørende, at der var vuggestue og børnehave tæt på deres bopæl. Håbet er, at den lokale folkeskole vil bestå så børn fortsat kan gå i skole lokalt, og byen dermed vil bevare noget leben.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på, at vejen til et stærkere Danmark er brolagt med uddannelse, grøn omstilling og en økonomisk politik, der giver overskud til konstant at videreudvikle og skabe muligheder for alle.

Dette folketingsvalg er et klimavalg. Mine børn er afhængig af de valg, som voksne i dag træffer.
- Alt landbrug er giftfrit og klimavenligt inden 2050.
- Alle offentlige køretøjer skal drives af vedvarende energi i 2030.

Uddannelse har værdi i sig selv. Det skulle man tro, at der var bred enighed om. Alligevel har vi indført; uddannelsesloft og 2 pct. årlig besparelse på området.
- Flere studiepladser på videregående uddannelser udenfor de 4 største byer.
- En fjernelse af uddannelsesloftet, så alle kan uddanne sig hele livet.

Et godt børneliv er fuld af leg, omsorg, udfordringer og positive forventninger og tillid fra voksne. Det kræver at der er voksne nok i vores daginstitutioner og at personalet har friheden til at gøre det, der giver mening for børnene lige dér.

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundhedsvæsen skal være et trygt sted at være, og det skal hjælpe mennesker tilbage til fællesskabet. Det gør vi ikke ved at lave brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig. Men vi skal også give et værdigt seniorliv til mennesker, der er på vej mod nedslidning ved at forbedre muligheden for seniorførtidspension. Hvis man fem år før sin folkepensionsalder ikke længere kan varetage sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne komme på seniorførtidspension uden yderligere arbejdsprøvning.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en fornuftigt system i dag.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil ikke selv vide, hvor grænsen mellem en velfungerende og ikke velfungerende familie skal sættes. Og hvor lidt støtte skal fjernes, før en den velfungerende familie bliver presset i hverdagen?

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke stemple børn under 15 som kriminelle.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nok denne tests vigtigste udsagn.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gevinster ved visse former for udlicitering. Men jeg bliver ked når en privat udbyder går konkurs og straks skal det offentlige tage over.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe rigtig rigtig godt på vores drikke, men vi kan ikke være tjent med, at alle 98 kommuner laver egne regler, så en landmand med besiddelser fordelt i flere kommuner skal forholde sig til flere sæt regler. Fælles landsdækkende regler er vejen frem.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker ikke en stat, der kan tvangsflytte folk på baggrund af etnicitet eller anden demografisk status (kriminel fortid, seksuel tilbøjelse, politisk ståsted, hårfarve osv.). Jeg vil hellere arbejde med at give de unge i Gellerup en ordentlig fremtid og her er svaret forebyggele, uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor tilhænger af kollektiv trafik. Men jeg bruger selv E45 på daglig basis og kender til trængslen. Jeg bliver aldig lidt vemodig, når trafikradioen melder om uheld her og der. Et uheld er lig med mennesker i fare. Og antallet af biler slog i 2018 rekord, men vi har færre biler pr. indbygger end de fleste andre lande i Europa. Derfor har vi brug for en infrastruktur, der matcher vores brug af personbiler og vores behov for lastbiltransport. Bilparken skal naturligvis fremover være grøn!

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 92 Radikale Venstre in total 1497
KV 2013 Personlige stemmer 43 Radikale Venstre in total 1872

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Som far til to mindre børn, er det klart børneområdet er et vigtigt politisk fokusområde for undertegnede.
Hos Radikale Venstre siget vi: Skab muligheder: Giv børnene nok. Radikale siger også, at vi skal dyrke drømme, og give alle unge en uddannelse.

Det er også grunden til at jeg i den grad prioriterer de mindste børn og skolebørnene i mit politiske arbejde. Jeg mener oprigtigt, at vores folkeskoler skal have så høj en kvalitet, at skoletilbuddet er attraktivt for alle forældre. Sådan er det desværre ikke i dag.

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg har hørt lyttet til byrådsmøder i liveudsendelserne på fx. YouTube. Det vil være forkert af mig at have en holdning til hvad Borgmesteren forsøger eller ikke forsøger, alene baseret på lydtransmission.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolestrukturændringen var politisk uskøn. Når det så er sagt, så kan to-lærerordninger give et løft. I Radikale Venstre ønsker vi at løfte skoleområdet yderligere. Gerne med kortere skoledage og mere frihed tilbage til lærerne.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for udvikling i hele kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal lege enten eller, så vil kollektiv trafik vinde for Radikale Venstre.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er rigtig godt med. Jeg glædes personligt, hver gang jeg binder sløjfe på en pose med organisk affald. At energien fra det organiske affald potentielt giver energi til 600 husstande gør at affaldssortering giver mening for mig.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Randers Kommune ligger i den tunge ende ift. antal borgere engageret i idræt. Folkesundshedsmæssigt vil det derfor være gavnligt, hvis breddeidrætten fik bedre kår. Fx gennem gratis halleje. Det er bare et af de foreslag, som vi mener vil give et løft.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fornuftigt samspil med kommunens kulturaktører. Det vil være rart med flere penge til kulturen, men der er andre steder som pt. halter mere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ntegrationen skal lykkes bedre end hidtil – og indsatsen kan ikke vente. God integration skabes, når civilsamfundet, kommunerne og virksomheder går sammen om denne vigtige opgave. Det er lokalt, at integrationssucceserne opstår. Hvor man forholder sig til den konkrete opgave og glemmer de paroler og ideologier, som præger hele den nationale debat.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg plejer altid at sige, at vi ikke skal privatiserer for privatiseringens skyld. Vi skal gøre det, der hvor det giver mening.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke pt. mit indtryk, at området er underprioriteret.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele folkeskolen skal have ro, plads og opbakning. Gerne med færre elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte på jobcentret kæmper for at lykkes. Denne kamp kan godt virke hård for ledige.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står med et efterslæb på flere områder. Fx på familie, skole og ældreområderne. Hvis ikke vi lave kraftige reduktioner i andre områder, så er kommuneskatten det værktøj, som kan bringes i spil. Naturligvis indenfor indenrigsministeriets ramme.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokale ildsjæle skal hjælpe af div. forvaltninger, så lokale initiativer der hjælper med hhv. fastholdelse og tiltrækning af indbyggere kan iværksættes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min første prioritet er uddannelse. Jo bedre vi er til at skabe en levende og lærerig folkeskole, jo bedre er de unge rustet til at forholde sig kritisk til bander og kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Radikale Venstre ser vi gerne, at vi for hver 100 kr. vi bruger på nyanlagt vej, tilstræber at bruge 20 kr. på cykelsti.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min oplevelse, at det siddende byråd har gået på kompromis med naturområder på bekostning af erhvervsejendomme. Bojesvej i Vorup bør dog ikke være så høj som pt. planlagt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hverken/eller. Vi skal være med, når satsninger som kulturby 2017 planlægges. Vi var med til at bakke Aarhus op, selvom det kostede på den korte bane. Men se så bare - Watermusic stod som et af de helt store flagskibe for kulturåret, med megen positiv omtale af Randers og Egnsteateret. Mere af det tak, der hvor det giver mening.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke pt. bekendt med, at området er underprioriteret.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ekstra tilkøb af ydelser ender med at blive den nye standard, hvis vi tilbyder det. Derfor er det en potentiel glidebane for velfærden, som vi skal være påpasselige med at give afkald på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sammen med regionen skal kommunens tilbud løbende justeres, så vi sammen kan hjælpe så bredt og så dybt, som fagvidenskaben finder nødvendigt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkret har vi foreslag om 72 pædagoger ekstra i kommunen, hvis vi får opbakning til vores finanseringsmodel. Det vil betyde mere overskud i de enkelte institutioner, til at pædagoger kan iagttage børnene i deres lege og stimulerer deres læring. Dette tror vi på vil have en afgørende effekt på børnenes fremtidige læring - gennem hele livet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Radikale Venstre ser vi gerne at grundskylden føres tilbage til dengang storkommunen blev etableret. Pengene skal bl.a. bruges på at styrke folkeskolen, småbørnsområdet og ældreplejen.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Lokal formand Radikale Venstre

2015 - 2018

Lokal næstformand Radikale Venstre

Uddannelse

2011 - 2013

Bachelor E-concept Development, Aarhus Erhvervsakademi

Erhvervserfaring

2014 - nu

E-commerce Koordinator Krifa

2013 - 2014

Social media & Analytics Consultant Creuna Danmark

2010 - 2012

Marketingassistent Elro A/S

2009 - 2010

Projektleder Siege web, video and games

2003 - 2008

Founder and partner, Creative director PresCitronen.dk

2002 - 2005

Privatkunderådgiver GF Forsikring
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Lokal formand Radikale Venstre

2015 - 2018

Lokal næstformand Radikale Venstre

Uddannelse

2011 - 2013

Bachelor E-concept Development, Aarhus Erhvervsakademi

Erhvervserfaring

2014 - nu

E-commerce Koordinator Krifa

2013 - 2014

Social media & Analytics Consultant Creuna Danmark

2010 - 2012

Marketingassistent Elro A/S

2009 - 2010

Projektleder Siege web, video and games

2003 - 2008

Founder and partner, Creative director PresCitronen.dk

2002 - 2005

Privatkunderådgiver GF Forsikring

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds