PERSONPROFIL

Marianne Hundebøll

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Odder

Født 4. september 1963 i Tarm I et forhold 3 børn

F

Marianne Hundebøll (SF) er medlem af Byrådet i Odder Kommune for Socialistisk Folkeparti, hvor hun blev valgt ind i 2005. Hun er medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og næstformand Arbejdsmarkedsudvalget.

Hun har været formand for Folkeoplysningsudvalget siden 2012 og været bestyrelsesmedlem i ungdomsskolen, Ørting Hallen og medlem af bevillingsnævnet.
Hun arbejder til dagligt som sagsbehandlende ergoterapeut, og desuden er hun arbejdsmiljørepræsentant.

Privat er hun mor til tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 281 Socialistisk Folkeparti in total 0
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 102 Socialistisk Folkeparti in total 1055

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Det er nu vi fællesskab skal handle hvis vi skal sikres rent drikkevand i fremtiden.
Jeg vil arbejde for, at der ikke må sprøjtes med pesticider over drikkevandsressourcerne og at skovrejsningen ved Boulstrup fortsat er på dagsorden.
Jeg vil arbejde for at økologisk landbrug får bedre udviklingsmuligheder i Odder kommune bl.a. ved at de kommunale forpagtninger skal være Økologiske.
I fællesskab med borgerne skal vi arbejde på at Odder kommune bliver bæredygtig på alle områder.
Jeg vil arbejde for at kommunale velfærdsområder: institutioner, skoler og ældreomsorg fortsat skal løses i det kommunale fællesskab.
Ro frem for effektivisering der skaber stress.
I fællesskab med borgerne skal vi udvikle demokratiet.
Borgerne skal indrages inden beslutningerne er taget.
Jeg vil arbejde for, at borgerforslag kan komme til behandling i byrådet.
I fællesskab med de unge skal vi forbedre tilbud og muligheder for de unge i kommunen.
Jeg vil arbejde for at alle kan føle sig som en del af fællesskabet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odder kommune ansøger Erhvervstyrelsen om at bytte nogle ældre udpegende sommerhusområder der har til sommerhusområder tættere ved kysten, det går jeg ind for. Jeg mener ikke at der skal bygges flere hundrede sommerhus, men nogle kan det godt bære. Vi i SF sagde dog nej til et område med plads til 4 huse, da det er et naturområde,der ligger tæt ved fredskov og et område med skovrejsning. Paradoksalt nok kan man sikre større biodiversitet og natur ved sommerhuse end konventionelt landbrugsjord

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere for at udvikle på det grønne område også vedr. energi. Det er både energiforbedring af kommunale bygninger men kan også være investering i grøn energi i dem. Fjernvarme kan være grøn så vigtig at udbygge så så mange som muligt kan kobles til bæredygtig fjernevarme.

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke alle børn med særlige behov, der får et godt nok tilbud. Der er pladstil forbedring. Overvejende har vi nogle gode skoler -men der har været mange udfordringer de sidste år:skolereformen, vores egen udviklingsplan,mange på efteruddannelse mm. og ny skolestruktur. Der er plads til forbedring i forhold til den åbne skole og bevægelse. Inklusion er også fortsat et udviklingsområde- For mig at se har skolerne brug for ro og vi skal vise at vi har tillid til dem.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet har vedtaget at vi skal have set på den kollektive trafik i hele kommunen. Der skal tænkes i nye og fleksible løsninger. Med Letbanen skulle det blive muligt at flere familier kunne nøjes med en bil. Den kollektive trafik skal være tilgængelig så de unge kan deltage i fx ungdomskolen og fritidsaktiviteter om aftenen og at gamle fru Larsen kan komme ind til byen fra oplandet midt på dagen til indkøb mm Formig at se er kollektiv trafik ikke ensbetydende med store blå busser

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

den bedste sortering foregårved kilden.De anlæg der sorterer har en fejlmagen på ca. 10 %. Vi har 3 affaldsspande i kommunen - andre har 5. Borgerne i kommunen går meget op i miljø og bæredygtighed -er sikker på at de vil være overvejede positive for mere sortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal især støtte breddeidrætten og jeg ser gerne at foreninger der arbejder inkluderende i forhold til udsatte borgere og integration af nydanskere. Den åbne folkeskole er også stadig i sin vår og skal hjælpes igang det være sig både i forhold til økonomi men også understøttes fagligt, da vores skoler ikke har grebet den i særlig stor udstrækning endnu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et rigt og varieret kulturudbud- bygger på frivillige, kreative og iderige borgerer - den kultur skal vi støtte og underbygge...og give mulighed for at udvikle sig Kulturudbud til børn og unge skal prioriteres. Vi skal understøtte den lokale kultur så f.eks en revy ikke behøver at stoppe fordi det er for dyrt at leje lokale i Spektum. Jeg så gerne at i forhold til frivillige foreninger og kulturaktører var lokaler gratis i både Spektrum, Vitapark og haller

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig med forebyggelse - hjælp til børnefamilier inde det går galt. Det er ikke let at leve på kontanthjælp eller andre overførsler. Vi skal så vidt muligt forebygge så ikke man ender på overførsel. Tænker at at vi skal ansætte noget i jobcentrer der forsøger at forebygge med det samme man dukker op i systemet. Der er behov for en tværfaglig indsats da der ofte mere end en problematik, det kan være en misbrugsproblematik samtidig med en indsats i forhold til børn eller behov for hjemmep

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er rigtig gode eksempler på integration flere steder i kommunen. Vi skal fortsat arbejde på at flygtninge bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, uddannelse eller andet hvor de får mening i tilværelsen samtidig med at de integreres. De kan på sigt blive en ressource for kommunen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal bruges flere penge i forhold til træning til sindslidelser.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I landsbyordninger kørerskolerne med hold - ikke klasser. Der er problematikken nærmest om der er børn nok. Det vil være de 3 skoler i byen hvor man skal se på klassestørrelsen. Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen er lagt sammen-dels for at imødekomme den her problematik. En sammenlægning som vi i SF stemte imod- da vi syntes det ophæver det frie skolevalg. De to skoler har en fælles bestyrelse. En konstuktion vi i SF syntes er kunstig og vi tror ikke på den besparelse der skulle opnås ved det

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er aldrig hverken let eller rart at være arbejdsløs - jeg tror det er svært for dem der har mistet tilknytningen til en arbejdsplads -så det er med at de får den hjælp der skal til for at de kan få et arbejde igen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skat er et middel og ikke et mål. Er det muligt at sætte skatten ned uden at påvirke serviceniveauet så fint for mig. Men det er ikke et mål i sig selv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er penge afsat som lokalråd kan ansøge til projekter. Der kan være indsatser i lokalområder hvor det er klogt at investere,så der fortsat er mulighed for udvikling - detkan også ære til konkrete projekter måske målrettet de unge. Lokalområderne skal selv være med til at definere og udpege de indsatser der skal være.Vi mener at kommunen skal ansætte en foundraiser.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der mangler tilbud til de unge på mange fronter.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har mange veje i oplandet hvor det er farligt at være cyklist -der kører mange store landbrugsmaskiner. Både i forhold til sundhed og miljøet er det godt at så mange som muligt cykler. Der er også en del alt for smalle cykelstier - det er ikke sikre i forhold til de cykeltyper man bruger i dag, med el eller lad. Med gode cykelstier vil flere både børn og voksen cykel. Også en investering i forhold til tilgang til Letbanen

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har meget lidt natur og rigtig meget landbrugsjord i kommunen. Den smugle natur der er skal sikres,så ikke kun den her men ogsåkommende generationer kan få glæde af den. Derfor har vi i SF foreslået en plan for biodiversitet for at få naturen og behov for pleje af den udarbejdet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man skal definerer større kulturelle begivenheder. Vi skal ikke i konkurrence med Århus eller Horsens. Vi har et rigt og varieret kulturudbud- bygger på frivillige, kreative og iderige borgerer - den kultur skal vi støtte og underbygge...og give mulighed for at udvikle sig Kulturudbud til børn og unge skal prioriteres.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

jeg vurder at vi ikke har sådanne områder i Odder kommune. Indsatsen skal målrettes dem der har behovet - ikke rettet et bestemt boligområde. Vi mangler gode tilbud til de unge, især dem der ikke er tilknyttet en uddannelse eller arbejde. Det er tilbud på flere fronter også fritid.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg ved ikke nok til området i Odder kommune til at vide hvor stor omfanget er. Jeg tænker det også kan være penge til foreninger og andre frivillige der løfter en opgave. vores jobcenter kunne godt bruge flere midler til ansættelse af medarbejdere der skal hjælpe flygtninge med at få en hverdag her.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man kan overveje at kommuner kan tilbyde tilkøbsydelser Det kan blive en glidebane i forhold til serviceniveauet. Vi har mange ældre der har haft glæde af klippekortet som gratis kan bruges til en bytur, en tur i svømmehal,biografen, brevskrivning ja alt muligt man gernevil men ikke selv kan.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi er på rette vej-men det er stadigt meget svært at være psykisk syg. VI skal udvikle på tilbud og behandlinger. Der ofte mange helbredsproblemer i forhold til overvægt, rygning mm. Der for skal sundhedstilbud både væretil psyken, tilbud om motion, rygestop mm. På fritidsområdet, det vil være oplagt at inddrage de frivillige foreninger i at udvikle fritidstilbud tilpasset målgruppen. Det kan ogsåvære kultur på recept.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF så gerne flere voksne i daginstitutioner, hvor vores mindste medborgere befinder sig mange timer hver dag. Alleved at gode relationer til voksne, nærkontakt og hjælp til udvikling er uhyre vigtig for børnens videre udvikling. For mig at se kan der også være et tværfagligt islæt: fysio-ergo eller musikterapeuter kan være et bud. I byrådet har vi besluttet at vi arbejder hen på en køns- sammensætning der siger 50/50

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem vi forsøger at få fat må rigtig gerne være grønne/bæredygtige firmaer. Vi har mange mindre virksomheder med 1-2 personer - der er plads til flere og gode udviklingsmuligheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2005 - nu

Byrådsmedlem Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Odder Kommune

Uddannelse

1987 - 1990

Ergoterapeut Ergoterapeutskolen i Aarhus

Erhvervserfaring

1996 - nu

Sagsbehandler Odder Kommune
F

Politiske hverv

2017 - nu

Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2005 - nu

Byrådsmedlem Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Odder Kommune

Uddannelse

1987 - 1990

Ergoterapeut Ergoterapeutskolen i Aarhus

Erhvervserfaring

1996 - nu

Sagsbehandler Odder Kommune