PERSONPROFIL

Mahad B. Yussuf

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 6. januar 1978 Gift 4 børn

A

Mahad B. Yussf (S) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, han er medlem af Økonomiudvalget samt Kulturudvalget.

Hans uddannelsesbaggrund er fra Aalborg Universitet, hvor han har taget en bachelor i sociologi samt en Master og Science i International Relations and Affairs - Global Refugee Studies. Han har efter endt uddannelse arbejdet som Lærer i Dansk Røde Kors. Derudover har han også erfaring som frivillig rådgiver i Dansk Flytningehjælp.
Endvidere er han Førstehjælpsinstruktør i Dansk Røde Kors.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 835 Socialdemokratiet in total 71595

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig fordi:

- Jeg vil kæmpe for at styrke frivilligheden og foreningslivet
som kan understøtte vores velfærdsopgaver.
Frivilligheden kan være med til at højne ældres livskvalitet
forebygge ungdomskriminalitet og støtte socialt udsatte.

- Jeg vil kæmpe for, at idrætsforeningerne har gode
sportsfaciliteter

- Jeg vil kæmpe for en rummelig folkeskole med plads
til forskellighed og tager udgangspunkt i børnenes
virkelighed.

- Jeg vil kæmpe for at daginstitutionerne skal kunne
rumme det enkelte barn og derfor skal
normeringerne passe med virkeligheden ud i
institutionerne, så pædagogerne kan være
nærværende.
De fysiske rammer skal være iorden, så
børnene kan udfolde sig.

- Jeg vil kæmpe for bedre forhold for de ældre -
frit plejehjemsvalg.

Jeg ser mig selv, som en ambitiøs person med stort gå på mod, beslutningskraft, én som er arbejdsom og energisk med det jeg foretager mig, men jeg har brug for din stemme til at arbejde videre med det.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2012 - 2015

Master og Science International Relations and Affairs - Global Refugee Studies, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Lærer/Førstehjælpsinstruktør Dansk Røde Kors
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2012 - 2015

Master og Science International Relations and Affairs - Global Refugee Studies, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Lærer/Førstehjælpsinstruktør Dansk Røde Kors