PERSONPROFIL

Maria Temponeras

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 17. maj 1971 i København I et forhold 4 børn Bor i Skanderborg Kommune

Ø

Maria Temponeras (EL) har siden 2018 været byrådsmedlem i Skanderborg Kommune. Hun medlem af Undervisnings- og Børneudvalget og Miljø- og Planudvalget. Inden hun blev valgt ind, var hun været stedfortræder for Henrik Qvist i byrådet.
Hun er også kandidat til folketingsvalget i 2019.

Maria Temponeras er kandidat i biologi og driver virksomheden Planktontax, der tilbyder undervisning, kurser og analyse af miljøtilstande i søer.
Temponeras har en baggrund som græsrodsaktivist i klimabevægelsen Omstilling Danmark og er medstifter af Omstilling Ry.

Hun bor i et økofællesskab i Bjedstrup nær Skanderborg med sin mand og tre børn.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Økonomi
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Vores overforbrugssamfund er ved at ødelægge vores eget livsgrundlag. Magthaverne ved det, men de bliver ved med at opretholde det system, der er sygt. Vi skal lave samfundet grundlæggende om, så alle har et godt liv, men alt de har brug for, alle har mulighed for at udfolde deres evner og alle, der kan, bidrager til samfundet. Vi ved godt hvordan vi lever uden vækst og profit som mål, for alle vores fællesskaber er bygget på andre værdier, og arbejder for det fælles bedste. Venskaber, familier, naboskaber, foreninger, idrætsklubber, skoler, børnehaver, sygehuse, plejehjem, alt det der betyder noget i vores liv, og skaber den største værdi, det ligger udenfor kapitalismens system. Vi kan også organisere en bæredygtig produktion og forbrug på samme måde, hvorfor ikke? Vi er de mange, og de, der profiterer af kapitalismen, er de få. Vi har brug for, at nogen i folketinget gør oprør og så organiserer vi et blomstrende og bæredygtigt demokrati sammen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

overenskomst og mindsteløn skal gælde for alle, uanset hvor du kommer fra. Vi skal også af med alle de gratis virksomhedspraktikker, som reelt er ulønnet arbejdskraft.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis medarbejdere skal have rimelige arbejdsvilkår, og borgerne skal have den bedst mulige behandling, koster det penge. Hvis nogen skal tjene på det oveni, som privathospitaler, der trækker profit ud af deres business, er det klart der bliver færre penge til ordentlig behandling og ordentlige arbejdsforhold. De ansatte gør en kæmpe indsats for os alle sammen, det er noget pjat, at de skulle præstere bedre, hvis de har konkurrence.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der er krig og sult, og mennesker har brug for hjælp, må vi i den rige og fredelige del af verden hjælpe. vi kan sagtens hjælpe flere end vi gør.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det, at udlændinge i dag ofte får en udvisning OVENI deres straf er ren racisme og uretfærdighed.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kærlighed kender ikke grænser, og familier skal ikke skilles ad af lovgivning. Fri kærlighed!

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har kastet mange tusind børn ud i fattigdom. Det skal afskaffes med det samme!

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ulighed er uretfærdigt! De rige er ikke rige, fordi de er dygtige. De har arvet deres mange penge, eller været heldige med have så tilpas mange penge, at de kunne købe ejendom på det rigtige tidspunkt, og tjene penge på det. At tjene penge på ejendomshandler er at stjæle fra vores børn. Økonomisk ulighed skaber ulighed i sundhed, uddannelse, og muligheder i livet. det skaber også utryghed for alle, og mere kriminalitet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er pure opspind, ja faktidk en ondsindet løgn. Alle undersøgelser viser, at næsten 100 % af de, der kan arbejde, vil gerne have et arbejde

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mere fritid og fri leg til børnene!

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

karakterer og tests skal afskaffes

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke inklusionen, der er gået for vidt, problemet er, at inklusionen er underfinansieret. Der skal følge ekstra pædagoger og lærere med, når der er børn med særlige behov

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der behøver ikke være en kamp mellem de grupper, der har brug for et løft af samfundet. Der er nok til at alle kan have et godt liv. Der er råd!

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

pensionsalderen skal afhænge af fag og graden af nedslidthed. Nogle brancher og nogle mennesker kan arbejde langt op i alderen. Andre kan ikke, og skal heller ikke.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke kun sundhed, men også klimabelastning og miljøbelastning kan reguleres via moms

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

udligningsordningen er uretfærdig og uigennemskuelig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det offentlige er vores fælles, den del af vores samfund, der er under demokratisk kontrol. Vi skal styre og planlægge til gavn for det fælles bedste , ikke for at private rige folk kan blive rigere.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de virksomheder, der fx fremmer genbrug ved at reparerere ting , skal have afgifterne sat ned. For klimabelastende virksomheder, skal afgiften op

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol er et kæmpe problem i samfundet, og absolut ikke noget for børn

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke vokse op i fattigdom.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er råd til begge dele. Både generel støtte til alle børnefamilier, og ekstra støtte til udsatte familier

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putins Rusland er et diktatur, som vi ikke skal støtte

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomiske analyser af pengestrømmene mellem det globale syd og nord, viser at vi i de rige lande tjener penge på de fattige lande. De betaler renter af dyre lån, og køber dyre varer af os. Vi skal derimod betale det vi skylder dem, for mange århundreders udplyndring.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Militær løser ikke konflikter

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det virker. Hvorimod fængsel kun skaber mere kriminalitet. Se på USA, hvor en langt større del af befolkningen end i DK sidder i fængsel

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold er faldende i DK, heldigvis. Og højere straffe virker ikke.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn, der begår kriminalitet, skal have hjælp, og ikke straf

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

el-biler skal erstatte de biler, der ikke kan undværes helt. i en periode skal de være afgiftfri, derefter skal der afgift på igen. Fordi biler koster samfundet mange penge. Offentlig transport, derimod, skal være gratis!

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

målet er at genbruge ALT, så der er lang vej igen. Det er ikke bare borgere, der har ansvaret for at genbruge, det er også producenterne, der priducerer ting, der er pakket unødvendigt meget ind, og så er lavet, så det går i stykker og skal smides ud. det skal forbydes.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landene i Nordafrika har i forvejen taget imod en meget større andel af flygtninge end vi har i Europa. Men vi kan hjælpe meget mere end vi gør i de gigantiske flygtningelejre , der allerede findes, og arbejde for global retfærdighed, konfliktforebyggelse, og konfliktløsning

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores samfund fungerer bedre end man kunne forvente, efter den slagtning af velfærden, der har stået på i årtier. Det er kun pga de offentligt ansattes kæmpe ekstra indsats, at hele vores sundhedsvæsen og uddannelsessystem fungerer

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange eksempler på private plejehjem , der går konkurs med store udgifter til følge. I Sverige har de problemet med skoler, fordi det er tilladt at tjene penge på skoledrift der. Det skal vi ikke ud i. Profit til de få giver ikke bedre service til borgere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

som byrådsmedlem, har jeg oplevet på nært hold, hvordan kommunens medarbejdere gør et kæmpestort og godt stykke arbejde for at få samfundet til at fungere. Jeg har endnu ikke mødt nogen, der var overflødige.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ansvaret for at beskytte vores børns og børnebørns drikkevand

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvangsflytning løser ingen sociale problemer. Vi ved godt hvad der virker: god og gratis uddannelse, gode og gratis børneinstitutioner, meningsfulde jobs og en høj grad af lighed i samfundet. At vi deles om det vi har og det vi producerer.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Al forskning viser, at jo bedre og bredere veje man bygger, desto længere kører folk til arbejde. Efter få år er situationen den samme igen. Vi skal en anden vej! offentlig transport skal være gratis, og det skal være besværligt at køre bil

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 597 Enhedslisten in total 1443
KV 2013 Personlige stemmer 378 Enhedslisten in total 1692

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Vi bor et af landets smukkeste og frodigste steder. Her er plads og ressourcer nok til, at vi alle sammen kunne have det godt og have tid til vores børn og fællesskaber, og til at deltage aktivt i det lokale demokrati, uden at drive rovdrift på naturen.

Alligevel dyrkes jorden til indistrisvin, med gift, kunstgødning og importeret foder, og det forurener grundvandet og ødelægger naturens mangfoldighed. Vores vandløb, søer og skove er slet ikke så fantastiske levesteder for dyr og planter, som de kunne være.

Nogle arbejder så meget, at de bliver stressede, andre har intet eller for lidt arbejde. De, der er ramt af ulykke eller sygdom, og ikke kan arbejde, bliver i disse år presset ud i fattigdom, selvom vi har råd til at alle har nok, og alle kan være med i fællesskabet.

Skanderborg vokser, men næsten kun med parcelhuse til de såkaldt normale familier, der skal bo hver for sig i hver sin kasse. Der mangler billige boliger og bofællesskaber, hvor man kan skiftes til at lave mad og hjælpes om at passe børnene.

Vejene stopper til, og byrådet planlægger flere og flere bredere og hurtigere veje, så alle kan køre fra deres parcelhus i deres to biler til deres arbejde. I stedet skulle vi tænke visionært og bæredygtigt, og gøre det let og hurtigt at cykle og køre med fælles transport. Vi skal hellere have bedre flextur, delebiler, landsbybusser og organiseret samkørsel.

Lige nu sidder jeg i byrådet, og stiller hele tiden spørgsmålstegn ved at vi gør som vi plejer. Vi skal væk fra ressourcespild, fossil energi, industrilandbrug, opdeling og marginalisering af mennesker, og væk fra udemokratiske beslutninger taget af de få, der har magt. Alt for meget besluttes af staten, men vi kan gøre meget i kommunen for et bedre liv og et levende demokrati i vores lokalsamfund, med plads til alle og plads til mangfoldig natur.

Jeg er 46 år og uddannet lærer og biolog. Jeg bor i Bjedstrup i et bofællesskab sammen med min kæreste og tre børn, og med 8 andre familier. Jeg har arbejdet ...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kunne ønske mig, at skoler og klubber og SSP arbejdede mere med konstruktiv konflikhåndtering og med normer. Fordomme om køn, seksualitet og etnicitet lever i bedste velgående blandt de unge. Hvis man skal være "rigtig dreng" skal man være hård og det er ok at sige "luder" og "perker" . Det skal DR arbejdes aktivt med fra kommunens side

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange er glade for festivalen, og fred være med det :) men det er ikke alle. Nogle generes af larm og mylder, og nogle har ikke gavn eller glæde af den.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har I hørt om global opvarmning? Derfor.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger som om vi havde 4 jordkloder. Alt skal i fremtiden kunne genbruges: 0 affald!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange er ramt af fattigdom, og mange børn vokser op i fattigdom. Det kan vi gøre bedre!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan tage flere flygtninge end vi gør. Vi har pligt til at hjælpe mennesker i nød, og de er mennesker dom alle os andre. Nogle har mere at give til lokalsamfundet end andre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved det ikke er det der sker, når private trækker penge fra fælleskassen. Det bliver bare dyrere og dårligere. Nej tak.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 i klasserne skal være max

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange i Skanderborg, der har penge nok. De kan godt give lidt mere til et bedre velfærdssystem, så alle får en chance. De er jo ikke rige, fordi de er bedre mennesker end os andre eller arbejder hårdere, de fleste rige er født til rigdom. Check evt Lars Olsens bøger om klasser

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og så skal folk selv være med til at bestemme over pengene lokalt

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klubber og ungdomsskoler er skåret drastisk ned: der skal være steder for de unge at være, og noget at lave. Øvelokaler og kreative værksteder

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er højeste prioritet. Det skal være nemt og sikkert og hurtigt at cykle til stationerne og tage toget videre. Vi har veje nok!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har meget værdifuld natur i Skanderborg, og det skal vi beskytte

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere ungdomshuse, medborgerhuset og kultur man kan være med i. De store dyre navne er ikke deres penge værd for kommunen. Dem kan man selv opsøge

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens indsats er bedre end mange andre steder, men der er ikke råd til ordentlige boliger fx med eget værelse. Det har alle brug for, også flygtninge, og det er nødvendigt, hvis de skal uddanne sig og klare sig i DK

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være et a-hold og et b-hold af ældre. Så ender det med, at hjælpen til de fattigste ældre skæres ned.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal aldrig være over 3 børn pr voksen i vuggestuen og 6 børn pr voksen i børnehaven. Det giver tid til relationer , sprogudvikling, motorikudvikling, sociale færdigheder

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en af de mest erhvervsvenlige kommuner. Det er fint, som det er.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem, der ejer store huse, kan også godt betale til fællesskabet

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Undervisnings- og Børneudvalget Skanderborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Formand, udvalget for bæredygtig og cirkulær kommune Enhedslisten

Uddannelse

1993 - 1998

Kandidat Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Ekstern lektor Aalborg Universitet

2012 - nu

Indehaver Planktontax
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Undervisnings- og Børneudvalget Skanderborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Formand, udvalget for bæredygtig og cirkulær kommune Enhedslisten

Uddannelse

1993 - 1998

Kandidat Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Ekstern lektor Aalborg Universitet

2012 - nu

Indehaver Planktontax