PERSONPROFIL

Lars Søgaard

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 15. oktober 1976 i Langå Gift 2 børn

V

Lars Søgaard (V) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Han er formand for Landdistriktsudvalget og medlem af Miljø- og teknikudvalget. Lars Søgaard har været valgt i Randers siden valget i 2009.

Lars Søgaard er uddannet kandidat i international business fra Aarhus Business College. Han arbejder til daglig som lager- og logistikchef i dagligvarebranchen, og han har tidligere bl.a. arbejdet som distriktschef.
Privat er Lars Søgaard gift og far til to.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 679 Venstre in total 14113
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 616 Venstre in total 17358

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er liberal af hjerte og vil kæmpe for at vi giver muligheder for at byen kan udvikle sig. Gennem udvikling får vi mulighed for at gøre "kagen større", således at vi kan understøtte den nødvendige velfærd til dem der ikke har mulighed for at klare sig selv.
Vi skal investere i børn og unge. De skal have den bedst mulige start på livet, og her har vi i Randers stadig et efterslæb. Derudover så brænder mit hjerte for landdistrikterne og breddeidræten og foreningsliv i al almindelighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til stadighed sørge for at få mest muligt ud af de penge vi henviser til skolerne. Jeg mener dog også at vi bør se på om området får de midler de skal bruge vel vidende at hvis vi ønsker at prioritere området skal pengene tages fra et andet sted. Den prioritering er jeg klar til at gøre mht vores skoler og børnene der går her.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke udelukkende. Randers er områdets lokomotiv så naturligvis skal vi have et stort fokus på byen. Randers skal have 2/3 af vores fokus, svarende til byens størrelse ifht landdistriktet. Vi skal dog på ingen måde nedprioritere landdistrikterne. De er en rigtig vigtig medspiller når det kommer til vækst og turisme.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtig for en smidig og effektiv trafikafvikling.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Randers kommune sorterer rigtig flot allerede.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er breddeidræten. Evt på bekostning af det finkulturelle.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Passende indsats pt

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er på ingen måde bange for konkurrencen. Den er sund og holder alle på tærerne. En konkurrenceudsættelse kan også ende med at opgaven bliver på kommunale hænder.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gode incitamentsindsatser der tilskynder at man kommer i arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

HVIS vi engang bliver så velhavende en kommune. Der er vi ikke pt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det giver mening og vi får valuta for penge. Ikke hvis det sket hovedløst.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør en passende indsats og har ikke store problemer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge til cykelstier, men ikke på bekost af andre trafikanter.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen beskyttes rigeligt pt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturelle begivenheder brander byen og kan formentlig tjene sig hjem på sigt.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør en passende indsat og med en passende andel af budgettet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres tilstrækkeligt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil bare være en yderligere topskat...

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Passende indsat pt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velvidende at det kræver at andre områder nedprioriteres eller at vi arbejder smarter og mere effektivt på andre områder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunne også være indkræve færre afgifter...

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Venstre

2014 - nu

Formand for Landdistriktsudvalget Randers Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udviklingsudvalget Randers Kommune, Venstre

Uddannelse

1997 - 2003

Cand.merc. International Business, Aarhus Business College

Erhvervserfaring

2017 - nu

Lager- og Logistikchef Dagligvarebranchen
V

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Venstre

2014 - nu

Formand for Landdistriktsudvalget Randers Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udviklingsudvalget Randers Kommune, Venstre

Uddannelse

1997 - 2003

Cand.merc. International Business, Aarhus Business College

Erhvervserfaring

2017 - nu

Lager- og Logistikchef Dagligvarebranchen