PERSONPROFIL

Lea Maria Kielsholm

Enhedslisten

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Født 22. april 1994 Bor i Københavns Kommune

Ø

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle kan risikere at blive fyret, og man skal derfor have en rimelig chance for at genoptjene retten til dagpenge. Aktivering og job med løntilskud bør også være en del af mulighederne for at genoptjene ret til dagpenge.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de offentlige sundhedsvæsen skal præstere bedre, skal der tilføres flere ressourcer. Man bliver ikke en dygtigere sygeplejerske, sosu-hjælper eller læge af at have mere travlt og opleve et øget pres. Mere tid og overskud til at tage sig ordentligt af sine patienter samt et godt arbejdsmiljø er derimod hvad der skal til for at give patienter og borger en optimal pleje og behandling.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et dilemma. Der skal være en veldokumenteret effekt, hvis man skal bruge store summer på medicin. Den offentlige medicinproduktion bør desuden udvikles, så det ikke kun er private medicinalfirmaer, der udvikler medicin, og derfor kan sætte prisen som de har lyst til.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Blandt de borgerlige partier er der gået sport i at behandle udlændinge, særligt flygtninge, så dårligt som muligt. Udlændinge skal behandles med samme respekt som etniske danskere ønsker at blive behandlet. Der skal stilles krav til sprogkundskaber og arbejde, men der skal også gives den fornødne hjælp og støtte.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Det er et faktum. Men det er ikke sådan det bør være i et fællesskab som Danmarks velfærdssamfund. Der skal ikke gives afgiftslettelse til privatfly og lystyachts, når velfærden glemmes.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen er ikke lavet med fokus på børnenes behov. Børn med særlige behov skal have mulighed for at blive inkluderet i en almindelig folkeskoleklasse, men det skal ikke være med henblik på at spare oenge. Der skal desuden ALTID være mulighed for, at disse børn kan være i en specialklasse, hvis dette er behovet.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut ikke. Det skal ikke være din økonomiske status, der bestemmer om du har mulighed for hjælp og støtte i din alderdom.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, men det skal ikke være på bekostning af andre velfærdsområder.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have adgang til sund, og gerne økologisk, mad.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går fremragende for private virksomheder i Danmark, så der er ikke grund til at sænke skatten og afgifterne for dem. Man kunne derimod gøre det lettere at starte egen virksomhed og i det hele taget støtte små virksomheder bedre.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på, at det ville have den ønskede effekt - altså at få unge til at drikke mindre.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er bekymret over flygtningestrømme og krig, er ulandsbistand netop den bedste mulighed at forebygge dette på. Bekæmper man fattigdom i ulande, så folk har arbejde at leve af og mulighed for at dyrke deres egne fødevarer, har de ikke grund til at flygte.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis forsvarsforbeholdet bliver afskaffet, kan Danmark blive tvunget til at deltage i krig og bruge flere penge på våben. De penge er bedre brugt på fredsbevarende missioner og diplomati.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15, der laver kriminelle handlinger, skal ikke straffes, men hjælpes til at leve et ansvarligt liv.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere straf har ikke nødvendigvis en positiv effekt. Der skal derimod laves forebyggende arbejde på de områder, hvor volden opstår.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere straf har ikke nødvendigvis en højere effekt, så der skal være fokus på forebyggelse og resocialisering. Derimod skal straffen i den grad sættes op for massiv økonomisk kriminalitet som hvidvask og groft skattesvindel

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for alle, at der bliver forurenet mindre. Derfor må dem der forurener også betale for det. Man skal huske på, at der også er penge og arbejdspladser i den grønne omstilling.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende grænsekontrol er symbolpolitik, og politiets ressourcer kunne bruges mere fornuftigt på andre ting. Der skal være grænsekontrol for at menneskesmuglere og organiserede kriminelle, men det ville være mere effektivt, hvis politiet lavede uanmeldt grænsekontrol, og resten af tiden brugte deres ressourcer på at rykke ud, når borgerne har brug for hjælp.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle sektorer af det offentlige er for bureaukratiske, blandt andet når det kommer til dokumentation, men overordnet set er det offentlige i den grad effektivt. Det ser man blandt andet i sundhedssektoren. Dermed ikke sagt, at det ikke kan optimeres. Man skal bare huske på, at besparelser på eksempelvis sygehuse ikke resulterer i mere effektivt. Det betyder derimod flere fejl og dårligere behandling.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mangfoldige eksempler på, hvor galt det kan gå, når eksempelvis hjemmepleje bliver udliciteret. Det ender i mange tilfælde med konkurser, der for det første går ud over borgerne, der skulle modtage en service, og for det andet går ud over kommunens budget, så de evt bliver nødt til at spare andre steder.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

60 procent af alle dræbte i trafikken skyldes ulykker på landevejen. Jeg tror ikke, det ville hjælpe at sætte hastighedsgrænsen op.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages hensyn til lokale ønsker, men klimakrisen er alvorlig, og det er nødvendigt at afvænne os fra fossile brændstoffer. Derfor kan vi ikke nøjes med at opstille dyre vindmøller, hvor de ikke kan ses.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - 2015

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2018 - nu

Professionsbachelor Sygeplejerske, Københavns Professionshøjskole Nørrebro

2013 - 2015

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedsskolen

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Social- og sundhedsassistent Københavns Kommunes Vikarkorps

2016 - 2018

Social- og sundhedsassistent Carelink A/S

2016 - 2016

Social- og sundhedsassistent Nanortalik Sundhedscenter, Grønland

2016 - 2016

Social- og sundhedsassistent Medicinsk korttidsafsnit, Herlev Hospital

2015 - 2015

Social- og sundhedsassistent Socialpsykiatrisk Center Syd, Brande
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - 2015

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2018 - nu

Professionsbachelor Sygeplejerske, Københavns Professionshøjskole Nørrebro

2013 - 2015

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedsskolen

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Social- og sundhedsassistent Københavns Kommunes Vikarkorps

2016 - 2018

Social- og sundhedsassistent Carelink A/S

2016 - 2016

Social- og sundhedsassistent Nanortalik Sundhedscenter, Grønland

2016 - 2016

Social- og sundhedsassistent Medicinsk korttidsafsnit, Herlev Hospital

2015 - 2015

Social- og sundhedsassistent Socialpsykiatrisk Center Syd, Brande