PERSONPROFIL

Mette Skautrup

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 30. marts 1963 i Holsterbro Single 2 børn

C

Mette Skautrup var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Aarhus kommune og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Mette Skautrup blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Mette Skautrup er bosiddende i Vejlby-Risskov på 21. år, men kommer oprindelig fra Vinderup i Nordvestjylland. I sit professionelle virke arbejder Mette med at hjælpe udenlandske borgere ind på det danske arbejdsmarked i Aarhus Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 424 Det Konservative Folkeparti in total 8043
KV 2013 Personlige stemmer 381 Det Konservative Folkeparti in total 11213

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Internationalisering
Aarhus skal være mere åben for verden. Det er vigtigt vi ikke kun fokuserer på den internationale arbejdskraft som kommer til byen, men også den familie som følger med. Begge bidrager til et samfund i udvikling. Vi har derfor brug for en international folkeskole og en øget indsats for beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsudvikling
Der skal være en sammenhæng i hvordan vi uddanner vores borgere til det behov byen har. Jeg forventer at alle der kan har et arbejde og derfor skal arbejdspladsen også kunne rumme forskellighederne.
Vi skal stoppe med at spørge de ledige hvilken beskæftigelse de ønsker og i stedet spørger virksomhederne hvad for arbejdskraft de har brug for. Min vision er at der kommer større sammenhæng mellem beskæftigelsesplanen og erhvervsudvikling.

Psykiatrien skal være tættere på borgeren og lettere tilgængelig, så vi tager det i opløbet, frem for at efterbehandle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikproblemerne skal løses på den lange bane,. MOVE fonden er med til at muliggøre dette

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udbygge den kollektive trafik så det bliver mere attraktiv, men vi skal også forbedre vores vejnet

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de svageste. Dem som kan selv, skal selv

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det betyder højere livskvalitet og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarket

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bygninger, undervisningsformen er også afgørende for undervisningen. Det er for ensidigt kun at fokusere på antallet af elever

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser det ikke som hinandens modsætninger

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er også et personligt ansvar for at blive en del af det land man er kommet til.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velhavende ældre betaler også skat og skal derfor have samme behandling som andre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet forholder sig kun til pædagoger , og jeg synes ikke vi skal fokusere på en personalegruppe

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 628 Det Konservative Folkeparti in total 24392

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Internationalisering
Aarhus skal være mere åben for verden. Det er vigtigt vi ikke kun fokuserer på den internationale arbejdskraft som kommer til byen, men også den familie som følger med. Begge bidrager til et samfund i udvikling. Vi har derfor brug for en international folkeskole og en øget indsats for beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsudvikling
Der skal være en sammenhæng i hvordan vi uddanner vores borgere til det behov byen har. Jeg forventer at alle der kan har et arbejde og derfor skal arbejdspladsen også kunne rumme forskellighederne.
Vi skal stoppe med at spørge de ledige hvilken beskæftigelse de ønsker og i stedet spørger virksomhederne hvad for arbejdskraft de har brug for. Min vision er at der kommer større sammenhæng mellem beskæftigelsesplanen og erhvervsudvikling.

Psykiatrien skal være tættere på borgeren og lettere tilgængelig, så vi tager det i opløbet, frem for at efterbehandle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er altid økonomiske overvejlser , men skal helt være tilgængelig for alle

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forhold til hvad der er raealistisk

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er så stor en del af økonomien i regionen at det ikke være muligt at tage penge fra andre områder.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke mulighed for samme serviceniveau i fremtiden og jeg mener ikke vi skal hæve skatten for at finansiere de kommende udfordringer.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangs punkt skal det være gratis at gå til lægen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, en ekstraordinær ansættelse for at sikre sundhed for alle

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt hvad der støtter patienterne ser jeg som noget positivt

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Merindsatsen vil give marginalt mindre sundhed for alle.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal bruge penge på a kortlægge områderne, men de skal først renses når behovet opstår.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal give flere penge til forebyggende indsats i kommunerne.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Altid kan ikke løses eller ses med screening og jeg mener også det personlige ansvar for eget velvære vil blive udfordret.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ikke forudsætningerne for at svare på

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

2006 - 2008

Copenhagen Business School

2002 - 2004

Aarhus Business College

Erhvervserfaring

2016 - nu

Virksomhedskonsulent Aarhus Kommune
C

Uddannelse

2006 - 2008

Copenhagen Business School

2002 - 2004

Aarhus Business College

Erhvervserfaring

2016 - nu

Virksomhedskonsulent Aarhus Kommune