PERSONPROFIL

Malte Bang

Enhedslisten

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Født 21. oktober 1990 Bor i Aarhus Kommune

Ø

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

01:23

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror helt grundlæggende på lighed for loven. Derfor skal kriminelle have same behandling uanset hvor de kommer fra.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er årsagen til at antallet af fattige børn i Danmark stiger voldsomt. Ingen børn skal vokse op i fattigdom.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den største skandale er dog ikke mængden af inklusion, men at der ikke blev givet penge til at støtte det ordentligt. Men ja, den er også gået for vidt.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen for spørgsmålet passer desværre ikke til vores politik. Der skal tilføres flere ressourcer til ældreområdet ved at fjerne de skattelettelser de rigeste har fået de sidste mange år. Så kan vi både styrke ældreplejen OG de andre velfærdsområder.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil sådan set gerne indføre en millionærskat

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Direktørers og aktionærers "lønniveau" er så højt at det skader økonomi såvel som sammenhængskraften i vores samfund.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig til at investere mere i det offentlige. Det med at styrke økonomien kan lyde som konjunkturpolitik, og det er ikke nødvendigvis tiden til det. Men en solid investering i uddannelse er en styrkelse af økonomi såvel som befolkning på lang sigt.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke alle børnefamilier skal have mere støtte. Men familier ramt af kontanthjælpsloft eller de særligt lave ydelser for nyankomne skal have mere hjælp. Ingen børn bør vokse op i fattigdom.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan sagtens have tilskud til børnehaver og børnepenge som universielle ydelser og stadig have råd til at give mere støtte til de med det støreste behov. Hemmeligheden er at lade være med at give milliarder og atter milliarder i skattelettelser i toppen.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når børn laver forbrydelser skal det håndteres af det sociale system - ikke af domstolene.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle typer af forbrydelser, eksempelvis voldtægt, er placeret besynderligt lavt og der kan være brug for en udligning. Men grundlæggende er strengere straffe ikke vejen til færre forbrydelser, det viser forskningen meget klart.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke bare spare administrative medarbejdere væk. Det er en skrøne. Men det man kan er at man kan komme af med de regler der skaber behovet for så meget administration. Nøglen til dette er tillid til velfærdens helte. En hjemmehjælper vil gerne gøre sit arbejde ordentligt - der kommer ikke noget godt ud af at arbejdstiden skal overvåges på sekundet.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er fyldt med dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere der gør det hamrende godt. Derfor kan jeg ikke svare enig. Men politikere har lavet regler der bureaukratiserer og gør det svært for velfærdens helte. Derfor kan jeg heller ikke svare uenig.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidatens valgvideo

01:23

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - 2014

EU-parlamentskandidat Folkebevægelsen mod EU

Uddannelse

Kandidat Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Højskolelærer Testrup Højskole

2016 - nu

Politisk medarbejder Enhedslisten
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - 2014

EU-parlamentskandidat Folkebevægelsen mod EU

Uddannelse

Kandidat Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Højskolelærer Testrup Højskole

2016 - nu

Politisk medarbejder Enhedslisten

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds