PERSONPROFIL

Lone Hindø

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 15. oktober 1948 i Ringkøbing Gift 2 børn

A

Lone Hindø (S) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Hun er medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Hun har tidligere siddet i byrådet, og kan derfor trække på mange års politisk erfaring.

Første gang hun blev valgt ind var i 1982, hvorefter hun var medlem frem til 2002 - dog afbrudt af af perioden 1994-1998. Hun kan derudover også bryste sig af at have været byens første kvindelige rådmand. Efter 2002 valgte hun at sætte sin politiske karriere på pause, så hun kunne hellige sig arbejdet som sognepræst.

Hun er uddannet teolog fra Aarhus Universitet samt folkeskolelærer fra Silkeborg Seminarium. Privat er hun gift med biolog Vagn Juhl-Larsen

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1130 Socialdemokratiet in total 71595

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil arbejde for:
MENNESKET I CENTRUM.
- Aarhus skal være en by, der sikrer, at børn og unge kan få de bedste muligheder i livet.
- Vi skal tage hånd om mennesker, som har det svært: sårbare, ensomme, udstødte.
- Vi skal sikre, at ældre får en aktiv og tryg alderdom.
- Aarhus – en by med en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik til gavn for borgerne.
- Jeg vil arbejde for, at mennesket altid kommer før systemet.

EN GRØN BY
- Aarhus skal være en grøn by. En by med vægt på det lokale og det globale klima.
- Vi skal være en hel kommune. Ikke et centrum og en udkant.
- Alle områder i vores store kommune er lige værdige og lige vigtige.
- Kollektiv trafik – også til de mindre byer langt væk fra centrum.
- Mere genbrug, mindre spild.
- Jeg vil arbejde for, at Aarhus bliver en bæredygtig by.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

1986 - 1993

Rådmand

1998 - 2002

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Børn og Unge, Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1993 - 1998

Cand.theol. Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Sognepræst Trige, Ølsted og Spørring pastorat
A

Politiske hverv

1986 - 1993

Rådmand

1998 - 2002

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Børn og Unge, Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1993 - 1998

Cand.theol. Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Sognepræst Trige, Ølsted og Spørring pastorat