PERSONPROFIL

Liselotte Lynge Jensen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Vesthimmerland

Født 21. september 1970 i Brovst Gift 2 børn Bor i Vesthimmerlands Kommune

O

Liselotte Lynge Jensen (DF) er byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune for Dansk Folkeparti. Her er hun næstformand for Sundhedsudvalget samt medlem af Beskæftigelsesudvalget. Hun har siddet i Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Vesthimmerland de seneste fem år. Til daglig er hun projektleder i en global virksomhed.
Privat er Liselotte Lynge Jensen gift og mor til to teenage piger, hvor heste og musik fylder en del.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet

Med kandidatens egne ord

Hvis du stemmer på mig, så får du en politikker, som har hjertet med, men som ikke er bange for konfrontationer og helst face to face. Jeg kæmper for vores land og for vores værdier, som generationer før os, har kæmpet for. Det velfærdssamfund, og ligestillingssamfund som vi har idag, det er ikke kommet af sig selv, og vi skal ikke være generationen, der gav det væk.
Jeg vil kæmpe for de ældre, for det er netop dem, der har kæmpet, for det vi har idag. De fortjener en god og værdig alderdom i trygge rammer.
Jeg kæmper for mere Danmark mindre EU, vi kan godt selv bestemme over eget land, EU er blevet en pengemaskine og et magt centrum, og slet ikke det, det var tiltænkt fra starten, nemlig samarbejde på tværs af grænser i EU.
Dyrevelfærd står mig også nært, vi skal behandle vores dyr ordentligt, og vi skal slå hårdt ned på dyremishandling!
Vi skal hjælpe flygtninge i nærområderne, så de er klar til at bygge deres land op, efter krig, og vi kan hjælpe flere.
Grænsekontrol Permanent!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere varme hænder - JA. Flere Djøf'er - NEJ.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og at arbejdsvilkår er ens.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt med konkurrence, men det har desværre vist sig at være sværere at sikre, at de private gør det der er aftalt. Så det er en svær balance

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er der jo desværre altid nogen der ødelægger det for andre... Derfor har vi været nødt til at gøre det sværere at indgå fornuftsægteskaber. Når det så er sagt, så kan de skærpede krav, ødelægge det for dem, der virkelig elsker hinanden, og ønsker at stifte familier sammen, og det er ærgerligt. Vi må se på, om vi kan holde loven som den er, men tage de enkelte sager, hvor tvivlen er der, op til overvejelse. Håber det lykkes.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stramme mere, men sørge for at det rammer dem det er tiltænkt, nemlig dem der ikke vil Danmark og Danskerne.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og de skal slet ikke gå frit omkring!

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"For mange", er et vidt begreb, der skal i bund og grund ikke være den mulighed, det skal kunne betale sig at arbejde, længere er den ikke, den overvejelse skal slet ikke være til stede.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, så er der altid nogen der udnytter systemet, og derfor skal kontanthjælpsloftet være der. Kontanthjælp skal ikke være en sovepude. MEN vi skal også være bedre til at "visitere" til kontanthjælp, dvs. man skal f.eks. ikke være på kontanthjælp, hvis man er i et sygdomsforløb, hvilket jeg har opdaget at nogen er, de hører ikke til på kontanthjælp, det pres skal ikke være på dem. Hvis vi fik visiteret rigtigt til kontanthjælp, så ville "loftet" være helt rigtigt placeret, midlertidig hjælp.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

men der skal også være en gulerod for at arbejde hårdt for noget

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er faktisk for skolereformen, i f.eks. Tyskland kører det perfekt, MEN, hvis vi nu havde taget den reform gradvist, så havde vi sat de rammer der skulle til først, givet skolerne en spiseseddel, som de kunne følge hvis de ville, men også kunne bryde hvis de selv havde bedre ideer. Så havde indstillingen fra lærer været bedre, det havde smittet af på eleverne, og eleverne havde fået de 45 min aktivitet på den gode måde midt på dagen, istedet for at lade det være op til skolerne at løse det.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ, Stort NEJ, det håber jeg aldrig kommer til at ske. Mange arbejdspladser er hårdt arbejde, og man bliver slidt ned. Man kunne måske istedet gøre det nemmere for folkepensionister at tjene lidt ekstra, så medvirker de stadig til samfundet, hvis de kan og vil?

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig i ekstra ressourcer til ældreplejen, da der bliver flere og flere indtil 2026 hvor det vender, men det skal ikke gå ud over andet velfærd. Pengene skal findes andre steder.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kæmper bare stadig med, at Tyskland vil sælge det, som vi sætter afgiften op på... Men det bør være billigere at købe sundt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal være en gulerod for at arbejde, MEN der er ikke råd til at tage topskatten væk, eller lette skatten i det hele taget, lige nu. Jeg håber, at man gradvist kan lette topskatten, og i den anden ende, lette skatten for dem der tjener mindst, så man føler at man får noget ud af det man laver.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke råd til skattelettelser lige nu

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se mit svar længere oppe, måske skal børnepengene gives til dem der er hårdest ramt

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan måler man om en familie er velfungerende? Er det baseret på hvad familien tjente for eksempelvis 2 år siden, som man gør på beløbet man betaler til efterskoler? Mange ting kan ændre sig lynhurtigt på indkomstsiden. Den bliver svært at styre. Måske skulle man hellere kigge på hele børnepenge scenariet? Det kunne gøres indkomst bestemt fra måned til måned.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

forbud er ikke kun vejen frem, det gør det mange gange mere spændende, der skal oplysning til

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i hvert fald sikre at det havner i de rigtige hænder og ikke bare betale uden at blinke

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De starter tidligt, og jeg har set tilfælde af børn på 12, 13, 14 og yngre, som er med i bander og godt på vej ind i hårde miljøer, og som er opvokset i et hårdt miljø. De er MEGET lidt børn, de er små kriminelle voksne.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på forbrydelsen.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

MEN, der skal samtidig arbejdespå en løsning, hvor elbiler skal kunne det samme som almindelige biler, før kan de ikke udfases

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle virksomheder bør have det som formål at tænke grønt. De grønneafgifter er til for at påvirke virksomhedernes og forbrugernes beslutninger, så de tager mere hensyn til miljøet.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bestemme hvem der kommer ind i landet. Alle grænseovergange skal være bemandet, jobbet skal tages alvorligt, nummerplade scanner både ud og ind i landet, og termiske kameraer skal bruges så vidt muligt for at stoppe dem der skal stoppes.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og de skal ikke bare opbevares, de skal uddannes og oplæres, så de kan være med til at bygge deres land op igen.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

MEN, det er jo fordi der er en masse regler der skal overholdes, regler der er sat af staten eller af EU. På beskæftigelses området er man jo netop ved at se på en forenkling af regler. Puljer er svære at håndtere, men hvis ikke der var puljer, så havner pengene i bloktilskuddet og i den store kasse i kommunen, ikke til dem pengene var tiltænkt. Mindre snak , mere handling.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som sagt før, konkurrence er godt, men det er svært at styre om de private leverer det aftalte

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på miljøet, ja. Passe på åer og fjorde, ja, MEN vi skal også passe på med hysteri, vi skal lytte til landmændene, som rent faktisk har forstand på det her, og lytte til dem der har forstand på miljø, og så må vi sammen finde løsninger, der gavner landbrug og miljø.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er for havvindmøller og vindmøller i det hele taget, MEN placeringen af dem skal ikke genere mennesker og dyr, eller ødelægge landmærker.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der tales om hastighed på strækninger, kan intet være generelt. Man må tage strækning for strækning og se om det kan bære det.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 308 Dansk Folkeparti in total 1711

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for at de ældre får en værdig alderdom, de har bygget det samfund vi nyder godt af idag.
Derudover vil jeg kæmpe for at alle skoler i kommunen har lige vilkår, og at de alle får lagt en plan for at komme i land med den nye reform.
Jeg vil kæmpe for samarbejde med virksomhederne i kommunen om bedre vilkår, og sammen kan vi måske sikre de unge praktikplads efter uddannelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der kan spares mere på sundhedsområdet, uden at der sker serviceforringelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er skåret langt ind til benet allerede, men hvis vi måske kunne lempe de administrative opgaver, så servicen kunne bruges på "Patienterne" og ikke på diverse rapporter, vi administrerer os ihjel, og ansætter folk til at checke andre, det er en ond spiral.

2 Knud Kristensen har været en god borgmester for Vesthimmerlands Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har gjort mange gode ting for kommunen, MEN der kæmpes mest for Års. F.eks kæmpede vi Løgstør 7 - 8 år inden vi fik Lanterne projektet godkendt, Års fik det samme på 1/2 år. Svømmehallen valgte lanterne projektet fra, da vi ikke kunne finansiere vedligehold, men den nye svømmehal i års, skal kommunen betale vedligehold til. Der er også tilfælde hvor der står bygninger i Løgstør, men de bygger hellere nyt i Års.

3 Politikerne skal lukke små institutioner såsom skoler, børnehaver eller plejecentre frem for at spare over en bred kam, fx 2 procent overalt, for at finde besparelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt sikkert ikke lukkes flere skoler, hvis det overhovedet kan undgåes. Vi må samarbejde med skolerne for at få de resterende til at køre og arbejde mere sammen. Igen, kunne vi tage nogle af de administrative opgaver væk, så kunne de måske blive proaktive ude på skolerne igen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtig, men hvis den kollektive trafik var bedre skruet sammen her ude på landet, var det måske ikke nødvendigt at køre så meget selv... Man kan IKKE sammenligne med storbyer, når der tales kollektiv trafik, afstandene er bare større, og der går ikke tog eller bus hver time, hvis man skal andre steder end Aalborg, og man skal helt sikkert skifte.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er altid plads til forbedring, men vi gør allerede en del med de nye affaldsspande, og det er rigtigt godt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det spørgsmål er for bredt.. Jeg synes vi skal sørge for at der er muligheder for at vores børn og unge mennesker kan dyrke deres sport, det er sundhed og trivsel, men det gør vi også som det er nu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det på een eller anden møde viser sig at give penge i kassen, eller god omtale , så ja, men vi skal ikke skyde penge efter noget som ikke gavner kommunen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de svage i kommunen, og de der har et behov skal hjælpes. Jeg vil gerne, at vi kigger på de enkelte, da man engang imellem har på fornemmelsen, at kommunen skærer alle over een kam, og det kan man ikke på det område, der er forskellige problemstillinger. Det må aldrig blive hverdag at hjælpe de svage og socialt udsatte, kommunens folk skal hjælpe hvor der hjælpes kan, og bruges deres expertise.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke skære alle over een kam, nogle gør det rigtig godt , MEN f.eks tyverier er der flere af, flygtninge der stjæler cykler og mad osv. er steget gevaldigt. I Ranum må de ikke selv gå ind og handle, der skal een med, det koster samfundet penge. Desuden skal man ikke lade cykler stå ulåst, så er de helt sikkert væk. Usikkerheden ved at lade børnene gå på gaden sent er også blevet større.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se på fyn hvad det har medført, de leverer det de bliver betalt for, og det er åbenbart ikke nok til at servicere borgerne til fulde, så nej ikke lige ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen en opvejning af det enkelte tilfælde, de kan ikke skæres over een kam.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at de er for mange i klasserne, men måske skulle vi først kigge på inklusionsbørnene, som måske er dem der fylder i klasserne, også for deres egen skyld. I min datters klasse i 1. klasse, var der 7 som sad på kuglepuder, og midt i 2. klasse var de så langt bagud med regning og læsning at der måtte 3 lærerer sættes ind for at de kom på niveau med landsplan. Min datter kæmper stadig meget med læsning, så det er med dem resten af livet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan diskutere for og imod, der er nogle der ødelægger det for andre, sådan er det med alt. Jeg har prøvet at være arbejdsløs, men blev jagtet af både kommune og a-kasse, så jeg forstår slet ikke dem der kan holde til det pres. Så er der der hvor kommunen kammer over for at få folk i arbejde, de sender en taxa hver morgen for at køre en person på arbejde 15 - 30 min. og så hjem igen, der må kunne optimeres og vurderes bedre.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der var ikke noget jeg hellere ville, men der er ikke penge til det lige nu, så velfærden må komme først. Når det så er sagt, så skal vi arbejde på, ikke at være i toppen af de kommuner som betaler mest i kommuneskat, det gør os ikke attraktive at flytte til.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en ligelig fordeling i kommunen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal bruge flere penge på forebyggende, hvis det betyder at børn bliver hjulpet langt før, end de gør idag. Idag har man på fornemmelsen, at der bliver kigget på pengene i kommunekassen, før man tager børn væk fra hjemmet, men fakta er bare, at det bliver dyrere jo ældre de bliver og nogle bliver aldrig til noget på den baggrund, så betaler samfundet prisen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være cykelstier på udsatte steder, og der er mange mangler idag, pengene må fordeles, der hvor der er størst trafiksikkerhed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til en vis grænse, det skal tages fra sag til sag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi har rigeligt i Løgstør, og det er frivillige soldater der holder det hele igang, og hvad jeg kender til Farsø, så gør de også en del, men måske hvis det kan gavne kommunen, ja endelig. Til f.eks. muslingefestivallen i Løgstør er det overvejende turister der er dernede, og det er jo penge til kommunen og god omtale.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, tag hver enkel sag for sig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indtil de får asyl, skal de ikke integreres, og de skal heller ikke have fordele foran de borgere, der går på arbejde hverdag og spytter penge i skattekassen. De kunne blive mere selvhjulpet der hvor de er, med at lave mad og slå græs og gøre rent og vaske tøj, så vi ikke skal betale for det, så får de jo også tiden til at gå.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skal de som har betalt til deres pension eller tjent en god løn straffes? Alle har fortjent at få en værdig alderdom.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen en opvejning af det enkelte tilfælde, de kan ikke skæres over een kam.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på om der er for mange børn i forhold til pædagoger, som det er nu. Hvis der er for lidt pædagoger, så ja, det kan jo have kastrofale følger, hvis ikke de har overblikket, fordi der er for mange børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal vi gøre noget for at dem vi har, bliver og kan eksistere. Dernæst ja, selvfølgelig vill det være skønt med flere private virksomheder, men jeg tror ikke det sker, hvis istedet vi koncentrerede os om at gøre det aktraktivt at bo i kommunen, med skoletilbud, og fritidsaktiviteter, så er folk idag villige til at køre efter deres arbejde, og virksomheder tænker placering nær motorvej og storby idag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er der også for og imod. Hvis vi sætter den ned er sandsynligheden for at der er flere der køber grunde og huse større. Omvendt, er der så råd til det, for de penge kommer ikke i kassen, og skal findes andre steder..

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Vesthimmerlands Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Sundhedsudvalget Vesthimmerlands Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Beskæftigelsesudvalget Vesthimmerlands Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1987 - 1990

HH Erhvervsskolerne Aars

Erhvervserfaring

2013 - 2015

Project Manager Hydratech Industries

2010 - 2012

Customer Care Manager Logstor

2006 - 2010

Department Manager Technical Sales Support Logstor

2004 - 2006

Purchase and Planning Responsible Probeco A/S

2003 - 2004

Export assistent Sømo A/S

2001 - 2003

Office Assistant JELD-Wen Danmark A/S

1997 - 2001

Export Assistant Logstor A/S

1996 - 1997

Receptionist Løgstør Parkhotel

1992 - 1995

Apprentice Due Plast A/S

2015 - nu

Project Manager
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Vesthimmerlands Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Sundhedsudvalget Vesthimmerlands Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Beskæftigelsesudvalget Vesthimmerlands Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1987 - 1990

HH Erhvervsskolerne Aars

Erhvervserfaring

2013 - 2015

Project Manager Hydratech Industries

2010 - 2012

Customer Care Manager Logstor

2006 - 2010

Department Manager Technical Sales Support Logstor

2004 - 2006

Purchase and Planning Responsible Probeco A/S

2003 - 2004

Export assistent Sømo A/S

2001 - 2003

Office Assistant JELD-Wen Danmark A/S

1997 - 2001

Export Assistant Logstor A/S

1996 - 1997

Receptionist Løgstør Parkhotel

1992 - 1995

Apprentice Due Plast A/S

2015 - nu

Project Manager