PERSONPROFIL

Mads Nikolajsen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Norddjurs

Gift 2 børn

F

Mads Nikolajsen (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune. Han er formand for Børne- og ungdomsudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Mads Nikolajsen er cand. mag. i Idræt og Samfundsfag og arbejder til daglig som lærer på Grenaa Gymnasium, hvor han har været ansat siden 1979 - dog afbrudt af en årrække fra 2001 til 2009, hvor han arbejdede som sekretær for De Nordiske Venstre-Grønne Partier.

Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 413 Socialistisk Folkeparti in total 1379
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 258 Socialistisk Folkeparti in total 841

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1/ Fordi min børnepolitik sigter på højkvalitets dagpasning med opnormering til min 1 fuldtidsansat pr 6 børnehavebørn og 3 vuggestuebørn, og jeg har skaffet resultater i form af børnebyer i landdistriktet og nye daginstitutioner i Auning og Grenaa.

2/ Min vision for uddannelse bygger
A/ på større frihed til den enkelte skole - det gælder forældre, elever, personale og ledelse. OG
B/ på stærke ”broer”:
Bro fra stærk dagpasning til folkeskolen
Bro mellem folkeskolen og alle ungdomsuddannelser
Bro mellem folkeskolen og arbejdslivet
Bro til den unge uden uddannelse, praktik eller job: unge-hjælper-unge mentorer, seniorer-hjælper-unge ind på arbejdspladser
Bro mellem alle unge: Fri adgang til idræts- og kulturfaciliteter for elever og lærlinge
Bro til voksen- og efteruddannelser
Bro mellem danskere og vore flygtninge og indvandrere.

3/ Norddjurs fortjener en grøn omstilling, job til alle og medarbejdere til alle jobs: Via: ny, grøn bydel ved Grenaa Sydhavn - økologisk jordbrug med lokal bearbejdning – bioraffinering - øget sortering, reparation og genbrug - Glatved som ressource-depot og erhvervsområde – energiomstilling i hele kommunen - ekstra bygningsrenovering - klimasikring af Grenaa by og havn og fjordområdet - vedvarende energiproduktion – økoturisme – Kolindsund besøgscenter og søprojekt - genanvendelse af vindmøller og boreplatforme via Grenaa Havn
Min påstand: her venter mindst tusind grønne jobs.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal lukkes skoler for at sikre kommunens økonomi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Norddjurs børnebyer styrker kommunens økonomi. Fordi de gør bosætning attraktiv. Det svækker lokalsamfundet meget hvis vi lukker en skole. Børnetallet eller tilslutningen KAN dog blive så lav et sted at lukning er uundgåelig. Men jeg kæmper for at undgå det.

2 De svageste indbyggere får den hjælp, de har brug for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

borgere udenfor/på kanten af arbejdsmarkedet får ikke nok hjælp, nogle af vore flygtninge får det heller ikke - "overvejende" fordi der er statslige takster og vi gør ganske meget i Norddjurs for bedst mulig hjælp

3 Kommunen bør arbejde for mere grøn energi fra vindmøller på land.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

F.eks. i Glatved industriområdet er egnet til møller, med ordentlig placering og støjregler, forstås.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her og nu skal vi indføre sortering af plast- og metalemballage. Næste skridt skal være indsamling af madaffald. Og så skal vi gøre mere for at genanvende det vi sorterer.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere et spørgsmål om hvordan vi laver vores indsats, end hvor mange penge vi bruger

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig for visse af de store skoler, uenig mht en del klasser i børnebyerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Norddjurs kan ikke undvære disse indtægter. Vi er en kommune med meget lavt beskatningsgrundlag og har mange opgaver.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere et spørgsmål om hvordan vi laver vores indsats, end hvor mange penge vi bruger

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer jo an på hvor meget, veje og fortove trænger også. Men cykelstierne trænger meget.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere et spørgsmål om hvordan vi laver vores indsats, end hvor mange penge vi bruger

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er også et spørgsmål om hvordan vi laver vores indsats, end hvor mange penge vi bruger

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alt basis pleje skal være ens for alle, uanset indkomst.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende, fordi enten-eller spørgsmålet er for forenklet: Øget forebyggelse kan både hjælpe flere mennesker og gavne økonomien.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lave en mere målrettet indsats. Vi skal selv prioritere virksomheder der arbejder på grøn omstilling, mere end at bruge flere penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Børne og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2108 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Cand. mag.

Erhvervserfaring

2009 - nu

Lærer Grenaa Gymnasium

2001 - 2009

Sekretær De Nordiske Venstre-Grønne Partier

1979 - 2001

Lærer Grenaa Gymnasium
F

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Børne og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2108 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Cand. mag.

Erhvervserfaring

2009 - nu

Lærer Grenaa Gymnasium

2001 - 2009

Sekretær De Nordiske Venstre-Grønne Partier

1979 - 2001

Lærer Grenaa Gymnasium

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds