PERSONPROFIL

Michael Stegger Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 21. juli 1981 i Ryomgård Single

A

Michael Stegger Jensen(S) har siden 2018 været byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune. I den igangværende periode er han medlem af økonomiudvalget.

Michael Stegger Jensen har siden 2004 arbejdet som souschef i Tved Dagli’ Brugs, og han blev student fra Grenaa Gymnasium i 2000. Han spiller fodbold og håndbold i IF Midtdjurs.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 679 Socialdemokratiet in total 6274

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Børn og unge skal have mulighed for at dyrke idræt og motion i lokalområdet, så de får en sund indgangsvinkel til livet og en bedre indlæring i folkeskolen. Vi skal sikre god undervisning og sørge for, at børn og unge får de bedste muligheder for at være klædt på til arbejdslivet. Vi skal være innovative og hele tiden se på nye muligheder for at få vores unge borgere til at dyrke idræt og få deres daglige motion.

I vores kommune skal de ældre have en værdig alderdom efter et langt arbejdsliv. Der skal tages hånd om dem og være tid til rengøring, mad, pleje - samt at sikre sig, at de trives.

Jeg tror på et stærkt lokalsamfund og stiller op for at gøre en forskel i Syddjurs Kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ligger ikke stemmer til en skolelukning.

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal flere hænder til.

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bygges syd for hovedvejen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i den kollektive, så alle borgere kan komme rundt i kommunen. Uanset alder og fysisk tilstand.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være godt for miljøet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motion forebygger mange sygdomme.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at integrere dem, og udnytte de færdigheder de har.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan også medføre det modsatte.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på forebyggelse, men gerne fastholde niveauet på andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i hvert fald ikke flere elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere mere velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre de små landsbyer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sparer penge på den lange bane.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se ovenstående.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal ikke, men de må da gerne.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være penge til begge dele

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Gymnasial uddannelse STX, Grenaa Gymnasium

Erhvervserfaring

Souschef Dagli’ Brugsen i Tved
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Gymnasial uddannelse STX, Grenaa Gymnasium

Erhvervserfaring

Souschef Dagli’ Brugsen i Tved