PERSONPROFIL

Marcel Meijer

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Samsø

Født 26. august 1966 i Nederland Gift 3 børn

A

Marcel Meijer (S) er borgmester i Samsø Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er formand for Økonomiudvalget.
Han har været valgt for partiet i kommunen siden valget i 2009, og efter valget i 2013 blev han den første socialdemokratiske borgmester i Samsø Kommunes historie.

Marcel Meijer er født og opvokset i Nieuwe Pekela i Holland, og han er den eneste borgmester i Danmark, der ikke har dansk statsborgerskab. Han har boet i Danmark siden 1992, og han er i gang med at søge om dansk statsborgerskab (januar 2017).

Marcel Meijer har en kandidatgrad i Offentlig administration fra Universiteit Twente og har tidligere arbejdet som regnskabsmedarbejder i det private erhvervsliv.

Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 789 Socialdemokratiet in total 1037
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 255 Socialdemokratiet in total 499

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Samsø er et andet sted end for fire år siden. Vores færgeprojekter og ikke mindst lobbyarbejdet for at få sat taksterne på færgerne ned har båret frugt. Investeringerne har givet afkast i form af billigere billetter, en bedre færgeøkonomi og flere gæster til øen. Kommunens økonomi står stærkere end nogensinde før. Den øgede optimisme på øen har givet os det vitaminskud vi har trængt til længe.
Jeg vil dog gerne tage tørn mere, for jeg mener endnu ikke, at jeg er helt færdig. Det kan lade sig gøre at åbne en direkte forbindelse til Aarhus. Det vil åbnemuligheden for Samsø til at øge indbyggertallet. Den øgede turisme giver også nogle udfordringer. Arbejdsmarkedet og erhvervslivet skal tilpasse sig den udvidede sæson og kommunen skal ligeledes forbedre forholdene for de mange nye gæster. Vi skal udvikle vores grønne image videre ved at gøre genbrug og økologi til spidskompetencer.
Samsø er et sted, som vi ikke have turde tro for fire år siden. Jeg vil gerne bruge min erfaring og mine kontakter udenøs til at give Samsø endnu et kæmpespring ud i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør opføre en kommunal svømmehal.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal betale til driften af en hurtig-færge til Aarhus.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Samsø bør have et fælles biogasanlæg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Samsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Offentlig administration, University of Twente
A

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Samsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Offentlig administration, University of Twente

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds