PERSONPROFIL

Lene Foged

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Viborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Bor i Viborg Kommune

I

Lene Foged (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget i Viborg kommune og kandidat til regionsrådet i Region Midtjylland. Lene Foged blev ikke valgt ind i nogle af delene.

Hun er formand for partiets vælgerforening i Viborg. Lene Foged var i øvrigt opstillet for Liberal Alliance ved folketingsvalget i 2015, hvor hun blev valgt som suppleant for partifællen Leif Mikkelsen (LA).
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Lene Foged er uddannet civiløkonom fra Aalborg Universitet. Hun har arbejdet i det private erhvervsliv i 20 år, og hun arbejder i dag som salgskoordinator for en virksomhed.

Privat er Lene Foged bosat i Viborg Kommune.

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Hospitaler og sundhed
  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Personlig frihed og flere valgmuligheder.
Lad pengene følge borgerne, så vi frit kan vælge mellem private og offentlige tilbud indenfor børnepasning, skoler, frit sygehusvalg og flere friplejehjem.

Sæt konkurrencen fri, så vi alle kan få gavn af de fordele, der er ved konkurrence, nemlig fokus på fornyelse, høj kvalitet, effektivitet, og den bedst mulige service til gavn for borgerne. Alle værdier, der i langt højere grad bør prioriteres i offentlig ledelse og kultur.

Nedlæg regionerne:
Der mangler lederskab, ansvar og konsekvens inden for det offentlige sundhedsvæsen, og det er patienterne, de ansatte og i sidste ende skatteborgerne der betaler prisen.

Bedre rammevilkår for virksomhederne:
Konkurrenceevnen skal have top prioritet. Væk med skadelige afgifter, og vi skal stoppe overimplementering af EU-regler. Det private erhvervsliv har brug for bedre vilkår i form af afskaffelse af skatter, afgifter og unødvendig bureaukrati.

Enig? så stem personligt på mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal skabes flere jobs i det private.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad pengene følge patienterne, og åben op for flere private tilbud, så vi alle har frit valg mellem de bedste behandlingsmuligheder – privat såvel som offentligt.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis medicinen har en effekt, så skal det selvfølgelig tilbydes patienten

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af fri og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den er passende.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, alt andet vil være uretfærdig.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har været indædt modstander af folkeskolereformen. Vi ønsker klar et højere fagligt niveau med fokus på kvalitet og ikke kvantitet i form af flere timer.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er nødvendigt at lade flere private virksomheder levere ydelser på ældreområdet, så der tilbydes flere valgmuligheder for borgerne

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er for kompliceret og burde reformeres.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stop nu det statslige overformynderi, og lad borgerne selv træffe reelle frie valg.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, misundelsesskatter og afgifter skal helt afskaffes.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det skydes desværre vores alt for høje skattetryk

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skabes flere arbejdspladser i den private sektor for at styrke økonomien.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giv hellere økonomisk frihed igennem lavere skatter.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giv hellere økonomisk frihed igennem lavere skatter til alle.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af. Men det er vi ikke fuldt ud i dag, og derfor skal vi afskaffe det danske forsvarsforbehold, så vi kan imødegå de udefrakommende trusler i samarbejde med de øvrige EU-lande.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold, voldtægt, trusler og overgreb skal straffes langt hårdere end i dag.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fjern afgifter på alle biler

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne betaler i forvejen høje afgifter

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal udelukkende fokusere på fred, frihed og frihandel. Alt andet bør være nationalt anliggende.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Manglende konkurrence vil ofte betyde ineffektivitet og svagt incitament til forbedringer og fornyelse, desværre.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad pengene følge patienterne, og åben op for flere private tilbud, så vi alle har frit valg mellem de bedste behandlingsmuligheder og service – privat såvel som offentligt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk landbrug er i forvejen gennemreguleret med strenge krav.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På mange veje vil hastighedsgrænsen med fordel kunne hæves uden at det går ud over trafiksikkerheden.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 197 Liberal Alliance in total 614

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

PERSONLIG FRIHED OG FLERE VALGMULIGHEDER
Lad pengene følge borgerne, så vi frit kan vælge mellem private og offentlige tilbud inden for børnepasning, skoler, frit sygehusvalg og flere friplejehjem. Sæt konkurrencen fri.

MINDRE BUREAUKRAT
Kommunen er til for borgernes skyld, ikke omvendt, og derfor ønsker jeg at bekæmpe meningsløs bureaukrat og udfordre regler der ikke giver mening. Alt for meget arbejde i den offentlige sektor er tomt arbejde. Overflødig dokumentation, tunge og indviklede regler, langsommelig sagsbehandling, registrering og kontrol. Det kan vi gøre bedre! - Færre regler og mindre bureaukrati.

VIBORG SKAL VÆRE DEN MEST ERHVERVSVENLIGE KOMMUNE
Det skal kunne betale sig at drive forretning i Viborg Kommune. Det private erhvervsliv har brug for bedre vilkår i form af afskaffelse af skatter og afgifter, men også bureaukrati, regler og kontrol, der gør det unødigt hårdt at være erhvervsdrivende. Vi er afhængige af det private erhvervsliv til at skabe vækst, velstand og arbejdspladser, så vi også kan finansiere vores fremtidig velfærd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1184 Liberal Alliance in total 19305

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

PERSONLIG FRIHED OG FLERE VALGMULIGHEDER
Lad pengene følge borgerne, så vi frit kan vælge mellem private og offentlige tilbud inden for børnepasning, skoler, frit sygehusvalg og flere friplejehjem. Sæt konkurrencen fri.

MINDRE BUREAUKRAT
Kommunen er til for borgernes skyld, ikke omvendt, og derfor ønsker jeg at bekæmpe meningsløs bureaukrat og udfordre regler der ikke giver mening. Alt for meget arbejde i den offentlige sektor er tomt arbejde. Overflødig dokumentation, tunge og indviklede regler, langsommelig sagsbehandling, registrering og kontrol. Det kan vi gøre bedre! - Færre regler og mindre bureaukrati.

VIBORG SKAL VÆRE DEN MEST ERHVERVSVENLIGE KOMMUNE
Det skal kunne betale sig at drive forretning i Viborg Kommune. Det private erhvervsliv har brug for bedre vilkår i form af afskaffelse af skatter og afgifter, men også bureaukrati, regler og kontrol, der gør det unødigt hårdt at være erhvervsdrivende. Vi er afhængige af det private erhvervsliv til at skabe vækst, velstand og arbejdspladser, så vi også kan finansiere vores fremtidig velfærd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan forsat spares rigtig mange penge på administration og registrering. Mængden af administration og kontroldokumentation er eksploderet og med den antallet af administrative medarbejdere. Antallet af administrative ansatte er steget med 30% og alt for meget af tiden bruges på meningsløs dokumentation i stedet for at bruge tid sammen med patienterne. Der er behov for krav om sund fornuft i brug af ressourcerne, så det ikke går ud over patienterne

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på hospitalerne, men man kan overveje at indføre et konsultationsgebyr hos de praktiserende læger for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af ressourcer. Dog kun hvis administrationsudgiften ikke overstiger indtægten, og så skal skatten generelt sættes ned i Danmark.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre en god lægedækning i hele regionen også i yderområderne. Liberal Alliance indgik i februar 2017 en aftale der skal sikre bedre lægedækning i yderområderne. Det skal uddannes flere læge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne ønsker fleksibilitet, valgmuligheder og den bedst mulige service, hvilket ikke altid er muligt med de standardiserede tilbud fra den offentlige sektor, hvor ensrettede regler og en alt for stor fokus på lighed ødelægger den individuelle hjælp og service. Patienten skal tilbage i centrum. Privathospitalerne har kapaciteten med effektive og billige løsninger. Lad pengene følge patienterne, så vi selv kan vælge den bedste behandling.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personligt vil jeg kører langt for at blive behandlet af de absolut dygtigste specialister, og hvor man kan opnå en bedre samlet behandling. Større sygehuse er ikke nødvendigvis altid det bedste. Det handler mere om at tildele de mindre sygehus specialist områder, hvor de kan tiltrække de allerbedste læger og fagpersoner indenfor netop deres områder, som det f.eks. er sket i Silkeborg.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen i spørgsmålet er forkert. Regionen skal løse opgaver på borgernes præmisser. Det generelle serviceniveau behøver ikke dale, ved at man opprioritere akutberedskabet i yderområder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er alt for dyre i administrationsomkostninger, og vi har ikke brug for tre lag bureaukrati hvor ingen reel tager ansvar. Selvejende institutioner med professionelle bestyrelser bør varetage driften og udvikling af sygehusene.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra regeringens side er der afsat 2,2 mia. kr. til psykiatrien, men de er tilsyneladende ikke brugt, eller ikke brugt optimalt. Nogle af pengene var øremærket til flere senge, i stedet er der kommet færre senge. Brug nu pengene fornuftigt og til gavn for patienterne

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det eksisterende produktivitetskrav er med en aftale i folketinget fra 4. oktober 2017 suspenderet i 2018, mens man udarbejder hvordan den fremtidige styring af sundhedsvæsenet skal være. Der opstår løbende nye effektiviseringsmuligheder fra bl.a. nye behandlingsmetoder, ny medicin og ny teknologi, og disse effektiviseringsmuligheder skal vi fortsat kunne høste gavn af inden for sundhedssystemet, så vi også i fremtiden kan få mest muligt ud af de penge vi bruger på sundhedsområdet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og fordi de støtter det frie valg. Men med verdens højeste skattetryk er det helt urimeligt at 1.8 mio. danskere ser det som en nødvendighed at dobbelt forsikre sig via private sundhedsforsikringer for at opnå en rimelig sundhedsbehandling.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Liberal Alliance
Suppleant Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Liberal Alliance Viborg

Uddannelse

1994 - 1997

HA Civiløkonom, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Koordinator Selvstændig
I

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Liberal Alliance
Suppleant Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Liberal Alliance Viborg

Uddannelse

1994 - 1997

HA Civiløkonom, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Koordinator Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds