PERSONPROFIL

Leif Lahn Jensen

Socialdemokratiet

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 29. juni 1967 i Grenaa Gift 2 børn Bor i Norddjurs Kommune

A

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Som tidligere havnearbejder og tillidsmand på Århus Havn tror jeg meget på fællesskabet og det at vi står sammen, gør os alle stærkere.

Jeg har altid haft en stor lyst til at kæmpe for et mere lig og retfærdigt samfund.

Familien betyder alt for mig, da jeg sætter familie værdierne utroligt højt.

For mig er det vigtigt at mindske uligheden i Danmark, som har været stigende med en borgerlig regering.

Det gør vi ved at sikre en bedre velfærd, et bedre sundhedsvæsen og bedre uddannelsesmuligheder.
Samtidig ser vi et mere skævt Danmark og det skal ikke være hvor man bor, og hvilken familie man er født i, der skal afgøre om man har en chance for et bedre liv og gode muligheder.

Derfor skal vi sikre gode udviklingsmuligheder i alle egne af landet, så kommunerne kan tilbyde god service til borgerne og erhvervslivet, så man i de tyndt befolkede områder kan øge bosætningen og erhvervsudviklingen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her skal vi nedsætte en ydelseskommission som skal lave et mere sammenhængende og bedre ydelsessystem.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil meget gerne tilføre flere midler til ældreplejen, men i stedet for at tage fra andre områder, vil jeg hellere tilføre flere penge til den samlede velfærd.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være styr på EUs ydre grænser før vi åbner op igen.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener bestemt at vores ansatte gør et kæmpe stykke arbejde hver dag for at få tingene til at køre og give borgerne den bedste service. Vi skal altid sikre en effektiv offentlig sektor, men jeg mener også vi er ved at nå dertil hvor vi skal vise de ansatte og sektoren mere tillid.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener begge del er lige vigtige. Vi skal fokusere både på veje og den offentlige transport. Hvis vi får flere over på offentlig transport vil det fjerne biler fra motorvejene, men jeg er også klar over at der er mange der er tvunget til at køre i bil for at komme på arbejde.

Politiske hverv

2006 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Beskæftigelsesordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet

2006 - 2007

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2002 - 2006

Byrådsmedlem Grenaa Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Gruppeformand i folketingsgruppen Socialdemokratiet

Uddannelse

1974 - 1984

Folkeskole og 10 klasse

Erhvervserfaring

1990 - 2007

Havnearbejder Mærsk, Aarhus Havn

1989 - 1990

Lager- og pakhusarbejder Mørke

1984 - 1989

Landbrugsmedhjælper Djursland
A

Politiske hverv

2006 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Beskæftigelsesordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet

2006 - 2007

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2002 - 2006

Byrådsmedlem Grenaa Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2015

Gruppeformand i folketingsgruppen Socialdemokratiet

Uddannelse

1974 - 1984

Folkeskole og 10 klasse

Erhvervserfaring

1990 - 2007

Havnearbejder Mærsk, Aarhus Havn

1989 - 1990

Lager- og pakhusarbejder Mørke

1984 - 1989

Landbrugsmedhjælper Djursland