PERSONPROFIL

Mona Juul

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Østjyllands Storkreds

Bor i Horsens Kommune

C

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Beskæftigelse
  • Skattepolitik
  • Økonomi
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg går ind i politik, fordi jeg ikke kan lade være! Jeg har vilje og visioner – og lyst til politik. Ikke fordi jeg vil skabe mig en ny karriere. Men fordi jeg bilder mig ind, at der er brug for mig, og at jeg kan gøre en forskel.
Jeg tror på ansvarlighed og anstændighed. Og ordentlighed. Jeg tror på frihed og fællesskab. Jeg tror på et samfund i balance.
I mit arbejdsliv og i min tid som leder, direktør, bestyrelsesmedlem, iværksætter, mentor og deltagelse i mange projekter og frivilligt arbejde, har jeg altid prøvet til med omtanke, sund fornuft og ordentlighed. Det virker! Mon ikke det også virker i politik?
1. Jeg ønsker et styrket erhvervsliv - flere i arbejde er vejen til et stærkere erhvervsliv.
2. Jeg drømmer om en grøn fremtid - jeg står naturligvis på naturens, miljøets og dyrenes side.
3. Jeg vil have mere for pengene i det offentlige - både menneskeligt og økonomisk.
Og så vil jeg selvfølgelig Østjylland det bedste - kultur, natur og infrastruktur. Teknologisk og kreativt

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere have mere for de penge, jeg betaler i forvejen. Jeg men ikke, at man kan kræve, at vi betaler så høj en skat, hvis vi så samtidig skal betale for essentielle ydelser. Det er ikke fair.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dyrt er ikke altid bedst, og vi har et ansvar for at forvalte fællesskabets penge bedst muligt. Forudsat at vi ikke går på kompromis med behandlingen, skal vi ikke bruge penge på medicin.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at føre en stram udlændigepolitik. Men det må ikke gå ud over rekruttering af nødvendig udenlandsk arbejdskraft. Fokus må være på integration, og så må tonen godt blive mere sober! Det har aldrig skadet at være imødekommende og ordentlig.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at holde sig for øje, at jeg jo ikke bliver fattig af at andre er rige. Den relative fattigdomsgrænse forstyrer ofte mere end den gavner. Reelt er vi i DK et meget lige land og burde glæde os, når nogen har mere end os selv. Det sørger skattesystemet for kommer os alle til gode.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, inklusionen er gået for vidt. Der ligger gode tanker bag, men jeg lytter mig til at lærerne bruger for meget tid på enkelte elever - og det går ud over undervisningen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, vi skal se på hvordan de ældre kan blive på arbejdsmarkedet i en anden form end vi kender i dag. Vi kan ikke bare bede folk om at arbejde det samme antal timer med fart på i endnu flere år. Vi skal tilpasse jobbene, så man kan holde til det, når man bliver ældre.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi generelt skal passe på med at adfærdsregulere for meget.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget symbolpolitik i den grænsekontrol.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der er for mange led og for lidt brug af teknologi. Det handler ikke om, at de mange dygtige folk bare skal løbe hurtigere. Men vi må og skal have gjort systemet bedre og mere serviceorienteret. Vi betaler for en service, der ikke altid er der. Det er ikke godt nok.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må og skal have rent drikkevand. men vi er nødt til at lave en sammenhængende plan - hvor vi både tager hensyn til drikkevandet og landmændenes levebrød og erhverv til gavn for os alle.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende for Østjylland at kunne tiltrække og fastholde såvel virksomheder som medarbejdere. Den store trængsel på E45 betyder tab af konkurrenceevne, og virksomhederne kan ikke få de medarbejdere, de har brug for - for ingen gider jo sidde og blomstre i kø på motorvejen. Men den kollektive trafik er da også afgørende. Det ene udelukker ikke det andet!

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser det som en midlertidig løsning, som jeg meget håber bliver overflødig i fremtiden.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2020 - nu

Bestyrelsesformand Keyman Holding ApS

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem First Chair Group A/S

2018 - 2020

Bestyrelsesformand ANEW ApS

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Fonden Fængslet

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem FC Envision ApS

2016 - 2020

Bestyrelsesmedlem Keyman Holding ApS

2016 - 2018

Bestyrelsesmedlem NORD Concepts ApS

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem CONTIGO PRINT GROUP A/S

2016 - 2017

Bestyrelsesformand Domis Sylbæk Academy A/S

2015 - 2019

Bestyrelsesmedlem Eniig Fiber A/S

2014 - 2018

Næstformand i bestyrelsen DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem A/S CESTE HOLDING

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem XPLM A/S

2013 - nu

Bestyrelsesmedlem ORCHESTRA A/S

2013 - 2018

Bestyrelsesmedlem WWF VERDENSNATURFONDEN

2011 - nu

Bestyrelsesmedlem ENVISION HOLDING 1 ApS

2008 - nu

Bestyrelsesmedlem ENVISION REKLAMEBUREAU A/S

2004 - nu

Bestyrelsesmedlem ENVISION HOLDING 2 ApS

2003 - 2006

Bestyrelsesmedlem ENVISION REKLAMEBUREAU A/S

Uddannelse

1992 - 1993

HD (A) Afsætning, Handelshøjskole Syd (Syddansk Uni)

1988 - 1990

HA (e) Erhvervsanalyse (metode), Handelshøjskole Syd

Erhvervserfaring

2016 - 2020

Direktør Keyman Holding ApS

2014 - nu

Direktør ENVISION HOLDING 1 ApS

2014 - nu

Direktør ENVISION HOLDING 2 ApS

2006 - 2018

Adm. direktør ENVISION REKLAMEBUREAU A/S

2004 - nu

Direktør MONA JUUL HOLDING ApS

1999 - 2006

Kontaktchef -> Strategisk direktør Envision A/S

1997 - 1998

Account Manager Gynther&Company

1991 - 1997

Forskellige jobs indenfor salg og marketing MD Foods (Arla)
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2020 - nu

Bestyrelsesformand Keyman Holding ApS

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem First Chair Group A/S

2018 - 2020

Bestyrelsesformand ANEW ApS

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Fonden Fængslet

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem FC Envision ApS

2016 - 2020

Bestyrelsesmedlem Keyman Holding ApS

2016 - 2018

Bestyrelsesmedlem NORD Concepts ApS

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem CONTIGO PRINT GROUP A/S

2016 - 2017

Bestyrelsesformand Domis Sylbæk Academy A/S

2015 - 2019

Bestyrelsesmedlem Eniig Fiber A/S

2014 - 2018

Næstformand i bestyrelsen DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem A/S CESTE HOLDING

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem XPLM A/S

2013 - nu

Bestyrelsesmedlem ORCHESTRA A/S

2013 - 2018

Bestyrelsesmedlem WWF VERDENSNATURFONDEN

2011 - nu

Bestyrelsesmedlem ENVISION HOLDING 1 ApS

2008 - nu

Bestyrelsesmedlem ENVISION REKLAMEBUREAU A/S

2004 - nu

Bestyrelsesmedlem ENVISION HOLDING 2 ApS

2003 - 2006

Bestyrelsesmedlem ENVISION REKLAMEBUREAU A/S

Uddannelse

1992 - 1993

HD (A) Afsætning, Handelshøjskole Syd (Syddansk Uni)

1988 - 1990

HA (e) Erhvervsanalyse (metode), Handelshøjskole Syd

Erhvervserfaring

2016 - 2020

Direktør Keyman Holding ApS

2014 - nu

Direktør ENVISION HOLDING 1 ApS

2014 - nu

Direktør ENVISION HOLDING 2 ApS

2006 - 2018

Adm. direktør ENVISION REKLAMEBUREAU A/S

2004 - nu

Direktør MONA JUUL HOLDING ApS

1999 - 2006

Kontaktchef -> Strategisk direktør Envision A/S

1997 - 1998

Account Manager Gynther&Company

1991 - 1997

Forskellige jobs indenfor salg og marketing MD Foods (Arla)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds